Bysta

Bysta 1 gård

Bysta 1 gård

1554-1565

Ingell Larsson

 

1573

Per

 

1574-1583

Nils Månsson

 

1584-1585

Måns

 

1586-1595

?

 

1596-1607

? Erick eller öde

 

1608-1611

Jon

 

1612-1619

?

 

1620-1642

Per (Nilsson)

 

1646-1666

Anders Larsson

 

1667-1669

Anders Larsson

Nils Olsson

1670-1672

Anders Larsson

-

1673

Lars Olsson

-

1674-1693

Håkan Larsson

-

1695

Håkan Larsson

Olof Olsson +1695

1696-1707

 

? Olof Olssons ä.

1708-1709

Anders Håkansson

 

1710-1718

Bengt Jönsson

 

1719-1727

Håkan Simonsson

 

1728-1729

Erik Håkansson

 

1730-1758

Erik Håkansson
+
1758

 

1769

Olof Persson

 

1776

Pär Jönsson

 

1777-1783

Lars Svensson

 

1784

Under Säby Sätteriet

 

1785

Lars Larsson

 

1804

Lars Larsson
1/2

 

1805

Lars Larsson
1/2

 

1806

Lars Larsson
1/2

 

1809

Per Andersson
1/2

 

1810

Lars Gustafsson

 

1813

Lars Gustafsson

 

1820

Olof Olsson

 

1830

Olof Olsson

 

1835

under Säbylund

 

1836

Arrend. Baron Ryttmäst. Fleetvood på Tynninge

 

1837

Lars Persson (Säbylund) 1/2

 

1840-1855

Lars Persson
1/2

 

1860-1861

Lars Perssons ä.

 

1863

Lars Er. Ersson

 

1865

Maja Lena Andersdotter

 

1867

Änk. Maja Lena Andersdotter

 

1868

Adolf Carlsson

 

1869

Adolf Carlsson ä.

 

1870-1887

Jonas Jonsson
1/2