Sanna Norra 2

Sanna Norra Nr:2 - Norrgården -

1554-1584

Sone Bengtsson
(Länsm:1570-73 ev.-84)

1555?: Per Hingesson

     

1585-1587

Lasse (?Holmsson)

       

1588-1599

Måns (Fierdingsman)

       

1600

(?) ÖDE

       

1601-1609

(?) Jon

       

1610-1615

Bengt Månsson
(Länsman 1615-16)
(Häradsdom. 1610-14)

       

1616

(?) Erich Nilsson
(Nmn. 1615-17)
(Riksdagsm. för Närke: 1617, 1625)

       

1617-1621

Per Jonsson

       

1622-?

Per Jonsson
1/2

Nils Larsson
1/2

     

1626-1641

Carl Bengtsson
(Nmn. 1631-39)
(Fact.Låsesmed) +
1641
1/2

Nils Larsson
1/2

     

1642-1649

Hust. (Änka) Cicilia
1/2

Nils Larsson
1/2

     

1649-1651

Jon Karlsson
(Fact.Smed)

Nils Larsson
1/2

     

1652-1662

Sven Olofsson

Nils Larsson
1/2

     

1663-1680

Sven Olofsson

Olof Olsson

     

1681-1688

Sven Olofsson
?/? +
1688

Olof Olsson
?/?

Jon Bengtsson

   

1689-1696

Johan Persson
1/6

Olof Olsson
1/4 +
1696

Jon Bengtsson
1/3

Enk. Kirstin
1/4

 

1697-1703

Johan Persson
1/6

Olof Olssons Enka (Hust.Maret) 1/4

Jon Bengtsson
1/3

Enk. Kirstin
1/4

 

1704-1708

Johan Persson
1/6

Olof Olsson
1/4

Jon Bengtsson
1/3 +
1710

And. Svensson
1/4

 

1709-1718

Johan Persson
1/6

Olof Olsson
1/4 +
1718

Bengt Jonsson
1/3

And. Svensson
1/4

 

1719

Johan Persson
1/6

Hust. Karin
1/4

Bengt Jonsson
1/3

And. Svensson
1/4 +
1719

 

1720-1725

Johan Persson
1/6

Hust. Karin
1/4

Bengt Jonsson
1/3

Per Persson
1/4 +
1725

 

1726-1727

Johan Persson
1/6

Hust. Karin Persdotter 1/4

Bengt Jonsson
1/3

Enk. Karin Jonsdotter 1/4

 

1728-1729

Hust. Ingrid (Man gl. Och sjuk +1738) 1/6

Hust. Karin
1/4

Bengt Jonsson
1/3

Enk. Karin Jonsdotter 1/4

 

1730-1733

Mod. Ingrid
1/6

Änk.Hust. Karin Pärsdotter 1/4

Bängt Jonsson
1/3

Enk. Hust. Karin Jonsdotter 1/4

 

