Långgälla

Långgälla

1554-1559

Per Sneder (Per Quädell)

 

 

 

1560-1566

? Per

1565: Jon,
sold., 1/2 (N.H.)

 

 

1573

1/3

 

 

 

1574

Öde

 

 

 

1575

uptagt 1575 scahtt, utgå scahtt å 1576 (N.H.)

 

 

 

1576-1595

Hunger Erichsson, Helebardsmed (N.H.)

 

 

 

1596-1698

Olof

Byglesmed (Olof Hungersson) - är det möjligen 2 Olof?

 

 

 

1629

Olof Olsson

fact.smed

Olof Hungersson

fact.smed

 

 

1633-1643

Per Olofsson

fact. pipsmed

Olof Hungersson

fact.smed till 1639, 1640-43: inhyses

 

 

1644-1650

Per Olofsson

fact. pipsmed

Erich Olofsson

fact.pipesmed

 

 

1651-1665

Per Olofsson

fact. pipsmed

?

 

 

1666-1675

Per Olofsson

fact. pipsmed

Tyres Persson

fact.smed

 

 

1676-1692

Olof Persson

fact.smed

Tyres Persson

fact.smed, 1/2

 

 

1693-1697

Olof Olofsson

¼

Olof Persson

¼

Tyres Persson

fact.smed, 1/2

 

1698-1704

Olof Olofsson

¼

Lars Tyresson

fact.smed

¼

Tyres Persson

fact.smed, 1/2

 

1705

Olof Olofsson,

d. 1705

¼

?

Tyres Persson

fact.smed, d. 1709

1/2

 

1706-1714

Olof Olofsson

1/2

 

Olof Tyresson

fact.pipsmed

1/2

 

1715-1719

Nils Johan Jonsson ¼

Olof Olofsson,

d. 1719, och Hustrun

1/2

Olof Tyresson

fact.pipsmed, d. 1719

¼

 

1720

Nils Johan Jonsson ¼

Olof Olofsson

i Stene

¼ br

Ryttare Brändströms Hu Karin

¼

Änkan Anna

¼

1721

Nils Johan Jonsson ¼

Carl

¼

Ryttare Brändströms Hu Karin

¼

Änkan Anna

¼

1722

Nils Johan Jonsson ¼

Jon Olsson

i Mos, ¼ br

Ryttare Brändströms Hu Karin

¼

Änkan Anna

¼

1723-1727

Nils Jansson (Jonsson) ¼

Jon Olsson

i Långgälla, ¼ br

Ryttare Brändströms Hu Karin

¼

Änkan Anna

¼

1728-1729

Nils Jansson (Jonsson) ¼

Jon Olsson

i Långgälla, ¼ br

Ryttare Brändströms Hu Karin ¼

Nils Olsson

¼

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

 

 

 

 

1730-1733

Nils Jonsson

¼

Jon Olofsson

¼

Avsk Ryttare

N. Brändström ¼

Nils Olofsson

¼

1738

Nils Jonsson

d. 1738, ¼

Jon Olofsson

¼

Per Andersson ¼

Nils Olofsson

¼

1747

Lars Larsson

¼

Jon Olofsson

¼

Per Andersson ¼

Nils Olofsson

¼

1750

Lars Larsson

¼

Jon Olofsson

¼

Lars Persson ¼

Nils Olofsson

¼

1751

Anders Nilsson

¼

Ä:n hustru Brita

¼

Lars Persson ¼

Nils Olofsson

¼

1752

Anders Nilsson

¼

Ä:n hustru Brita

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Nils Olofsson

¼

1758

Anders Nilsson

¼

Erik Eriksson

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Nils Olofsson

¼

1761

Lars Larsson

¼

Erik Eriksson

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Nils Olofsson

¼

1763

Jöns Studelberg

i Sörby

¼ br

Erik Eriksson

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Nils Olofsson

¼

1764

Jöns Studelberg

i Sörby

¼ br

Ä:n Ingrid Jönsdotter

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Nils Olofsson

¼

1767

Nils Ersson

¼

Anders Pärsson

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Olof Jonsson

¼

1768

Karl Karlsson

¼

Anders Pärsson

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Olof Jonsson

¼

1769

Nils Ersson

¼

Anders Pärsson

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Jonas Nilsson

i Ekeby

¼ br

1770

Nils Ersson

¼

Anders Pärsson

¼

Olof Söderling

fact.låsesmed ¼

Jonas Nilsson

¼

1773

Nils Ersson

¼

Anders Pärsson

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Lars Larsson

¼

1774

Änkan Kajsa

¼

Anders Pärsson

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Lars Larsson

¼

 

