Vallersta 2

Vallersta n:r 2, Oppegården

1554-1566

Lasse Jonsson / Lasse

       

1573

(?) Johan

       

1574-1606

Bengt Böresson

       

1607-1629

Lasse Jönsson, nämndeman 1607-1615, 1622: Lasse Jönsson och Jöns,

d. 1630 pestis

       

1630

Pestis i Vallersta

Nils Larsson

     

1632-1635

Måns Larsson (? Persson)

Per Larsson

     

1637

Tyres Månsson

Per Larsson

     

1641

Tyres Månsson

½

Per Larsson

¼

Olof Månsson

¼

   

1643-1653

Tyres Månsson

½

O

Olof Månsson

¼

   

1654-1671

O

Lars Månsson

Olof Månsson

¼

   

1672-1673

Måns Persson

Lars Månsson

vagnmakare

     

1674

Erich Persson

Lars Månsson

vagnmakare

     

1675

Måns Persson

Töres Larsson

     

1676-1683

Måns Olsson

Töres Larsson

     

1690

Torsten

¼

Tyres Larsson

¼

Måns Olsson

¼

Per Olsson

¼

 

1691

Torsten

¼

Tyres Larsson

¼

Hu. Kerstin

¼

Per Olsson

¼

 

1692

Torsten

¼

Tyres Larsson

¼

Lars Månsson

Hu Kerstin

¼

Per Olsson

¼

 

1693-1694

Torsten

¼

Tyres Larsson

¼

Hu Kerstin

¼

Per Olsson

¼

 

1695-1697

Torsten

¼

Tyres Larsson

¼

Erich Olsson

Hu Kerstin

¼

Per Olsson

¼

 

1698-1701

Torsten

¼

Tyres Larsson

¼

Erich Olsson

1/6

Hu Kerstin

1/6

Per Olsson

1/6

1703

Torsten

¼

Tyres Larsson (Tyres Månsson)

¼

Erich Olsson

1/6

Hu Kerstin

1/6

Per Olsson

1/6

1704

Torsten

¼

Tyres Larsson (Tyres Månsson)

¼

Erich Olsson

1/6

Hu Kerstin

1/6

Per Olsson

Jon Svensson

fact.smed

1/6

1705-1706

Torsten

¼

Tyres Månsson

¼

Erich Olsson

1/6

Hu Kerstin

1/6

Per Olsson

Jon Svensson

fact.smed

1/6

1707

Torsten

¼

Tyres Månsson

¼

Erich Olsson

1/6

Olof Jönsson

1/6

Per Olsson

Jon Svensson

fact.smed

1/6

1708-1709

And. Nilsson

¼

Tyres Månsson

¼

Jöns Olsson

1/6

Olof Jönsson

1/6

Per Olsson

Jon Svensson

fact.smed

1/6

1710-1711

Lars Bengtsson

¼

Tyres Månsson

¼

Erich Olssons Enk.

1/6

Olof Jönsson

1/6

Per Olsson

Jon Svensson

fact.smed

1/6

1712-1713

Lars Bengtsson

¼

Tyres Månsson

¼

Erich Olssons Enk.

1/6

Olof Jönsson

1/6

Jon Svensson

fact.smed

1/6

1714-1717

Lars Bengtsson

¼

Tyres Månsson

¼

Jon (Jonas) Olsson

1/6

Olof Jönsson

1/6

Jon Svensson

fact.smed

1/6

1718

And. Ersson

¼

Tyres Månsson

¼

Jon (Jonas) Olsson

1/6

Olof Jönsson

1/6

Jon Svensson

fact.smed

1/6

1719

And. Ersson

¼

Tyres Månssons Enk.