1739

Jon Eriksson
1/4

Olof Pärsson (Fact.Låsesmed) 1/6

Bängt Jonsson
1/6

Enk. Hust. Karin
1/4

Pär Jansson
1/6

1743

Jon Eriksson
1/4

Olof Pärsson (Fact.Låsesmed) 1/6

Olof Bengtsson
1/6

Enk. Hust. Karin
1/4

Pär Jansson
1/6

1755

Jon Eriksson
1/4

Olof Persson
1/6

Olof Bengtsson
1/6

Enk. Hust. Karin
1/4

Pär Johansson
1/6

1759

Jon Eriksson
1/4

Olof Persson
1/6

Olof Bengtsson
1/6

Anders Larsson
1/4

Per Jansson
1/6

1764

Jon Eriksson
1/4

Olof Persson
1/6

Olof Bengtsson
1/6

Sven Andersson (Hjortsberga) 1/4

Per Jansson
1/6

1765

Ä:n Marit Olsdotter
1/4

Hust. Karin Olsdotter
1/6

Olof Bengtsson
1/6

Anders Larsson
1/4

Per Jansson
1/6

1766

Ä:n Marit Olsdotter
1/4

Hust. Karin Olsdotter
1/6

Olof Bengtsson
1/6

Anders Larsson
1/4

Hust. Karin Sunesdotter
1/6

1768

Ä:n Marit Olsdotter
1/4

Hust. Karin Olsdotter
1/6

Anders Olsson
1/6

Anders Larsson
1/4

Hust. Karin Sunesdotter
1/6

1769

Ä:n Marit Olsdotter
1/4

Lars Andersson
1/6

Anders Olsson
1/6

Anders Larsson
1/4

Hust. Karin Svensdotter
1/6

1770

Ä:n Marit Olsdotter
1/4

Ä:n Karin Olsdotter
1/6

Anders Olsson
1/6

Hust. Karin Svensdotter
1/6?

Anders Larsson
1/4

1771

Ä:n Marit Olsdotter
1/4

Ä:n Karin Olsdotter
1/6

Anders Olsson
1/6

Olof Hansson (Björka) 1/6

Anders Larsson
1/4

1772

Ä:n Marit Olsdotter
1/4

Ä:n Karin Olsdotter
1/6

Anders Olsson
1/6

Per Jönsson (Blacksta) 1/6

Anders Larsson
1/4

1773

Ä:n Marit Olsdotter
1/4

Nils Persson
1/6

Anders Olsson
1/6

Per Jönsson (Blacksta) 1/6

Anders Larsson
1/4

1774

Ä:n Marit Olsdotter
1/4

Ä:n Kajsa Olsdotter
1/6

Anders Olsson
1/6

Per Jönsson (Blacksta) 1/6

Anders Larsson
1/4

1775

Pär Jonsson
1/4

Nils Nilsson
1/6

Anders Olsson
1/6

Jöns Pärsson
1/6

Anders Larsson
1/4

1776

Pär Jonsson
1/4

Olof Pärsson
1/6

Anders Olsson
1/6

Jöns Pärsson
1/6

Anders Larsson
1/4

1778

Pär Jonsson
1/4

Olof Pärsson
1/6

Anders Olsson
1/6

Klas Pärsson
1/6

Anders Svensson
1/4

1782

Pär Jonsson
1/4

Lars Åkerqvist
1/6

Anders Olsson
1/6

Klas Pärsson
1/6

Anders Svensson
1/4

1783

Pär Jonsson
1/4

Lars Åkerqvist
1/6

Anders Olsson
1/6

Klas Pärsson
1/6

Anders Svensson
1/4

1785

Pär Jonsson
1/4

Åkerqvist
1/6

Anders Olsson
1/6

Olof Hansson
1/6

Anders Svensson
1/4

1787

Ryttare Pär
Wibom
7/48

Pär Jonsson (Sanna)
5/48

Åkerqvist
1/6

Anders Olsson
1/6

Olof Hansson (Högsätter) 1/6

Anders Svensson
1/4

1789

Ryttare Pär
Wibom
7/40

Pär Jonsson (Nr:1)
5/40

Åkerqvist
1/6

Anders Olsson
1/6

Pär Andersson (Nr:1) 1/6

Anders Svensson
1/4

1790

Rytt. Pär Wibom
1/4

Åkerqvist
1/6

Anders Olsson
1/6

Pär Andersson
(Nr:1) 1/6

Anders Svensson
1/4

1791

Rytt. Pär Wibom
1/4

Åkerqvist
1/6

Anders Olsson
1/6

Anders Ersson
1/6

Anders Svensson
1/4

1792

Rytt. Pär Wibom
1/4

Åkerqvist
1/6

Anders Olsson
1/6

Per Jonsson (Nr:1)
1/6

Anders Svensson
1/4

1801

Rytt. Pär Wibom
1/4

Åkerqvist
1/6

Anders Olsson
1/6

Per Jonsson (Nr:1)
1/6

Anders Svensson
1/4

1804

Per Persson
1/4

Åkerqvist
1/6

Anders Olsson
1/6

Per Jonsson (Nr:1)
1/6

Anders Svensson
1/4

1805

Per Persson
1/4

Per Persson
1/3

Per Jonsson (Nr:1)
1/6

Anders Svensson
1/4

 