1775

Änkan Kajsa

¼

Per Ersson

i Skyberga

¼ br

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Lars Larsson

¼

1776

Änkan Kajsa

¼

Olof Larsson

¼

Olof Larsson Söderling

fact.låsesmed ¼

Lars Larsson

¼

1777

Erik Jönsson

¼

Olof Larsson

¼

Olof Larsson Söderling ¼

Lars Larsson

¼

1778

Erik Jönsson

¼

Olof Larsson

¼

Bengt Larsson Söderling

fact. låssmed ¼

Lars Larsson

¼

1781

Erik Jönsson

¼

Olof Larsson

¼

Olof Svensson

¼

Lars Larsson

¼

1782

Erik Jönsson

1/8

Erik Ersson

i Sörby

1/8 br

Jon Ersson

¼

Olof Svensson

¼

Lars Larsson

¼

1785

Erik Ersson

i Mister Äng

¼ br

Jon Ersson

¼

Olof Svensson

¼

Lars Larsson

¼

1789

Jonas Larsson

¼

Jon Ersson

¼

Olof Svensson

¼

Änkan Kajsa

¼

1790

Jonas Larsson

¼

Jon Ersson

¼

Per Olsson

i Stene

¼ br

Änkan Kajsa

¼

1793

Erik Ersson

i Mister Äng

¼ br

Jon Ersson

¼

Per Olsson

i Stene

¼ br

Änkan Kajsa

¼

1795

Erik Ersson

i Mister Äng

¼ br

Jon Ersson

¼

Per Olsson

i Stene

¼ br

Jonas Larsson

¼

1797

Jon Ersson

i Sörby

¼ br

Jon Ersson

¼

Per Jonsson

i Sörby

¼ br

Jonas Larsson

¼

1798

Jon Ersson

i Sörby

¼ br

Jon Ersson

¼

Per Jonsson

i Sörby

¼ br

Jonas Larsson

¼

1801

Jon Ersson

i Sörby

¼ br

Jon Ersson

¼

Per Jonsson

¼ äg

Jonas Larsson

¼

1806

Olof Olsson

i Ekeby

¼ ägbr

Jon Ersson

¼ äg

Per Jonsson

¼ äg

Jon Larsson

¼ äg

1808

Olof Persson

hälftenbr

¼

Jon Ersson

¼

Per Jonsson

¼ äg

Jon Larsson

¼ äg

1809

?

Jon Ersson

¼

Per Jonsson

¼

Jon Larsson

¼ äg o br ¼

1811

O

Jon Ersson

¼

Per Jonsson

¼

Larssons ä:a

1/2

1812

Olof Olsson

i Ekeby

¼

Jon Ersson

¼ äg

Per Jonsson

¼ äg

Jon Larssons Ä:a

¼ äg

1813

Olof Olsson

i S:a Mos

¼ br

Jon Ersson

¼ äg

Per Jonsson

¼ äg

Petter Persson

¼ äg

1814

Olof Olsson

i Ekeby

¼

Jon Ersson

¼ ägbr

Per Jonsson

¼ ägbr

Petter Persson

¼ br

1816

Nils Nilsson

- 21/27 år

¼ br

Jon Ersson

- 56/55 år

¼ ägbr

Per Jonsson

- 56/51 år

¼ ägbr

Petter Persson

- 32/41 år

¼ br

1817

Petter Persson

¼ br

Jon Ersson

¼ ägbr

Jonas Persson

¼ ägbr

Per Persson Norström

- 33/42 år

¼ br.

1818

Petter Persson

- 35/36 år

¼

Jon Ersson

- 58/57 år

¼ ägbr

Jonas Persson

- 23 år

¼ ägbr

Lars Persson

¼ br

1819

Olof Olsson

i Ekeby

¼ ägbr

Jon Ersson

¼ ägbr

Jonas Persson

- 24/19 år

¼ ägbr

Lars Persson

- 32/34 år

¼ br

1820

Olof Olsson

i Ekeby

¼ ägbr

Jon Ersson

¼ ägbr

Jonas Persson

¼ br

Sven Larsson

¼ ägbr

1824

Olof Olsson

i Ekeby

¼ ägbr

Erik Jonsson

- 26/22 år

¼ ägbr

Jonas Persson

¼ br

Sven Larsson

¼ ägbr

1826

Lars Olsson

1/2 ägbr

 

¼ br

Sven Larsson

¼ ägbr

1827

Lars Olsson

- 99/02

1/2 ägbr

 

Sven Larsson

¼ ägbr o br 1/4

 

1830

Anders Persson

-96/99

1/2 ägbr

 

Sven Larsson

1/2 ägbr

 

1832

Anders Persson

-96

1/2 ägbr

 

Sven Larsson

¼ ägbr

Lars Jonsson

i Björka

¼ ägbr

1834

Anders Persson

1/2 ägbr

 

Sven Larsson

¼ ägbr

Lars Jonsson

i Björka, -01/00

¼ ägbr

1838

Anders Persson

-96/12

1/2 ägbr

 

Sven Larsson

- 91/87

¼ ägbr

Lars Larsson

¼ ägbr

1841

Anders Persson

3/4 ägbr

 

 

Lars Larsson

- 96/03

¼ ägbr

1842

Anders Persson

3/4 ägbr

 

 

Lars Larssons ä:a

- 03

¼ ägbr

1845

Anders Persson

3/4 ägbr

 

 

Jan Larsson

i Stene

¼ br

1846

Anders Persson

3/4 ägbr

 

 

Lars Larssons ä:a

¼ ägbr

1848

Anders Persson

1/1 ägbr

 

 

 

1852

Anders Persson

3/4 ägbr

 

 

And. Pet. Andersson, -27

¼ ägbr

1856

Anders Persson

3/4 ägbr

 

 

And. Pet. Andersson

¼ ägbr

1861

Anders Persson

1/2 ägbr

 

Lars Olsson

¼

And. Pet. Andersson

¼ ägbr

1862

Anders Persson

- 18/21

1/2

 

Lars Olsson

¼

And. Pet. Andersson

¼ ägbr

1865

Anders Persson

- 96/12

3/4 ägbr

Joh. Andersson

¼

Lars Olsson

¼

And. Pet. Andersson

¼ ägbr

1868

Lars Erik Andersson, - 41

¼

Joh. Andersson

¼

Lars Olsson,

-26/34

¼

And. Pet. Andersson

¼ ägbr