Sånnersta 3

Sånnersta 3, Klasgården

1554-1566

Lasse Nilsson

     

1573-1584

Nils Larsson

     

1585-1607

Enkian

     

1608-1657

Lasse Nilsson

fact. vagnmakare, nämndeman 1603, 1616-1640. 1637 öv. 60 år

     

1658-1678

Bengt Larsson

1663 rytt. hu, förbrendt af wådeld

     

1679-1684

Bengt Larsson

Jon Andersson

   

1685

Bengt Larsson

Lars Olofsson

Hustru Ilin

 

1686-1698

Bengt Larsson

½

Lars Olofsson

½

   

1699

Bengt Larssons enk. (hu Ingridh)

½

Lars Olofsson

d. 1700

½

   

1700-1708

Bengt Larssons enk. (hu Ingridh)

½

Lars Olssons enk.

½

   

1709-1710

Bengt Larssons enk. (hu Ingridh)

½

Lars Olsson

½

   

1711-1712

Bengt Larssons enk. (hu Ingridh)

Lars Bengtsson y

½

Lars Olsson och Bengt Jonsson

½

   

1713

Lars Bengtsson y

½

Lars Olsson

1/3

Bengt Jonsson

1/6

 

1714

Lars Bengtsson y

½

Lars Olsson

1/3

Kierstin

 

1715-1718

Lars Bengtsson y

½

Bengt Larsson

   

1719

Enk. Anna

Anders Bengtsson

Jon i Örsta

Nils Larsson

1720-1725

Enk. Kirstin

i Gränby

¼

Anders Bengtsson

¼

Sven Jonsson i Örsta

¼

Nils Larsson

¼

1726-1729

Jon Larsson

¼

Anders Bengtsson

¼

Sven Jonsson i Örsta

½

Nils Larsson

½

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

       

1730-1736

Jon Larsson

¼

Anders Bengtsson

¼

 

Nils Larsson

½

1737

Lars Olsson

¼

Anders Bengtsson

¼

 

Nils Larsson

½

1739-1741

Lars Jonsson

¼

Anders Bengtsson

¼

 

Nils Larsson

½

1742-1743

Lars Jonsson

¼

Klaes Persson

¼

 

Nils Larsson

½

1745

Lars Jonsson

¼

Klaes Persson

¼

 

Nils Björkendal

Pip.fact.lärodrg

½

1746

Lars Jonsson

¼

Klaes Persson

¼

Nils Larsson

¼

Nils Björkendal

Pip.fact.lärodrg

¼

1747

Lars Jonsson

¼

Klaes Persson

¼

Änkan hustru

Ingiähl Larsdotter

¼

Nils Björkendal

Pip.fact.lärodrg

¼

1750

Lars Jonsson

¼

Klaes Persson

¼

Olof Olsson

¼

Nils Björkendal

Fact.pipsmed

¼

1751

Lars Jonsson

¼

Änkan hustru Marit

Res. sold

Olof Olsson

¼

Nils Björkendal

Fact.pipsmed

¼

1765

Lars Jonsson

¼

Pär Bengtsson

¼

Olof Olsson

¼

Nils Björkendal

Fact.pipsmed

¼

1769

Lars Jonsson

¼

Pär Bengtsson

¼

Hustru

Ingri Larsdotter

¼

Nils Björkendal

Fact.pipsmed

¼

1770

Lars Jonsson

¼

Pär Bengtsson

¼

Hustru

Ingri Larsdotter

¼

Nils Jonsson

¼

1771

Lars Jonsson

¼

Änkan

Marit Ersdotter

¼

Hustru

Ingri Larsdotter

¼

Nils Jonsson

¼

1772

Lars Jonsson

¼

Änkan

Marit Ersdotter

¼

Hustru

Ingri Larsdotter

¼

Jon Larsson

på No 4

¼ br

1773

Lars Jonsson

¼

Pär Klasson

i Mossby

¼ br

Jonas Jonsson

i Kumlaby

¼ br

Jon Larsson

på No 4

¼ br

1777

Lars Jonsson

¼

Pär Klasson

¼

Jonas Jonsson

¼

Jon Larsson

på No 4

¼ br

1779

Lars Jonsson

¼

Pär Klasson

¼

Jonas Jonsson

¼

Jon Larsson

på No 4

¼ br

1780

Lars Jonsson

¼

Pär Klasson

¼

Jonas Jonsson

¼

Jon Larsson

på No 4

¼ br

1782

Lars Jonsson

¼

Pär Karlsson

¼

Jonas Jonsson

¼

Jon Larsson

på No 4

¼ br

1788

Änkan Anna

¼

Pär Klasson

¼

Jonas Jonsson

¼

Jon Larsson

på No 4

¼ br

1793

Änkan Anna

¼

Pär Klasson

¼

Jonas Jonsson

¼

Jon Larsson

¼

1794

Hustru Anna

¼

Änkan Anna

¼

Karl Karlsson

¼

Jon Larsson

¼

1796

Änkan Anna

¼

Änkan

Anna Jonsdotter

¼

Karl Karlsson

¼

Jon Larsson

¼

1798

Änkan Anna

¼

Änkan

Anna Jonsdotter

¼

Jon Jonsson

i Kumlaby

¼ br

Jon Larsson

¼

1799

Gustaf Antonsson i Brånsta

¼ br

Clas Pärsson

¼

Jon Jonsson

¼

Lars Larsson

¼

1800

Gustaf Antonsson i Brånsta

¼ br

Clas Pärsson

¼

Lars Olsson

½-ten br.

