Vallersta 1

Vallersta n:r 1, Norrgården

1554-1562

Erik Nilsson,

18 ört.l

       

1566

Enchian

       

1573-1622

Lasse Simonsson

nämndeman 1599-1600, här.domare 1603-06 o 1614-17, länsman 1609-13 o 1617-18, riksdagsman 1600 för Kumla härad

       

1623-1653

Lasse Larsson,

fact.pipesmed

Olof Larsson

fact.pipesmed

     

1654-1655

Lasse Larsson (Lasse Månsson),

fact.pipesmed

Enk. Ingred

     

1656-1659

Lasse Larsson eller h:u Elin,

fact.pipesmed

Enk. Ingred (?)

Torsten Olsson

   

1661-1662

Lasse Larsson eller h:u Elin,

fact.pipesmed

Lars Olsson

O

   

1663

? Lasse Larsson eller h:u Elin,

fact.pipesmed

Lars Olsson

Måns Larsson

   

1664-1666

? Lasse Larsson eller h:u Elin,

fact.pipesmed

Lars Olsson

O

   

1667-1683

O

Lars Olsson

Måns Larsson

   

1684

Anders

Lars Olsson

Måns Larsson

   

1685-1686

O

Lars Olsson

Måns Larsson

   

1687?

Tyres Larsson

Lars Olsson

Måns Larsson

   

1690

Tyres Larsson

¼

Lars Olsson

½

Måns Larsson

½

   

1691

Tyres Larsson

¼

Lars Olsson

¼

Olof Larsson

¼

Olof Larsson

¼

 

1692-1695

Tyres Larsson

¼

Lars Olsson

¼

Olof Larsson

¼

Måns Larsson,

d. 1695

¼

 

1696-1697

Tyres Larsson

¼

Lars Olsson

¼

Olof Larsson

¼

Måns Larssons Enka

¼

 

1698-1699

Tyres Larsson

¼

Lars Olsson

¼

Olof Larssons Enka, d. 1698

¼

Måns Larssons Enka

¼

 

1700-1703

Tyres Larsson

¼

Jon Larsson

¼

Olof Larsson

¼

Måns Larssons Enka

¼

 

1704

Tyres Larsson

¼

Jon Larsson

¼

Olof Larsson,

d. 1705,

¼

Lars Månsson

¼

 

1705-1709

Tyres Larsson

¼

Jon Larsson

¼

Olof Larssons Enka

¼

Lars Månsson

¼

 

1711-1713

Per Svensson

¼

Lars Jönsson

¼

Bengt Olsson

¼

Olof Månsson

 

1714-1719

Lars Tyresson

¼

Lars Jönsson,

d. 1719

¼

Bengt Olsson

¼

Olof Månsson

¼

 

1720-1721

Lars Tyresson

¼

Lars Jönssons Enka

¼

Måns Bengtsson

¼

Olof Månsson

¼

 

1722-1729

Lars Tyresson

¼

Nils Jonsson

¼

Måns Bengtsson

¼

Olof Månsson

¼

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

         

1730-1738

Lars Tyresson

¼

Nils Jonsson

¼

Måns Bengtsson

¼

Olof Månsson

¼

 

1740

Lars Tyresson

¼

Nils Jonsson

¼

Måns Bengtsson,

fact.smed

¼

Måns Olsson

¼

 

1742

Lars Tyresson

¼

Nils Jonsson

¼

Måns Vallerstedt

fact.pipesmed

¼

Anders Håkansson,

salpetersjudare

¼

 

1743

Lars Tyresson

¼

Nils Jonsson

¼

Måns Bengtsson

fact.pipesmed

¼

Anders Håkansson,

salpetersjudare

¼

 

1744

Lars Tyresson

¼

Nils Jonsson

¼

Måns Bengtsson

fact.pipesmed

¼

Anders Håkansson,

salpetersjudare

¼

 

1745

Lars Tyresson

¼

Nils Jonsson

¼

Måns Vallerstedt

¼

Anders Håkansson,

¼

 

