Stene 6

Stene Nr:6 - Flinkagården -

1554

Nils Olsson

Utjord

   

1555-1556

Nils Olsson

Skattehemman

   

1560-1562

Erik Larsson

Skattehemman

   

1573-1578

Nils

Förstendömes

   

1581-1593

Sven ?Sonne

     

1596-1608

Nils

     

1609-1614

Lars (Hillebardsmed)

     

1614-1616

Sven

     

1615-1619

Lars Jonsson

     

1620-?

Bengt Månsson

     

?

Nils

     

1627-1628

Folke

     

1629-1632

ÖDE

     

1633-?

Olof Persson
(Låsesmed) 1/2

ÖDE
1/2

   

1637-1638

Per Andersson (Fact.Pipesmed) 1/1

     

1639-1640

Per Andersson (Fact.Pipesmed) 1/2

Nils Nilsson (Fact.Pipesmed) 1/2

   

1641-1651

Per Nilsson

     

1653-1657

Rytt. Torbiörn

     

1658-1662

Per Hedemansson

Rytt. Torbiörn

   

1663-1673

Gust. Gustafsson

Torbiörn Karlsson

   

1674-1675

Gust. Gustafsson

Olof Olsson (Fact.Smed)

   

1676-1686

Jöns Andersson

Olof Olsson (Fact.Smed)

   

1689

?? Se Stene Nr:5

Olof Olsson (Fact.Smed)

   

1690-1700

Hustru Karin (1699:Änk) 1/2

Johan Jöransson Stenberg i wärkl. Tienst; Hust. Maria 1/2

   

1701-1702

Hust. Karin
1/4

Johan Jöransson
1/2 +1703

And. Bengtsson
1/4

 

1703

Hust. Karin
1/2

Rytt. Joh. Stenbergs Hust. Maria 1/2

   

1704-1706

Jöns Olsson
1/4

Per Jönsson
1/4 +
1710

Rytt. Joh. Stenbergs Hust. Maria Änka 1/2

 

1707-1709

Jöns Olsson
1/2

Rytt. Joh. Stenbergs Hust. Maria Änka 1/2

   

1710

Jöns Olsson
1/4

Rytt. Joh. Stenbergs Hust. Maria Änka 1/2

bruk av

Jon Persson i Stene

1/4

 

1711-1712

Jöns Olsson
1/4

Rytt. Joh. Stenbergs Hust. Maria Änka 1/2

Jon Ersson

1/4

 

1713-1715

Jöns Olsson
1/4

Rytt. Joh. Stenbergs Hust. Maria Änka 1/4

Erick Simonsson

1/4

Jon Ersson

1/4

1716

Jöns Olsson
1/2

Erick Simonsson
1/4

Jon Ersson

1/4

 

1717-1720

Jöns Olsson
3/4

Jon Ersson
1/4

   

1721-1725

Jöns Olsson
3/4

Per Jonsson
1/4

   

1726-1729

Jöns Olsson
1/2

Jon Olsson
1/4

Per Jonsson
1/4

 

1730

Jöns Olofsson

1/2

Jon Olofsson

1/4

Per Jonsson

1/4

 

1731-1739

Jöns olofsson

1/2

Jon Olofsson

1/4

Lars Jonsson

1/4

 

1740-1743

Jöns Olofsson

1/4

Jon Olofsson

1/4

Jon Jonson

1/4

Lars Jonsson

1/4

1740-1743

Jöns Olofsson

1/4

Jon Olofsson

1/4

Jon Jonson

1/4

Lars Jonsson

1/4

1744 - ?

Jöns Olofsson

1/4

Jon Olofsson

1/4

Bruk. Av

Jon Jonsson i Sickelsta

1/4

Lars Jonsson

1/4

1756

Jöns Olofsson

1/4

Jon Olofsson

1/4

Johan Johansson

1/4

Lars Jonsson

1/4

1758

Änk. Hustru Karin

1/4

Jon Olofsson

1/4

Jan Jansson

1/4

Lars Jonsson

1/4

1761

Anders Persson

1/4

Jon Olofsson

1/4

Jan Jansson

1/4

Lars Jonsson

1/4

1765

Anders Persson

1/4

Jon Olofsson

1/4

Lars Börjesson i ? by

1/4

Lars Jonsson

1/4

1767

Anders Persson

1/4

Änk.

Kierstin Jönsdotter

1/4

Lars Börjesson

1/4

Lars Jonsson

1/4

1768

Änk..

Karin Jönsdotter

1/4

Änk.

Kierstin Jönsdotter

1/4

Lars Börjesson

1/4

Lars Jonsson

1/4

1769

Änk.

Karin Jönsdotter

1/4

Änk.

Kierstin Jönsdotter

1/4

Lars Börjesson

1/4

Jan Pärsson

1/4

1775

Olof Jönsson

1/4

Änk.

Kierstin Jönsdotter

1/4

Lars Börjesson

1/4

Jan Pärsson

1/4

1776

Olof Jönsson

3/8

Lars Börjesson

3/8

Jan Pärsson

1/4

 

1777

Olof Jönsson

3/8

Lars Börjesson

3/8

Jan Pärsson

1/4

 

1792

Olof Jönsson

3/8

Änk.

Kierstin Jönsdotter

3/8

Jan Pärsson

1/4

 

1793

Olof Jönsson

3/8

Lars Larsson

3/8 äg.

Pär Jonsson

1/4

 

1801

Olof Jönsson

3/8 äg.

Lars Larsson

3/8 äg.

