Kumla 5

Kumla n:r 5 Östergården

? - 1553

Per Jonsson

     

1554-1565

Erik Bengtsson

     

1566- ?

Enkian

     

1573-1581

Lasse Månsson

     

1582-1587

Måns Persson

     

1588-1589

Per Erichsson

     

1590-1616

Måns Nilsson

     

1617

Hust. / Änkan

     

1618-1622

Erik Månsson

     

1623-1649

Erik Månsson

Per Månsson, rytt.

(?) Per Månsson Biörhatt

   

1650-1654

O

Per Månsson Biörhatt

Nils Sonesson

är i Roter.l. 1658-76,

4 tionde i No 5,

men i hn No 1

 

1655-1666

Lars Andersson,

svärson av

Per Byrhatt

Per Månsson Biörhatt, d. 1675

Nils Sonesson

är i Roter.l. 1658-76,

4 tionde i No 5,

men i hn No 1

 

1667-1672

Lars Andersson,

svärson av

Per Byrhatt

O

O

 

1673

Lars Andersson,

svärson av

Per Byrhatt

O

Lars Svensson

 

1674

Lars Andersson,

svärson av

Per Byrhatt

Jon Nilsson

Lars Svensson

 

1675-1676

Lars Andersson,

svärson av

Per Byrhatt

Jon Nilsson

   

1677-1688

Lars Andersson,

svärson av

Per Byrhatt

(?) Sold.

Anders Larsson, kan ev. vara i No 1, men fr.o.m. 1690 säkert i No 1. Eller är det ev. en annan med samma namn.

   

1689

Lars Andersson,

svärson av

Per Byrhatt

Nils Mårtensson

   

1690-1692

Lars Andersson,

svärson av

Per Byrhatt

1/2

Nils Mårtensson

1/4

Änk. Botilda

1/4

 

1693-1696

Hust. Elisabet

1/2

Nils Mårtensson

1/4

Änk. Botilda

1/4

 

1697-1700

Joh. Persson

1/2

Nils Mårtensson

1/4

Änk. Botilda

1/4

 

1701

Joh. Persson

1/2

Nils Mårtensson

1/4

Carl Carlsson

1/4

 

1702-1705

Joh. Persson

1/2

Nils Mårtensson

1/4

Anders Larsson

1/4

 

1706-1723

Joh. Persson

1712-35 Nämndeman

1719 Riksdagsman för Kumla härad

1/2

Nils Mårtensson

1/4

Olof Hansson

1/4

 

1724-1729

Joh. Persson

1712-35 Nämndeman

1/2

Nils Mårtensson

1/4

Nils Jonsson

1/4

 

Från och med 1730 enbart ur mantals-längderna

       

1730

Jon Persson

1/2

Nils Mårtensson

d. 1730

1/4

O

Nils Jonsson

1/4

1735

Jon Persson

1/2

Lars Nilsson

1/4

O

Nils Jonsson

1/4

1736

Jon Persson

1736-42 Domare

Lars Nilsson

1/4

Per Persson

i Älvesta

¼ br.

Modern hustru Karin

1739

Jan Pärsson

Jon Nilsson

i Örsta

Br.

Per Persson

i Älvesta

¼ br.

Nils Jonsson

1/4

1743

Jan Pärsson,

d. 1743

gla Jonas Nilsson

Per Persson

i Älvesta

¼ br.

U. Jonas Nilsson

¼

1748

Jan Jansson

gla Jonas Nilsson

Per Persson

i Älvesta

¼ br.

U. Jonas Nilsson

¼

1753

Johan Johansson

gla Jonas Nilsson

Dan Jonsson

1/2-ten bruk

¼

U. Jonas Nilsson

¼

1757

Johan Johansson

gla Jonas Nilsson

Jöns Jönsson

U. Jonas Nilsson

1762

Jan Jansson

1/2-ten bruk,

nämndeman

Nils Jonsson

1/2-ten br.

Lars Pärsson

1/2-ten br.

U. Jonas Nilsson

1/2-ten br.

1765

Jan Jansson

nämndeman 1760-65, d. 1765

Nils Jonsson

1/4

Lars Pärsson

U. Jonas Nilsson

1769

Ä:n

Karin Ersdotter

Nils Jonsson

1/4

Lars Pärsson

U. Jonas Nilsson

1770

Ä:n

Karin Ersdotter

Per Ersson

i Skyllersta by

¼ br

Lars Pärsson

Jon Jonsson

¼

1771

Ä:n

Karin Ersdotter

Erik Jansson

Lars Pärsson

Jon Jonsson

¼

1772

Ä:n

Karin Ersdotter

Erik Jansson

Lars Pärsson

Jonas Jonsson

i Sånnersta

¼ br

1775

Ä:n

Karin Ersdotter

Ander Andersson

S:n skräddare

¼

Lars Pärsson

Jonas Jonsson

¼ br

1787

Ä:n Karin

Anders Andersson ¼

Lars Pärsson

Jonas Jonsson

¼ br

1788

Änkan Karin

¼

Anders Andersson ¼

Hustru Kjerstin

¼

Jonas Jonsson

i Sånnersta

¼ br

1793

Jaen Jansson

¼

Anders Andersson ¼

Erik Larsson

i Hjortsberga ¼ br.