1752

Olof Larsson

¼

Nils Jonsson

¼

Måns Vallerstedt

fact.pipesmed, (d. 1752)

¼

Gla. Lars Olsson

¼

 

1758

Olof Larsson

¼

Nils Jonsson

¼

Måns Månsson

¼

Gla. Lars Olsson

¼

 

1759

Olof Larsson

¾

Olof Olsson

1/8

Måns Månsson

¼

Gla. Lars Olsson

¼

 

1761

Olof Larsson

¾

Olof Larsson

fact.pipsmeds ålderman

1/8

Måns Månsson

¼

Gla. Lars Olsson

¼

 

1762

Olof Larsson

¾

Olof Olsson

Måns Månsson

¼

Gla. Lars Olsson

¼

 

1773

Olof Larsson

¾

U. Lars Olsson

Måns Månsson

¼

Gla. Lars Olsson

¼

 

1781

? Olof Larsson,

nämndeman 1765-81

O

Måns Månsson

¼

Gla. Lars Olsson

¼

 

1783

Lars Pärsson

½ br

O

Måns Månsson

¼

Gla. Lars Olsson

¼

 

1786

Bengt Jansson

½

O

Måns Månsson

¼

Gla. Lars Olsson

¼

 

1791

Bengt Jansson

½

O

Nils Nilsson

¼

Gla. Lars Olsson

¼

 

1793

Bengt Jansson

¼

Jan Bengtsson

¼

Nils Nilsson

¼

Jan Larsson

¼

 

1797

Bengt Jansson

½

O

Nils Nilsson

¼

Jan Larsson

¼

 

1798

Bengt Jansson

¼

Anders Olsson

¼

Nils Nilsson

¼

Jan Larsson

¼

 

1800

? Änkan Kajsa

Anders Olsson

¼

Nils Nilsson

¼ ägbr

Jan Larsson

¼ äg.

 

1801

Olof Bengtsson

¼ äg.

Anders Olsson

¼

Nils Nilsson

¼ ägbr

Jan Larsson

¼

 

1803

Olof Bengtsson

¼ äg.

Erik Ersson

på No 4

¼ br

Nils Nilsson

¼ ägbr

Jan Larsson

¼

 

1804

Olof Bengtsson

¼ äg.

Jan Tyresson

i Ekeby

¼ ägbr

Nils Nilsson

¼ ägbr

Jan Larsson

- 44/34 år

¼

 

1805

Olof Bengtsson

- 28/25 år

3/8 äg.

O

Nils Nilsson

¼ ägbr

Jon Tyresson

3/8

 

1808

Olof Bengtsson

3/8 äg.

O

Nils Nilsson

¼ ägbr

Jon Tyresson

3/8

 

1809

Olof Bengtsson

¼

Erik Larsson

på No 4

1/8 br

Nils Nilsson

¼ ägbr

Anders Nilsson

¼ ägbr

Gla

Jonas Jonsson

1/8 br

1810

Olof Bengtsson

3/8 ägbr

Erik Larsson

på No 4

1/8 br

Nils Nilsson

¼ ägbr

Anders Nilsson

¼ ägbr

 

1817

Olof Bengtsson

3/8 ägbr

Erik Larsson

på No 4

1/8 ägbr

Nils Nilsson

¼ ägbr

Anders Nilsson

- 43/37 år

¼ ägbr

 

1818

Olof Bengtsson

3/8 ägbr

Erik Larsson

på No 4

1/8 ägbr

Nils Nilsson

¼ ägbr

Anders Nilssons ä:a Kerstin

¼ ägbr

 

1819

Olof Bengtsson

3/8 ägbr

Olof Månsson

- 38/38 år

1/8 ägbr

Nils Nilsson

¼ ägbr

Anders Nilssons ä:a Kerstin

¼ ägbr

 

1824

Olof Bengtsson

3/8 ägbr

Per Olsson

i No 2

1/8 ägbr

Nils Nilsson

- 62/54 år

¼ ägbr

Anders Nilssons ä:a Kerstin

¼ ägbr

 

