Åby västra 3

Åby Västra n

Åby Västra n:r 3, Västergården

1554-1560

Nils

   

1561-1566

Per Nilsson

   

1573-1586

Jon Nilsson

   

1587-1606

Lasse eller Per (ev. nämndeman 1603-16; Per Håkansson)

   

1607-1617

Per Håkansson

   

1618-1640

Olof (Eriksson)

   

1641-1664

Olof Olofsson

d. 1665

   

1666-1688

Änk hust Brita

   

1669-1677

Änk hust Brita

Lars Ersson

 

1679-1705

Olof Olofsson (cronoh:n)

Lars Ersson

 

1706-1708

Olof Olofsson

½

Lars Ersson

d. 1708

¼

Erich Larsson

(cronoh:n)

¼

1709-1712

Olof Olofsson

½

O

Erich Larsson

(cronoh:n)

½

1713-?

Olof Olofsson

½

Nils Ersson

¼

Erich Larsson

(cronoh:n)

½

Omöjligt att placera brukarna från V. Åby nr 2 och nr 3 för tiden 1710-29

     

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

     

1730-1732

Per Bengtsson

3/8

Jon Tyresson

3/8

 

1733

Nils Bengtsson

3/8

Jon Tyresson

3/8

 

1749

Per Bengtsson

3/8

Jon Tyresson

3/8

 

1767

Jon Pärsson

3/8

Jon Tyresson

3/8

 

1773

Jon Pärsson

3/8

Erik Jonsson

3/8

 

1774

Jon Pärsson

3/8

Enkan Ingrid Nilsdotter

3/8

 

1788

Jon Pärsson

3/8

Enkan Ingrid Nilsdotter

3/8

 

1795

Jon Pärsson

3/8

Olof Larsson

3/8 ägbr

 

1800-1810

Lars Jonsson ä.

3/8 ägbr

Olof Larsson

3/8 ägbr

 

1820

Lars Jonsson ä.

3/8 ägbr

Olof Larsson

- 65/54 år

3/8 ägbr

 

1822

Lars Jonsson ä.

3/8 ägbr

Erik Olsson

- 26 år

3/8 ägbr

 

1825

Lars Jonsson ä.

- 48/49 år

3/8 ägbr

Lars Ersson

på No 2

1823-26: nämndeman

3/8 ägbr

 

1830

Lars Jonsson ä.

- 76/75

3/8 ägbr

Lars Ersson

på No 2

3/8 ägbr

 

1840

Lars Jonsson y

i No 1

3/8 br

Lars Ersson

på No 2

3/8 ägbr

 

1843

Lars Jonsson y

i No 1

3/8 br

Lars Ersson

på No 2

1827-48: häradsdomare

3/8 ägbr

 

1850

Lars Jonsson y

i No 1

3/8 br

Lars Ersson

på No 2

3/8 ägbr

 

1853

Lars Jonsson y

i No 1

3/8 br

Lars Ersson

på No 2

3/8 ägbr

 

1860-1861

Lars Jonsson

i No 1

3/8

Lars Larsson

3/8

 

1867

Lars Jonsson

- 94/04

3/8

Lars Larsson

3/8

 

1869

Lars Fr. Larsson

- 43

3/8

Lars Larsson

3/8

 

1870-1880

Lars Fr. Larsson

- 43

3/8

Lars Larsson

3/8

 

1887

Lars Fr. Larsson

- 43/47

3/8

Lars Larsson

- 25/25

3/8