1811

gl. Per Persson
1/4

u. Per Persson
1/3

Per Jonsson (Nr:1)
1/6

Anders Svensson
1/4

 

1813

u. Per Persson
1/4

Per Persson
1/3

Per Jonsson (Nr:1)
1/6

Anders Svensson
1/4

 

1814

u. Per Persson
1/4

Per Persson
1/3

Per Jonsson
1/6

Anders Svensson
1/4

 

1815

gl. Per Persson
1/4

Petter Persson
1/2

Anders Svensson
1/4

   

1817

Lars Ersson
1/4

Petter Persson
1/2

Anders Svensson
1/4

   

1818

gl. Lars Larsson (Hjortsberga) 1/4

Petter Persson
1/2

Anders Svensson
1/4

   

1819

gl. Lars Larsson (Hjortsberga) 1/4

u. Jon Larsson (S.Sanna) 1/2

Anders Svenssons ä.
1/4

   

1820

gl. Lars Larsson (Hjortsberga) 1/4

u. Jon Larsson (S.Sanna) 1/2

Peter Andersson
1/4

   

1823

gl. Lars Larsson (Hjortsberga) 1/4

Lars Jonsson
1/2

Petter Andersson
1/4

   

1833

gl. Lars Larsson (Hjortsberga) 1/4

Lars Jonsson
1/2

Olof Jonsson (Nr:1)
1/4

   

1834

gl. Lars Larssons ä. (Hjortsberga) 1/4

Lars Jonsson
1/2

Olof Jonsson
1/4

   

1839

Lars Larsson (Blacksta Nr:1) 1/4

Lars Jonsson
1/2

Olof Jonsson
1/4

   

1847

Lars Larsson (Blacksta Nr:1) 1/4

Lars Jonsson
1/2

-

   

1850

Lars Larsson (Blacksta Nr:1) 1/4

Lars Jonsson
1/2

Jonas Larsson
1/4

   

1851

Lars Larsson arv (Blacksta Nr:1) 1/4

Lars Jonsson
1/2

Olof Olsson (Nr:1)
1/4

   

1854

Lars Jonsson (S.Moses) 1/4

Lars Jonsson
1/2

Olof Olsson (Nr:1)
1/4

   

1857

Jonas Jonsson
1/4

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Olof Olsson (Nr:1)
1/4

 

1859

Lars Andersson
1/4

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Olof Olsson (Nr:1)
1/4

 

1862

Lars Andersson
1/4

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Olof Olsson (Nr:1)
1/4

 

1869

Lars Andersson
1/4

Jonas Larsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Olof Olsson (Nr:1)
1/4

 

1870

Lars Andersson
1/4

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Olof Olsson (Nr:1)
1/4

 

1873

Lars Andersson (Lanna, Hardemo) 1/4

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Olof Olssons sthus (Nr:1) 1/4

 

1874

Lars Andersson (Lanna, Hardemo) 1/4

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Joh. Olsson
1/4

 

1879

Lars Erik Andersson
(Skomakare) 1/4

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Johan Olsson
1/4

 

1880

Lars Erik Andersson
(Skomakare) 1/6

And. Gust. Larsson (Samsala) 1/12

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Johan Olsson
1/4

1883

Joh. Persson (Nr:1) 1/6

And. Gust. Larsson (Samsala) 1/12

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Johan Olsson
1/4

1884

Joh. Persson (Nr:1) 1/6

And. Gust. Larsson (Samsala) 1/12

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Johan Olsson
1/4

1887

Joh. Persson (Nr:1) 1/6

Per Oskar Vinström
1/12

Olof Larsson (Alm)
1/4

Lars Larsson
1/4

Johan Olsson
1/4