Jonas Jonsson

i Sånnersta

¼ br

1797

Jaen Jansson

¼

Anders Andersson ¼

Erik Larsson

i Hjortsberga ¼ br.

Jonas Jonsson

i Sånnersta

¼ br

1798

Jaen Jansson

¼

Anders Andersson ¼

Erik Larsson

¼

Jonas Jonsson

i Sånnersta

¼ br

1803

Lars Ersson

¼

Anders Andersson ¼

Erik Larsson

¼

Jonas Jonsson

i Sånnersta

¼ br

1805

Lars Ersson

- 28/24 år

1/4

Lars Ersson

- 28/24 år

1/4

Erik Larsson

- 39/32 år, ¼

Jonas Jonsson

58/59 år

i Sånnersta

¼ br

1809

Lars Ersson

1/4

Lars Ersson

1/4

Erik Larsson

¼

Jonas Jonsson

i Sånnersta

¼ br

1810

Lars Ersson

¼ ägbr o br 1/4

Lars Ersson

¼ ägbr o br 1/4

Lars Ersson

¼ ägbr o br 1/4

Jonas Jonsson

i Blacksta

¼ ägbr

1812

Lars Ersson

¼ äg

Lars Ersson

¼ äg

U. Jonas Jonsson

¼ äg

Jonas Jonsson

i Blacksta

¼ ägbr

1813

Lars Ersson

¼ äg

Lars Ersson

¼ äg

Jonas Jonsson

- 26/27 år, ¼ äg

Jonas Jonsson

i Blacksta

¼ ägbr

1814

Lars Ersson

¼ ägbr

Lars Ersson

¼ ägbr

U. Jonas Jonsson

¼ ägbr

gl Jonas Jonsson

- 67/63 år

¼ ägbr

1815

Lars Ersson

¼ ägbr

Lars Ersson

¼ ägbr

U. Jonas Jonsson

- 28/22 år

¼ äg

U. Jonas Jonsson

i Blacksta

¼ br

1816

Lars Ersson

¼ ägbr

Lars Ersson

¼ ägbr

U. Jonas Jonsson

¼ äg o br 1/4

U. Jonas Jonsson

¼ äg o br 1/4

1819

Lars Ersson

¼ ägbr

Lars Ersson

¼ ägbr

U. Jonas Jonsson

¼ ägbr

Jonas Jonsson y.

i Blacksta

¼ br

1820

Lars Ersson

¼ ägbr

Lars Ersson

¼ ägbr

U. Jonas Jonsson

¼ ägbr

Jonas Jonsson y.

i Blacksta

¼ ägbr

1821

Lars Ersson

¼ ägbr

Lars Ersson

¼ ägbr

U. Jonas Jonsson

- 34/28 år

¼ ägbr

Jonas Jonsson y.

i Blacksta

¼ br

1829

Lars Ersson

¼ ägbr

Lars Ersson

¼ ägbr

Jonas Jonsson Söder ¼ ägbr

Jonas Jonsson

i Blacksta

1/8 ägbr o br 1/8

1830

Lars Ersson

¼ ägbr

Lars Ersson

¼ ägbr

Jonas Jonsson Söder ¼ ägbr

Jonas Jonsson

i Blacksta

¼ ägbr

1831

Lars Ersson

¼ ägbr

Lars Larsson

- 99/95, ¼ br

Jonas Jonsson Söder ¼ ägbr

Jonas Jonsson

i Blacksta

¼ ägbr

1834

Lars Larsson

¼ ägbr o br ¼

Lars Larsson

¼ ägbr o br ¼

Jonas Jonsson Söder ¼ ägbr

 

1836

Anders Larsson

i Åkraby,

Skyllersta s:n

¼ ägbr

Lars Larsson

¼ ägbr

Jonas Jonsson Söder ¼ ägbr

 

1838

Carl Olsson

i Älvesta

¼ ägbr

Lars Larsson

¼ ägbr

Jonas Jonsson Söder - 86/92

¼ ägbr

 

1842

Carl Olsson

i Älvesta

¼ ägbr

Lars Larsson

¼ ägbr

Jonas Jonsson

i Älvesta

¼ ägbr

 

1843

Eric Ersson

¼ ägbr

Lars Larsson

- 99/95

¼ ägbr

Lars Olsson - 20

¼ ägbr

 

1845

Eric Ersson

¼ ägbr

Lars Larsson y.

- 22/25

¼ ägbr

Jonas Jonsson

i Älvesta

¼ ägbr

 

1846

Eric Ersson

¼ ägbr

Lars Larsson y.

i No 1

¼ ägbr

Jonas Jonsson

i Älvesta, nämndeman

¼ ägbr

 

1848

Eric Ersson

¼ ägbr

Lars Larsson y.

i No 1

¼ ägbr

Erik Jonsson - 23

¼

 

1855

 

Lars Larsson y.

i No 1

¼ ägbr

Erik Jonsson ¼