Hjortsberga 2

Hjortsberga Nr:2 - Norrgården -

1526-?

Måns Johansson
(Nämndem: 1524-48)

       

1554-1556

Nils Månsson

? Lars Persson

     

1560

Nils Månsson

? Måns

     

1561-1565

Nils Månsson

Olof Månsson

     

1573-1575

? Nils Svensson

Olof Månsson

     

1576-1578

Olof Månsson

       

1579-1593

Olof

       

1596-1606

Raffwal

       

1607-1631

Per Olofsson
(Fact.Pipesmed)
(Nämndem: 1607)

       

1632-1636

Per Olofsson

Måns Persson
(Fact.Pipesmed)
(Nämndem: 1647-55)

     

1637-1655

Lars Persson
(Fact.Pipesmed)

Måns Persson
+
1655

     

1658-1664

Lars Persson
(Fact.Pipesmed)

Enk. Kierstin

     

1665-1671

Lars Persson
(Fact.Pipesmed) +
1673

Hans Olsson

     

1672-1691

Mågen Jöns Larsson y.
1/2

Lars Månsson
1/2 +
1692

     

1693-1695

Mågen Jöns Larsson y.
1/2

gl. Jöns Larsson
(Nmn: 1672 -87 Älvesta)
(Nmn:1688-92 S.Sanna)
(Nmn:1694-95)
1/2 +
1695

     

1696

Mågen Jöns Larsson y.
1/2

Enk. Karin o Måg. Lars 1/2

     

1697-1706

Mågen Jöns Larsson y.
(Nmn: 1700 -02) 1/2

Lars Hansson
(Nmn: 1703 -06)
(Nmn:1707-16 Älvesta)
(Riksd. 1713-14)
1/2 +
1716

     

1709-1719

Mågen Jöns Larsson y.
1/2

Joh. (Jan) Jönsson
1/2 +
1719

     

1720-1721

Mågen Jöns Larsson y.
1/2 +
1722

Joh. Jonssons ä. Elin
Persdotter 1/2

     

1722-1729

Sven Bengtsson
1/2

Bengt Persson
1/2

     

1730-1743

Sven Bengtsson
1/2

Bengt Persson
1/2 +
1757

     

1745

Sven Bengtsson
1/2

Jöns Bengtsson
1/2

     

1747

Sven Bengtsson
1/2

Jöns Bengtsson
1/2

     

1752

Sven Bengtsson
1/3

Sven Andersson
1/6

Jöns Bengtsson
1/2

   

1755

Sven Bengtsson
1/3

Sven Andersson
1/6

Jöns Bengtsson
1/4

Per Bengtsson
1/4

 

1756

Sven Bengtsson
1/4

Sven Andersson
1/4

Jöns Bengtsson
1/4

Per Bengtsson
1/4

 

1757

Sven Bengtsson
1/6

Sven Andersson
1/6

Jöns Nilsson
1/6

Jöns Bengtsson
1/4

Per Bengtsson
1/4

1763

Sven Bengtsson
1/6

Sven Andersson
1/6

Ä:n Ingrid Jönsdotter
1/6

Jöns Bengtsson
1/4

Per Bengtsson
1/4

1764

Sven Bengtsson
1/6

Sven Andersson
1/3

Ä:n Kjerstin Jönsdotter
1/4

Per Bengtsson
1/4 +
1765

 

1767

Sven Bengtsson
1/6 +
1767

Sven Andersson
1/3 +
1767

Ä:n Kjerstin Jönsdotter
1/4

Bengt Persson
1/4

 

1768

Ä:n Maria Jönsdotter
1/6

Ä:n Margreta Persdotter 1/3

Ä:n Kjerstin Jönsdotter
1/4

Bengt Persson
1/4

 

1773

Erik Nilsson
1/6

Jon Jonsson
(Nr:3) 1/6

Änkan Kjerstin
1/4

Bengt Persson
1/4

 

1774

Jonas Jonsson (Nr:3) 1/3

Anders Svensson
1/6

Jöns Jönsson
1/4

Bengt Persson
1/4

 

1775

Jonas Jonsson (Nr:3) 1/3

Anders Svensson
1/6

Jöns Jönsson
1/4

Bengt Persson
1/4

 

1776

Lars Svensson
1/3

Anders Svensson
1/6

Jöns Jönsson
1/4

Bengt Persson
1/4

 

1780

Lars Svensson
1/3

Jonas Jonsson (Nr:3) 1/6

Jöns Jönsson
1/4

Bengt Persson
1/4

 

1781

Änkan Margreta
1/3

Jonas Jonsson (Nr:3) 1/6

Jöns Jönsson
1/4

Bengt Persson
1/4

 

1782

Jon Pärsson
1/3

Jonas Jonsson (Nr:3) 1/6

Jöns Jönsson
1/4

Erik Larsson
1/4

 

1783

Ä:n Margreta
1/3

Jonas Jonsson (Nr:3) 1/6

Jöns Jönsson
1/4

   

