Sörby 4

Sörby n:r 4, Nästsörgården

1576-1582

? Jon Persson (eller Per Jonsson)

 

 

 

1583-1603

? Jon

 

 

 

1606-1636

Sigge Månsson,
åldersman
fact.pipesmed,
f. 1572, d ca 1655
nämndeman 1608-17, H.domare 1618-32, länsman 1633-41

 

 

 

1637-1649

Sigge Månsson

Sven Siggesson

fact.pipesmed

 

 

1650-1653

Sven Månsson

Enkan (Carin, se Domb fol 46 v)

 

 

1654

Sven Månsson

Hustru Karin

 

 

1655-1663

O

 

 

 

1664-1667

Lars Svensson

fact.pipesmed

 

 

 

1668

? Hust. Karin

 

 

 

1669-1682

Jon Svensson, åldersman, fact.pipesmed

d. 1697

 

 

 

1683-1686

Jon Svensson

Olof Swensson

fact.pipesmed

 

 

1687-1688

Jon Svensson

Olof Swensson

fact.pipesmed

Lars Swensson

 

1689-1692

Jon Svensson

¼

Olof Swensson

fact.pipesmed

¼

 

 

1693-1694

Jon Svensson

¼

Hustru Elin

¼

 

 

1695-1697

Jon Svensson

¼

Måns Andersson

pipesmed

¼

 

 

1698

Jon Svenssons Enka

¼

Måns Andersson

pipesmed

¼

 

 

1699-1700

Jon Svenssons Enka

1/6

Måns Andersson

pipesmed

1/3

 

 

1701-1708

Jöns Jonsson

1/6

Måns Andersson

pipesmed

1/3

 

 

1709-1710

Jöns Jonsson

1/6

Måns Andersson

pipesmed

1/6

Lars Jönsson

1/6

 

1711-1714

Jöns Jonsson

1/6

 

Lars Jönsson

1/3

 

1715-1718

Jöns Jonsson

1/4

 

Lars Jönsson

1/4

 

1719-1723

Jöns Jonsson

d. 1723

1/4

 

Olof Jonsson

fr Vallersta

(pipesmed)

¼

 

1724

Enk. Ingrid

¼

 

Olof Jonsson

fr Vallersta

(pipesmed)

¼

 

1725

Enk. Ingrid

1/8

Sven Jonsson

(pipesmed)

1/8

Olof Jonsson

fr Vallersta

(pipesmed)

1/8

Sven Södergren

1/8

1726-1728

Enk. Ingrid

1/8

Sven Jonsson

1/8

Sven Södergren

1/4

 

1729

 

Sven Jonsson

1/4

Sven Södergren

1/4

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

 

 

 

 

1730-1738

 

Sven Jonsson

1/4

Sven Södergren

1/4

 

1743

 

Änk. hustru Karin (Sven Jonssons enka, d. 1740)

Sven Södergren

1/4

 

1746-?

 

Per Söderberg,

låsfact.smed

fact.mästare

¼ br

Sven Södergren

1/4

 

1754?

 

Lars Söderbom

fact.pipsmed

Olof Klasson

¼

 

1756

 

Lars Svensson

¼

Olof Klasson

¼

 

1759

 

Lars Svensson

¼

Änkan hustru Karin

¼

 

1768

 

Lars Svensson

¼

Lars Tyresson

¼

 

1775

 

Lars Svensson

¼

Änkan Kajsa Svensdotter

¼

 

1781

 

Lars Svensson

¼

Änkan Kajsa

¼

 

1783

 

Lars Svensson

¼

Lars Jonsson

i Kumlaby

¼ br

 

1791

 

Hustru Karin

¼

Lars Jonsson

i Kumlaby

¼ br

 

1798

 

Sven Larsson

nämndeman i N:a Via

¼ br

Lars Jonsson

i Kumlaby

¼ br

 

1800

 

Lars Svensson

¼

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1819

 

Lars Svensson

-45/39 år

¼ ägbr

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1825

 

Lars Svensson

-51 år

¼ ägbr

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1827

 

Anders Persson

- 96/99

¼ br

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1831

 

Anders Andersson, - 82/77

(Anders Andersson omyndige barn, dr Samzelius anteckning)

¼ ägbr

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1834

 

Olof Larsson

- 70/83

¼ br

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1835

 

Anders Anderssons arv-r

¼ ägbr

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1836

 

Anders Andersson

¼ br

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1837

 

Anders Andersson, - 14

¼ br

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1840

 

Anders Andersson

¼ br

Lars Larsson

- 77/89

¼ ägbr

 

1841

 

Anders Andersson

- 14/16

¼ br

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1850-1860

 

Anders Andersson

¼ br

Per Larsson

¼

 

 

1869

 

Anders Andersson ä.

- 14/16

¼ br

Per Larsson

- 19/18

¼

 

1870

 

Per Joh. Andersson

¼

Per Larsson

¼

 

1871

 

Per Joh. Andersson

- 41

¼

Per Larsson

¼

 

1876

 

Per Joh. Andersson

¼

Per Larsson

¼

 

1880

 

Per Joh. Andersson

¼

Lars Gustav Persson ä.

¼

 

1887

 

Per Joh. Andersson

¼

Lars Gustav Persson ä.

- 43/48

¼