Åby östra 2

Åby Östra n

Åby Östra n:r 2

1561-1608

Lasse Folkesson
nämndeman 1599-1600
Nr 1 eller 2

 

 

 

 

1609-1636

Nils Larsson, nämndeman 1622-33
Nr 1 eller 2

 

 

 

 

1637-1641

Nils Larsson

Folke Nilsson

 

 

 

1642-1650

O

Folke Nilsson
Afbrändt 1648

 

 

 

1651-1657

O

Enk. Kerstin

 

 

 

1658-1661

O

Lars Folkesson

 

 

 

1662-1691

Nils Persson

½

Lars Folkesson

½

 

 

 

1692

Olof Nilsson

½

Lars Folkesson

½

 

 

 

1693-1697

Olof Nilsson

¼

Lars Nilsson

d. 1698

1/4

Lars Folkesson

½

 

 

 

1698-1701

Olof Nilsson

¼

Lars Nilssons änka

¼

Lars Folkesson

½

 

 

 

1702-1705

Olof Nilsson

½

Lars Folkesson

d. 1711

½

 

 

 

1706-1707

Olof Nilsson

Olof Andersson

fact. smed

¼

Bengt Jönsson

d. 1707

¼

 

 

1708

Olof Nilsson

½

Olof Andersson

fact. smed

¼

Bengt Jönssons änka

¼

 

 

1709-1729

Olof Nilsson

d. 1739

½

Olof Andersson

½

 

 

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

 

 

 

 

 

1730-1739

Olof Nilsson

d. 1739

½

 

Olof Andersson

½

 

 

1740

Rafval Jonsson

sockneskomakare

½

 

Olof Andersson

½

 

 

1742

Rafval Jonsson

sockneskomakare

½

 

Olof Andersson

¼

Per Nilsson

¼

 

1744

Rafval Jonsson

sockneskomakare

¼

 

Olof Andersson

¼

Per Nilsson

¼

 

1745

Rafval Jonsson

sockneskomakare

¼

 

Olof Andersson

½

 

 

1746

Rafval (Olsson?)

½

 

Olof Andersson

½

 

 

1750

Rafval Jonsson

½

 

Olof Andersson

d. 1755, 71 år gl

½

 

 

1754

Rafval Jonsson

½

 

Pär Jönsson

½

 

 

1757

Erik Jönsson

¼

Rafval Jonsson

¼

Pär Jönsson

½

 

 

1758

Anders Ersson

¼

Rafval Jonsson

¼

Pär Jönsson

½

 

 

1760

Anders Ersson

¼

Lars Nilsson

¼

Per Jönsson

½

 

 

1761

Pig. Britta Ersdotter

¼

Lars Nilsson

¼

Per Jönsson

½

 

 

1763

Olof Ökenflykt

¼

Per Larsson

¼

Lars Nilsson

¼

Jöns Persson

i Tåsksiö o. Mosås s:n

¼ br

 

1766

Olof Ökenflykt

profos

¼

Per Larsson

¼

Lars Nilsson

¼

Jöns Persson

i Tåsksiö o. Mosås s:n

¼

 

1769

Olof Ökenflykt

profos

¼

Änkan Kierstin

¼

Änkan Ellika Ersdotter

¼

Jöns Persson

i Tåsksiö o. Mosås s:n

¼

 

1770

Olof Ökenflykt

profos

¼

Lars Larsson

¼

Per Jönsson

på No 1

¼ br

Jöns Persson

i Tåsksiö o. Mosås s:n

¼

 

1771-1779

Olof Ökenflykt

profos

¼

Jon Jonsson

¼

Pär Jönsson

¼

Jöns Persson

i Tåsksiö o. Mosås s:n

¼

 

1780

Olof Ökenflykt

profos

¼

Jon Jonsson

¼

Anders Nilsson

i Kumla

¼ br

Jöns Persson

i Tåsksiö o. Mosås s:n

¼

 

1783

Karl Olsson

¼

Jon Jonsson

¼

Anders Nilsson

i Kumla

¼ br

Lars Jönsson

¼

 

1788

Karl Olsson

¼

Jon Jonsson

¼

Nils Larsson

¼

Lars Jönsson

¼

 

1791

Folke Olsson

i Ekeby

¼ br

Jon Jonsson

¼

Nils Larsson

¼

Lars Jönsson

¼

 

1795-1797

Karl Olsson

på No 1

¼ br

Jon Jonsson

¼

Nils Larsson

¼

Lars Jönsson

¼

 

1800

Olof Karlsson

¼ br

Jonas Jonsson

¼

Nils Larsson

¼

Lars Jönsson

¼

 

1801

Olof Karlsson

¼

Jonas Jonsson

¼

Nils Larsson

¼

Lars Jönsson

¼

 

1805

Olof Karlsson

- 33/25 år

¼

Jonas Jonsson

- (64 år)