1785

Ä:n Margreta
1/3

Jonas Jonsson (Nr:3) 1/6

gl. Jöns Jönsson
1/2

   

1786

Ä:n Margreta
1/3

Ä:n Anna (Nr:3)
1/6

gl. Jöns Jönsson
1/2

   

1792

Ä:n Margreta
1/3

Jonas Dansson
1/6

gl. Jöns Jönsson
1/2

   

1795

Ä:n Margreta
1/3

Lars Jönsson (Åby)
1/6

gl. Jöns Jönsson
1/2

   

1798

u. Lars Larsson
1/3

Lars Jönsson (Åby)
1/6

gl. Jöns Jönsson
1/2

   

1801

u. Lars Larsson
1/2

 

gl. Jöns Jönsson
1/2

   

1805

u. Lars Larsson
1/3

Anders Svensson (N.Vesta) 1/6

gl. Jöns Jönsson
1/2

   

1806

u. Lars Larsson
1/3

Anders Svensson (N.Vesta) 1/6

gl. Jöns Jönsson
1/2

   

1808

u. Lars Larsson
1/3

Anders Svensson (N.Vesta) 1/6

Hustru Anna
1/2

   

1812

gl. Lars Larsson
1/3

Anders Svensson (N.Vesta) 1/6

Anders Jonsson
1/4

Petter Jönsson
1/4

 

1814

Lars Larsson
1/3

Lars Sacrisson (Nr:1) 1/6

Anders Jonsson
1/4

Petter Jönsson
1/4

 

1820

Lars Larsson
1/3

Lars Sacrisson (Nr:1) 1/6

Anders Jonsson
1/4

Petter Jönsson
1/4

 

1822

Lars Larsson
1/3

Lars Sacrisson (Nr:1) 1/6

Anders Jonsson
1/4

Gustaf Jonsson (Nr:1) 1/4

 

1825

Lars Larsson
1/3

Lars Sacrisson (Nr:1) 1/6

Per Olsson
1/4

Gustaf Jonsson (Nr:1) 1/4

 

1827

Lars Larsson
1/3

Lars Sacrisson (Nr:1) 1/6

Per Olsson
1/4

Gustaf Jonsson 1/4

 

1828

Lars Larsson
1/3

Lars Sacrisson (Nr:1) 1/6

Per Olsson
1/4

Johan Gideonsson
1/4

 

1829

Lars Larsson
1/3

Lars Sacrisson (Nr:1) 1/6

Per Olsson
1/4

Johan Gideonsson
1/4

 

1830

Lars Larsson
1/3

Lars Sacrisson (Nr:1) 1/6

Per Olsson
1/4

Johan Gideonsson
1/4

 

1831

Lars Larsson
1/3

Per Larssons ä. (Nr:1) 1/6

Per Olsson
1/4

Johan Gideonsson (Nr:3) 1/4

 

1833

Lars Larsson
1/3

Per Jonsson (Nr:1)
1/6

Olof Jonsson
(Nmn: 1827-30 Haga)
(Nmn: 1831 Sånnersta)
(Nmn:1832-48 Hjortsberga)
1/2

   

1834

Lars Larssons ä.
1/3

Claes Larsson
1/6

Olof Jonsson
1/2

   

1837

Per Larsson
1/3

Claes Larsson
1/6

Olof Jonsson
1/2

   

1840

Per Larsson
1/3

Claes Larsson (Nr:1) 1/6

Olof Jonsson
1/2

   

1850

Per Larsson
1/3

Claes Larsson (Nr:1) 1/6

Olof Jonsson
1/2

   

1851

Per Larsson
1/3

Claes Larsson (Nr:1) 1/6

Olof G. Jonsson
1/4

   

1856

Per Larssons ä. Maja
1/3

Claes Larsson (Nr:1) 1/6

Olof G. Jonsson
1/4

   

1858

Jonas Er. Jonsson
1/3

Claes Larsson (Nr:1) 1/6

Olof G. Jonsson
1/4

   

1862

Jonas Er. Jonsson
1/3

Claes Larsson (Nr:1) 1/6

Olof G. Jonsson
1/2

   

1863

Jonas Er. Jonsson
1/3

Claes Larsson
( Nr:1) 1/6

Olof G. Jonsson
1/2

   

1864

Jonas Er. Jonsson
1/3

Claes Larsson (Nmn. Nr:1) 1/6

Olof G. Jonsson
1/2

   

1865

And. Gust. Larsson
1/3

Lars Claesson
1/6

Olof G. Jonsson
1/2

   

1869

And. Gust. Larsson
1/3

Lars Claesson
1/6

Olof G. Jonsson
1/2

   

1870

And. Gust. Larsson
1/3

Gustaf Persson
1/6

Olof G. Jonsson
1/2

   

1872

Lars Persson
1/3

Anders Persson
1/6

Olof G. Jonsson
1/2

   

1887

Lars Persson
13/43

Anders Persson
17/86

Olof G. Jonsson
1/2