¼

Jon (Jonas) Olsson

1/6

Olof Jönsson

1/6

Jon Svensson

fact.smed

1/6

1720-1723

And. Ersson

¼

Måns Tyresson

¼

Jon (Jonas) Olsson

1/6

Olof Jönsson

1/6

Jon Svensson

1/6

1724-1725

And. Ersson

¼

Måns Tyresson

¼

Olof Ersson

fact.smed

1/6

Olof Jönsson

1/6

Jon Svensson

fact.smed, d. 1725

1/6

1726-1729

And. Ersson

¼

Måns Tyresson

¼

Olof Ersson

fact.smed

1/6

Olof Jönsson

1/6

Lars Jonsson

1/6

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

         

1730-1733

And. Ersson

¼

Måns Tyresson

¼

Olof Ersson

1/6

Olof Jönsson

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1736

Nils Larsson

¼

Måns Tyresson

¼

Olof Ersson

1/6

Olof Jönsson

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1740

Pär Andersson

i Blacksta

¼ br

Måns Tyresson

¼

Olof Ersson

pipfact.smed

1/6

Olof Jönsson

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1743

Pär Andersson

i Blacksta

¼ br

Måns Tyresson

¼

Olof Ersson

pipfact.smed

1/6

Jon Olsson

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1745

Johan Tyresson

¼

Måns Tyresson

¼

Olof Ersson Hammarsten

fact.pipesmed

1/6

Jon Olsson

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1746

Johan Tyresson

¼

 