3/8

 

Lars Jönsson

- 42/33 år

3/8

 

1806

Olof Karlsson

¼ br

Jonas Jonsson

3/8

 

Lars Jönsson

3/8

 

1808

Änkan Anna

¼

Jonas Jonsson

3/8

 

Lars Jönsson

3/8

 

1815

Lars Jonsson

- 37/35 år

Jonas Jonsson

- 42 år

3/8

 

Lars Jönsson

- 52/43 år

3/8

 

1816

Lars Jonsson

- 38/36 år

¼ ägbr

Jonas Jonsson

3/8

 

Lars Jönsson

- 53/44 år

3/8

 

1819

Lars Jonsson

i V. Åby, v. åkof

1/4

Jonas Jonsson

- 46/29 år

3/8

 

Petter Larsson

- 26/30 år

3/8

 

1820

Lars Jonsson

i V. Åby, v. åkof

¼ ägbr

Jonas Jonsson

3/8

 

Petter Larsson

3/8

 

1823

Lars Jonsson

¼ br

Jonas Jonsson

3/8 ägbr

 

Petter Larsson

- 30/41 år

3/8 ägbr

 

1824

Jon. Olsson

- 21 år

¼ ägbr

Jonas Jonsson

3/8 ägbr

 

Petter Larsson

3/8 ägbr

 

1825

O

Jonas Jonsson

3/8 ägbr

 

Petter Larsson

- 32/43 år

5/8 ägbr

 

1828

Olof Larsson

i No 1

1/8 ägbr

Jonas Jonsson

3/8 ägbr

 

Carl Fr Larsson

- 96/95

½ br

 

1829

Olof Larsson

i No 1

1/8 ägbr

Jonas Jonsson

3/8 ägbr

 

Per Larssons ä:a

o. barn

½ ägbr

 

1830

Olof Larsson

i No 1

1/8 ägbr

Jonas Jonsson

- 72/89

3/8 ägbr

Jonas Larsson

i Stene

¼ br

Lars Larsson

i No 1

¼ br

 

1832

Olof Larsson

i No 1

1/8 ägbr

Jonas Jonssons

ä:a Brita

3/8 ägbr

Jonas Jansson

i Stene

¼ br

Lars Larsson

i No 1

¼ br

 

1840

Olof Larsson

i No 1

1/8 ägbr

Jonas Jonssons

ä:a Brita, - 89

3/8 ägbr

Per Larssons ä:a

- 81

½ ägbr

 

 

1844

 

Jonas Jonssons

ä:a Brita

½ br

Per Larssons ä:a

½ ägbr

 

 

1845

 

Jonas Jonssons

ä:a Brita

½ br

Per Larssons ä:a

½ ägbr

 

 

1847

 

Lars Jonsson

- 19/19

½ br

Lars Persson

- 19/23

½ ägbr

 

 

1848

 

Lars Jonsson

½ br

Lars Perssons änka

- 23

½ ägbr

 

 

1850

 

Lars Jonsson

5/16 ägbr o br 3/16

Lars Perssons änka

½ ägbr

 

 

1856

 

Lars Jonsson

5/16 ägbr o br 3/16

Pet. Larsson

- 22/23

½ ägbr

 

 

1860

 

Lars Jonsson

5/16 ägbr o br 3/16

Carl Persson

i Åbytorp

br

 

 

1862

 

Lars Jonsson

5/16 ägbr o br 3/16

Carl Persson

i Åbytorp

½ br

 

 

1863

 

Lars Jonsson

5/16 ägbr o br 3/16

Carl Persson

- 32/30

½ br

 

 

1865

 

Lars Jonsson

½

Carl Persson

½ br

 

 

1866

 

Lars Jonsson

½

Carl Persson

skomakare

½ br

 

 

1870

 

Lars Jonsson

½

Carl Joh. Ersson

- 32/35

½ br

 

 

1872

 

Lars Jonsson

½

Carl Joh. Ersson

½ br

 

 

1873

 

Lars Jonssons sths änka

½

Lars Persson

i Hjortsberga

½

 

 

1880

 

Lars Jonssons sths änka

½

Per Larsson

i Blacksta o.

Lars Persson

i Hjortsberga

½

 

 

1881

 

Lars Erik Larsson

½ br

Per Larsson

i Blacksta o.

Lars Persson

i Hjortsberga

½

 

 

1883

 

Lars Erik Larsson, - 49

½ br

Lars Joh. Persson

- 54

½ br, ¼ eg

 

 

1884

 

Lars Erik Larsson

½ br

Lars Joh. Persson

½ br, ¼ eg

 

 

1885

 

Lars Erik Larsson

½ br

Lars Petter Larsson i No 1

½

 

 

1887

 

Lars Erik Larsson

- 49/60

½ br

Lars Petter Larsson i No 1

½