Pär Jonsson

1/4

 

1805

Olof Jönsson

3/8 äg. -57/42 år

Lars Larsson

3/8 äg. -36/38 år

Äldre Per Jonsson

1/4

 

1808

Olof Jönsson

3/8 äg.

Lars Larsson

3/8 äg.

Äldre Per Jonsson

1/4

 

1814

Jon Olsson y.

3/8

Lars Larsson

3/8 ägbr.

Per Jonsson

1/4 - 43 år

 

1816

Jon Olsson

3/8 ägbr. -25/24 år

Lars Larsson

3/8 ägbr.

Per Jonsson

1/4 - 45/45 år

 

1817

Sven Jonsson

3/8 ägbr. -21 år

Lars Larsson

3/8 ägbr. - 48 år

gl. Petter Jonsson

1/4 ägbr.

 

1819

Sven Jonsson

3/8 ägbr.

Lars Larsson

3/8 ägbr.

gl. Petter Jonsson

1/4 ägbr. - 48/48 år

 

1820

Sven Jonsson

3/8 ägbr.

Lars Larsson

3/8 ägbr. - 17 år

Petter Jonssons änka

1/4 ägbr.

 

1821

Sven Jonsson

3/8 ägbr. -25/31 år

Lars Jonsson ä.

3/8 br.

Petter Jonssons änka

1/4 ägbr.

 

1823

Sven Jonsson

3/8 ägbr.

Lars Jonsson, ä.

3/8 br. - 36/26 år

Petter Jonssons änka

1/4 ägbr. - 52 år

 

1824

Sven Jonsson

3/8 ägbr.

Lars Jonsson, ä.

Frå.. N 0 4

3/8 br.

Jonas Persson

1/4 ägbr. - 24/17 år

 

1829

Sven Jonsson

3/8 ägbr. - 95/98

Jonas Larsson

3/8

Jonas Olsson - Söder

1/4 ägbr. - 83/87

 

1831

Peter Carlsson

i N 0 5

3/8 br.

Jonas Larsson

3/8

Jonas Olsson - Söder

1/4 ägbr.

 

1832

Peter Gust. Larsson

3/8 br. - 11

Jonas Larsson

3/8 ägbr. - 02 ? /03

Jonas Olsson - Söder

1/4 ägbr. - 83

 

1833

Peter Gust. Larsson

3/8 ägbr.

Jonas Larsson

3/8 ägbr. - 03 ? /03

Jonas Olsson - Söder

1/4 ägbr. - 83/87

 

1834

Peter Gust. Larsson

3/8 ägbr - 11/13

Lars Jonsson

i Långgälla

3/8 ägbr.

 

Jonas Jonsson

1/4 ägbr.

 

1835

Olof Jonsson

3/8 ägbr. - 00/00

Lars Ersson

3/8 ägbr. - 79/86

Jonas Jonsson

1/4 ägbr. - 07/08

 

1836

Olof Jonsson

3/8 ägbr.

Lars Ersson

3/8 ägbr. - 79/86

Er. Persson

1/4 ägbr. - 97/01

 

1837

Olof Jonsson

3/8 ägbr. - 00/00

Lars Jonsson, ä.

i Sörby, N 02

3/8 ägbr.

Er. Persson

1/4 ägbr. - 97/01

 

1838

Olof Jonsson

3/8 ägbr.

Lars Jonsson, ä.

i Sörby, N 02

3/8 ägbr.

Erik Persson

1/4 ägbr.

 

1840

Olof Jonsson

3/8 ägbr. - 00

Jonas Larsson

3/8 ägbr.

Erik Persson

1/4 ägbr. - 97/01

 

1848

Olof Jonsson

3/8 ägbr.

Jonas Larsson

3/8 ägbr. - 02/03

Erik Persson

1/4 ägbr. - 97/01

 

1849

Olof Jonsson

3/8 ägbr. - 00/20

Jonas Larsson

3/8 ägbr. - 02

Erik Persson

1/4 ägbr. - 97/01

 

1850

Olof Jonsson

3/8 ägbr. - 00/20

Jonas Larsson

3/8 ägbr. - 02

Peter Larsson

1/4 - 20/25

 

1852

Olof Jonsson

3/8 ägbr.

Peter Larsson, yngst.

3/8 ägbr. - 23/20

Pet. Larsson, y.

1/4 ägbr. - 20/25

 

1855

Olof Jonsson

3/8 ägbr.

Peter Larsson, yngst.

3/8 ägbr.

Er. Persson

1/4 ägbr. -21

 

1857

Olof Jonsson

3/8 ägbr.

Peter Larsson, yngst.

3/8 ägbr. - 23/20

Er. Persson

1/4 ägbr. -21

 

1860

Olof Jonsson

3/8 ägbr. - 00/20

Lars Andersson

i N 03

3/8

Per Er. Persson

1/4

 

1863

Olof Jonssons änka

3/8 - 20

Lars Johan Larsson

3/8 - 36

Per Er. Persson

1/4 - 21/28

 

1870

Olof Jonssons ä:a

3/8 -20

Lars Joh. Larssons ä .

3/8

Per Er. Persson

1/4

 

1874

Per Joh. Olsson

3/8 Br. - 47/50

Lars Joh. Larssons ä .

3/8

Per Er. Persson

1/4

 

1880

Per Joh. Olsson, y.

3/8

Lars Joh. Larssons ä .

3/8

Per Er. Persson

1/4

 

1883

Per Joh. Olsson, y.

3/8 - 47/50

Lars Joh. Larssons ä .

3/8

Per Er. Persson

1/4

 

1887

Per Joh. Olsson, y.

3/8 - 47

Lars Joh. Larssons ä .

3/8 - 36/36

Per Er. Persson

1/4 - 21/28