Måns Tyresson

¼

Olof Ersson Hammarsten

fact.pipesmed

1/6

Lars Olsson

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1755

Johan Tyresson

¼

Måns Tyresson

¼

Olof Ersson Hammarsten

fact.pipesmed

1/6

Olof Blomdahl

fact.pipsmed

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1756

Jan Tyresson

¼

Elin Jonsdotter

änk.hust

¼

Olof Ersson Hammarsten

fact.pipesmed

1/6

Olof Blomdahl

fact.pipsmed

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1759

Jan Tyresson

¼

Änk. hust. Elin

¼

Olof Ersson Hammarsten

fact.pipesmed

1/6

Lars Olofsson i Kyrkobyen, Mosås s:n

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1761

Jan Tyresson

¼

Jonas Månsson

¼

Olof Hammarsten

avsk. fact.pipsmed

1/6

Lars Olofsson i Kyrkobyen, Mosås s:n

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1763

Jan Tyresson

¼

Jonas Månsson

¼

Olof Hammarsten

avsk. fact.pipsmed

1/6

Jon Olofsson

i Skifssta i Täby s:n

1/6 br

Gl. Lars Jonsson

1/6

1764

Jan Tyresson

¼

Jonas Månsson

¼

Olof Hammarsten

avsk. fact.pipsmed,

d. 1764

1/6

Enk. Kierstin

i Skieppsta i Täby s:n

1/6 br

Gl. Lars Jonsson

1/6

1765

Jan Tyresson

¼

Jonas Månsson

¼

Hustru

Kjerstin Jonsdotter

1/6

Enk. Kierstin

i Skieppsta i Täby s:n

1/6 br

Gl. Lars Jonsson

1/6

1766

Jan Tyresson

¼

Jonas Månsson

¼

U. Lars Jonsson

1/6

Enk. Kierstin

i Skieppsta i Täby s:n

1/6 br

Gl. Lars Jonsson

1/6

1767

Jan Tyresson

¼

Jonas Månsson

¼

U. Lars Jonsson

1/6

Lars Ersson

i Skieppsta

1/6 br

Gl. Lars Jonsson

1/6

1767

Tyres Jansson

¼

Jonas Månsson

¼

U. Lars Jonsson

1/6

Lars Ersson

i Skeppsta

1/6 br

Gl. Lars Jonsson

1/6

1770-1772

Tyres Jansson

¼

Jonas Månsson

¼

U. Lars Jonsson

1/6

Anders Larsson

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1774

Bengt Jansson

¼

Jonas Månsson

¼

U. Lars Jonsson

1/6

Lars Pärsson

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1775

Bengt Jansson

¼

Enk. Kajsa Olsdotter

¼

U. Lars Jonsson

1/6

Lars Pärsson

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1776-1777

Bengt Jansson

¼

Lars Ersson

¼

U. Lars Jonsson

1/6

Lars Pärsson

1/6

Gl. Lars Jonsson

1/6

1778

Bengt Jansson

¼

Lars Ersson

¼

U. Lars Jonsson

1/6

Erik Larsson

1/6

Änkan Maja

1/6

1783

Bengt Jansson

¼

Lars Ersson

¼

Gl. Olof Olsson

1/6

Lars Larsson

1/6

Lars Jönsson

1/6

1789

Jonas Jonsson

¼

Erik Svensson

¼

Olof Olsson

1/6

Lars Larsson

1/6

Lars Jönsson

1/6

1793

Jonas Jonsson

i Rösavi

¼

Erik Svensson

¼

Olof Olsson

1/6

Lars Larsson

1/6

Lars Jönsson

1/6

1799

Jonas Jonsson

½

Erik Svensson

¼

Olof Olsson

1/6

Lars Larsson

1/6

Lars Jönsson

1/6

1800

Jonas Jonsson

½

 

Olof Olsson

1/6

Lars Larsson

1/6

Enkan Elin

1/6

1801

Jonas Jonsson

½ äg

 

Olof Olsson

1/6

Lars Larsson

1/6

Ä. Lars Olsson

1/6

1803

Jonas Jonsson

½ äg

 

Gla. Olof Olsson

- 61/38 år

1/6

Sven Jonsson

1/6

Ä. Lars Olsson

1/6 äg o br

1804

Jonas Jonsson

- 39/39

½ äg

 

O

Sven Jonsson

- 25/26 år

1/6

Ä. Lars Olsson

- 28/29 år

1/6 äg o br

1806

Jonas Jonsson

½ äg

 

Per Olsson i Fylsta

¼ br

Sven Jonsson

1/6

Ä. Lars Olsson

1/6 äg

1807

Jonas Jonsson

½ äg

 

Per Olsson i Fylsta

1/6 äg

Olof Jönsson

1/6 äg

Ä. Lars Olsson

1/6 äg

1810

Jonas Jonsson

½ ägbr

 

Per Olsson

1/6 äg

Olof Jönsson

1/6 äg

Lars Olsson

1/6

1812

Jonas Jonsson

½ ägbr

 

Per Olsson

- 30 år

1/6 äg

Olof Jönsson

1/6 äg

U. Lars Nilsson

- 22 år

1/6

1823

Jonas Jonsson

- 58/56 år

½ ägbr

O

Per Olsson

1/6 ägbr

Olof Jönsson

1/6

Lars Nilsson

1/6 ägbr

1824

Jonas Jonsson

- 59/57 år

½ ägbr

Lars Jonsson

- 28/23 år

1/6 ägbr

Per Olsson

1/6 ägbr

Olof Jönsson

1/6

Lars Nilsson

1/6 ägbr

1825

Lars Jonsson y.

¼ ägbr

Ol. Jonsson

¼ ägbr

Per Olsson

1/6 ägbr

Olof Jönsson

1/6

Lars Nilsson

1/6 ägbr

1827

Lars Jonsson y.

¼ ägbr

Ol. Jonsson

- 93/82

¼ ägbr

Per Olsson

1/6 ägbr

Olof Jönsson

1/6

Lars Nilsson

1/6 ägbr

1830

Lars Jonsson y.

¼ ägbr

Lars Jonsson

¼ ägbr

Per Olsson

1/6 ägbr

Olof Jönsson

- 81/80

1/6

Lars Nilsson

1/6 ägbr

1831

Lars Jonsson y.

¼ ägbr

Lars Jonsson

¼ ägbr

Per Olsson

1/6 ägbr

Olof Jönsson

1/6

Lars Nilsson

1/6 ägbr

1837

Lars Jonsson y.

¼ ägbr

Lars Jönsson

1/3

Per Olsson

1/6 ägbr

Olof Olsson No 3

Lars Nilsson

1/6 ägbr

1843

Lars Jonsson y.

- 95/00

¼ ägbr

Lars Jönsson

- 88/92

1/3

Petter Jonsson

1/6

Olof Olsson No 3

Lars Nilsson

1/6 ägbr

1848

Lars Jonsson y.

¼ ägbr

Lars Jönsson

Lars Gust. Larsson

3/8?

Petter Jonsson

1/6

Olof Olsson No 3

Lars Nilsson

1/6 ägbr