Hynneberg

Hynneberg

1554-1556

Jon

   

1560

Olof

   

?

Bengt

   

1561

Jöns

   

1566

Änkan

   

1573-1593

Jöns

   

1596-?

Änkan

   

1608

Per

   

1616-1617

Anders

   

1618-1619

Erick, Stenhuggare

   

1620-?

Hindrich, Stenhug.

   

1626-1627

Lasse, Crono Embetsman.

   

1628

Erick (Nilsson)
Joen

   

1629-1630

Olof (?Soldat)

   

1631

Olof Nilsson, Låsesmed +
Olof Persson

   

1632-1664

Olof Nilsson
(Fact.Låsesmed)

   

1665-1666

Bengt Olsson
(Fact.Låsesmed) 1/2

   

1667-1691

Olof Olsson (Fact.)
1/2

   

1692-1694

Olof Andersson
1/2

   

1695-1710

Sven Persson
1/2

   

1711-1714

Anders Olsson
(?1/4)

   

1715-1717

Anders Nilsson
(?1/4)

   

1718-1723

Lonwald Andersson
(Hällabrottet) +
1723
(?1/4)

   

1724-1725

Ä:n Kiersten
(?1/4)

   

1726-1729

Jöns Larsson
(?1/4)

   

1730-1749

Jöns Larsson
1/4

   

1755

Jöns Larsson
1/2

   

1756

Jöns Larsson +1759
och Anders Olsson
1/2

   

1757

Pär Lönvaldsson (Åhlsta) 1/3

Jöns Larsson
1/6

 

1758

Pär Lönvaldsson
1/3

Jöns Larsson
1/6

 

1763

Pär Lönvaldsson
1/2

   

1765

Gustaf Andersson
1/2

   

1767

Karl Israelsson
1/2

   

1781

Erik Andersson
1/2

   

1782

Jon Andersson
1/4

Hans Pärsson (S.Sanna) 1/4

 

1783

Lars Olsson
1/4

Erik Ersson
1/4

 

1786

Sven Svensson (Hällabrottet) 1/4

Erik Ersson
1/4

 

1787

Gjästgiv. Grahl.
1/4

Erik Ersson
1/4

 

1789

Nils Larsson
1/4

Erik Ersson
1/8

Pär Olsson (Hällabrottet) 1/8

1790

Nils Larsson
1/2

   

1803

Nils Larsson
1/4

Per Andersson
1/4

 

1805

Anders Nilsson
1/4

Per Andersson
1/4

 

1808

Anders Nilsson
1/4

Per Andersson
1/4

 

1811

Anders Nilsson
1/4

Per Anderssons hustru 1/4

 

1816

Sven Larsson
1/4

Per Andersson
1/4

 

1818

Sergeant J.A. Puke
1/4

Per Andersson
1/4

 

1823

Sergeant J.A. Puke
1/4

Lars Olsson
1/4

 

1825

Sergeant J.A. Puke
1/4

Olof Olsson (Bysta)
1/4

 

1826

Lars Persson
1/4

Olof Olsson (Bysta)
1/4

 

1827

Sergeant J.A. Puke
1/4

Olof Olsson (Bysta)
1/4

 

1828

Sergeant Pukes ä.
1/4

Olof Andersson (Gölinge, Ekeby) 1/4

 

1830

Sergeant Pukes ä.
1/4

Olof Andersson
1/4

 

1834

Lars Ersson (Åby)
1/4

Olof Andersson
1/4

 

1835

Anton Puke
1/4

Olof Andersson
1/4

 

1844

Anton Puke
1/4

Olof Andersson
1/4

 

1846

Anton Puke
1/4

Erik Svensson
1/4

 

1847

Adlers i Kumla Regem. Kommisarien
1/4

Erik Svensson
1/4

 

1851

Adlers i Kumla Regem. Kommisarien
1/4

Erik Svensson
1/4

 

1853

G. O. Adlers (N.Yxhult) 1/4

Erik Svensson
1/4

 

1859

G. O. Adlers (N.Yxhult) 1/4

Erik Svensson
1/4

 

1864

G. O. Adlers (N.Yxhult) 1/4

Erik Svensson
1/4

 

1865

G. O. Adlers (Yxhult) 1/4

Lars Olsson
1/8

Erik Svensson
1/8

1867

Joh. Jonsson
1/4

Lars Olsson
1/8

Erik Svensson
1/8

1868

G. Adlers (Yxhult, konkursmassa) 1/4

Lars Olsson
1/8

Erik Svensson
1/8

1870

Adlers i Stockholm
(Revisions sekreterare)
1/4

Lars Olsson
1/8

Erik Svensson
1/8

1871

Adlers i Stockholm
(Revisions sekreterare)
1/4

Lars Olsson
1/8

G. Adlers (Yxhult)
1/8

1875

Adlers i Stockholm
(Hofrättsråd) 1/4

Lars Olsson
1/8

E. A. Setterqvist (Örebro) 1/8

1879

V. Adlers i Seffle
(Häradshövding) 1/4

Lars Olsson
1/8

E. A. Setterqvist (Örebro) 1/8

1881

Yxhults Stenhugg. AB
1/4

Lars Olsson
1/8

E. A. Setterqvist
1/8

1883

Yxhults Stenhugg. AB
3/8

Lars Olsson
1/8

 

1887

Yxhults Stenhugg. AB
3/8

Lars Olsson
1/8