¼

 

Lars Larsson

¼

1801

Gustaf Antonsson i Brånsta

¼ br

Clas Pärsson

¼

Jonas Jonsson

i Blacksta

¼ br

Lars Larsson

¼

1804

Gustaf Antonsson - 48 år

½ ägbr

 

Jonas Jonsson

- 26/21 år

¼

G:la Lars Larsson

- 37/41 år

¼ ägbr

1806

Gustaf Antonsson

½ ägbr

 

Jonas Jonsson

- 26/21 år

¼

G:la Lars Larsson

¼ ägbr

1811

Gustaf Antonsson

½ ägbr

 

Sven Jansson

¼

G:la Lars Larsson

¼ ägbr

1814

Gustaf Antonsson

½ ägbr

 

G:la Lars Larsson

i Hjortsberga

¼

G:la Lars Larsson

¼ ägbr

1816

Gustaf Antonsson

½ ägbr

 

Sven Jonsson

- 60/50 år

¼ ägbr

G:la Lars Larsson

- 54/43 år

¼ ägbr

1817

Gustaf Antonsson

½ ägbr

 

Lars Ersson

i Kumlaby

¼ ägbr

G:la Lars Larssons ä:a

- 44 år

¼ ägbr

1819

Gustaf Antonsson

- 62 år

½ ägbr

 

Lars Ersson

i Kumlaby

¼ ägbr

Olof Persson

i Örsta

¼ br

1820

Gustaf Gustafsson på nr 4

½ br

 

Lars Ersson

i Kumlaby

¼ ägbr

Per Jönsson i Hjortsberga

¼ br

1821

Gustaf Gustafsson på nr 4

½ br

 

Lars Ersson

i Kumlaby

¼ ägbr

Per Jönsson

¼ br

1822

Anders Gustafsson

i Örebro hos Austrin

½ br

 

Lars Ersson

i Kumlaby

¼ ägbr

Per Jönsson

- 34/28 år

¼ br

1823

Lars Jonsson

½ br

 

Lars Larsson Sör

på No 3

¼ br

Per Jönssons ä:a

- 29 år

¼ br

1824

Lars Jonsson

- 29/30 år

½ br

 

Lars Larsson Sör

på No 3

¼ br

Lars Larsson

Mell., - 21 år

¼ br

1825

And. Gustafsson Kumlin

½ ägbr

 

Lars Larsson Sör

på No 3

¼ br

Lars Larsson

Millerst.

¼ ägbr

1826

And. Gustafsson Kumlin, - 96

½ ägbr

 

Lars Larsson Sör

på No 3

¼ br

Lars Larsson

Millerst.

¼ ägbr

1827

No 2

And. Gustafsson Kumlin

på No 3

3/4 ägbr

   

Lars Larsson

på No 4

¼ ägbr

1828

And. Gustafsson Kumlin

på no ?

½ ägbr

   

Lars Larsson

Mellerst., - 02/02

¼ ägbr

1830

Sven Svensson

- 95/04

½

 

Lars Larsson Sör

på No 4

¼ br

Lars Larsson

Mellerst.

¼ ägbr

1831

Sven Svensson

½

 

Jan Larsson

¼ ägbr

Lars Larsson

Mellerst.

¼ ägbr

1832

Olof Olsson i Kapptorp

½ ägbr

 

Jan Larsson

- 95/09

¼ ägbr

Lars Larsson

Mellerst.

¼ ägbr

1833

Anders Nilsson

- 97/05

½ br

 

Lars Larsson y

- 05/05

½ br

Lars Larsson

Mellerst.

¼ ägbr

1835

Lars Larsson y

- 05/05

½ br

 

Jonas Jonsson

¼ ägbr

Lars Larsson

Mellerst.

¼ ägbr

1845

Jonas Jonsson y

½ ägbr

 

Jonas Jonsson

- 89/86

¼ ägbr

Lars Larsson

Mellerst.

¼ ägbr

1860

Jonas Jonsson y

½ ägbr

 

Olof Persson

¼

Lars Larsson

Mellerst.

¼ ägbr

1863

Jonas Jonsson y

- 06/08

½ ägbr

 

Olof Persson

¼

Lars Larsson

i Mell. No 1

¼ ägbr

1864

Jonas Jonssons änka, - 08

½ ägbr

 

Olof Persson

¼

Lars Larsson ä

i No 1

¼ ägbr

1865

Per Persson

½ br

 

Olof Persson

¼

Lars Larsson ä

i No 1

¼ ägbr

1866

Per Persson

- 41/41

½ br

 

Olof Persson

¼

Per Larsson

i No 1

¼

1869

Johan Olsson

- 40/41

½ br

 

Olof Persson

¼

Per Larsson

i No 1

¼

1871

 

 

 

Olof Persson

- 20/21

3/4 br, ¼ äg

Per Larsson

i No 1

¼

1872

Joh. Jonsson

½ br

 

Olof Persson

¼

Per Larsson

i No 1

¼

1873

Joh. Jonsson

- 49

½ br

 

Olof Persson

¼

Per Larsson

i No 1

¼

1880

Joh. Jonsson

½ br

 

Olof Persson

¼

Per Larsson

i No 1

¼

1881

Joh. Jonsson

½ br

 

Olof Perssons sth.s

¼

Per Larsson

i No 1

¼

1882-1887

Joh. Jonsson

- 49/52

½ br

 

Joh. Olsson

¼

Per Larsson

i No 1

¼