1825

Olof Bengtsson

3/8 ägbr

Per Olsson

i No 2

1/8 ägbr

Nils Nilsson

- 63 år

¼ ägbr

Anders Nilssons ä:a Kerstin

¼ ägbr

 

1833

Olof Bengtsson

3/8 ägbr

Per Olsson

i No 2

1/8 ägbr

Anders Nilsson

¼ ägbr

Anders Nilssons ä:a Kerstin

- 79

¼ ägbr

 

1836

Olof Bengtsson

3/8 ägbr

Per Olsson

i No 2

1/8 ägbr

Anders Nilsson

¼ ägbr

Jonas Andersson

- 14

¼ ägbr

 

1837

Olof Bengtsson

3/8 ägbr

Per Olsson

i No 2

1/8 ägbr

Anders Nilsson

¼ ägbr

Jonas Andersson

- 14

¼ ägbr

 

1840

Olof Bengtsson

- 77/86

3/8 ägbr

Per Olsson

i No 2, - 81/88

1/8 ägbr

Anders Nilsson

¼ ägbr

Jonas Andersson

- 14

¼ ägbr

 

1841

Anders Olsson

- 18

3/8 ägbr

And. Svensson

1/8 ägbr

Anders Nilsson

¼ ägbr

Jonas Andersson

- 14

¼ ägbr

 

1848

Anders Olsson,

nämndeman 1849 - ?

3/8 ägbr

And. Svensson

1/8 ägbr

Anders Nilsson

- 02/04

¼ ägbr

Jonas Andersson

- 14

¼ ägbr

 

1851

Anders Olsson

- 18/25

3/8 ägbr

And. Svensson

1/8 ägbr o br 1/4

?

Jonas Andersson

- 14

¼ ägbr

 

1853

Anders Olsson

- 18

3/8 ägbr

And. Svensson

- 04/18

1/8 ägbr o br 1/4

O

Jonas Andersson

- 14/16

¼ ägbr

 

1856

Anders Olsson

3/8 ägbr

And. Svensson

1/8 ägbr

Gust. Olsson

¼ ägbr

Jonas Larsson

¼ br

 

1859

Anders Olsson

3/8

And. Svensson

1/8 ägbr

Gust. Olsson

¼ ägbr

Lars Ersson i No 4

¼ br

 

1867

Anders Olsson

3/8

And. Svensson

1/8

Gust. Olsson

¼

Per Aug. Persson

- 32/37

¼ br

 

1868

Anders Olsson

3/8

And. Svenssons sth ä:a

1/8

Gust. Olsson

¼

Anders Gustaf Jonsson

¼

 

1869

Anders Olsson

- 18/28

3/8

Per Gust. Persson

1/8 br

Gust. Olsson

¼

Anders Gustaf Jonsson

¼

 

1871

Per Joh.

Persson y.

3/8

Per Gust. Persson

1/8 br

Gust. Olsson

- 27/26

¼

Anders Gustaf Jonsson

¼

 

1872

Per Joh.

Persson y.

3/8

Per Gust. Persson

1/8 br

Gust. Olsson

- 27

¼

Anders Gustaf Jonsson

¼

 

1877

Per Joh.

Persson y.

- 45/45

3/8

Anders Gust. Andersson

1/8

Gust. Olsson

¼

Anders Gustaf Jonsson

¼

 

1880

Lars Larsson ä

i No 3

3/8

Anders Gust. Andersson

1/8

Gust. Olsson

¼

Anders Gustaf Jonsson

¼

 

1885

Lars Larsson ä. ?

- 24/24

3/8

Anders Gust. Andersson

1/8

Gust. Olsson

¼

Anders Gustaf Jonsson

¼

 

1887

Gustaf Larsson

- 52/57

3/8 br

Anders Gust. Andersson

- 47/49

1/8

Gust. Olsson

- 27/55

¼

Anders Gustaf Jonsson, - 45/44

¼