Björka 2

BJÖRKA Nr

BJÖRKA Nr:2 - Boställsgården -

1554-1566

Olof Persson

   

1571-1593

Halfvard (Olsson)

   

1596-1610

Lasse Halfvarsson +1610

   

1611-1612

Änkan

   

1613-1615

Erick ?

   

1616-1643

Lasse Bengtsson (Fact.Pipesmed)

   

1644-1654

(Bengt Larsson) (Fact.Pipesmed)

   

1654

Per Persson

   

1655-1672

Nils Jonsson (Fact.Nämndeman)

   

1673-1702

Jon/Jöns Nilsson (Fact.Smed)
+
1703

   

1703-1718

Jon Nilssons Änka Kierstin

   

(1709)

Per Olsson

   

1719-1729

Jon Jonsson
1/2

Nils Jonsson
1/2

 

1730

Jon Jonsson
1/2

Nils Jonsson
1/2 +
1730

 

1744

Jon Jonsson
1/2 +
1744

Änkan Ingerid
1/2

 

1746

Änkan Kierstin
1/2

Änkan Ingerid
1/2

 

1748

Änkan Kierstin
1/2

Lars Studelberg
1/2

 

1759

Änkan Kierstin
1/2

Lars Olofsson
1/2

 

1762

Lars Jonsson
1/2

Lars Olofsson
1/2

 

1763

Lars Jonsson
¼

Olof Larsson
¼

Lars Olofsson
1/2

1764

Lars Jonsson
¼

Olof Larsson
¼

Olof Olsson
1/2

1774

Lars Jonsson
1/2

Olof Olsson
1/2

1792

Lars Jonsson

   

1793

Änkan Anna

   

1794

Regem. Fältf. Vallerius

   

1798

Lars Nilsson

   

1799-1803

??????? Vallerius

   

1805

Eric Olsson

   

1811

Eric Olsson

   

1814

Arrend Kihlström

   

1815

Arrend. Jonas Granqvist

   

1816

Arrend. Olof Andersson

   

1820

Arrend. Olof Svensson

   

1823

Arrend Olof Svensson

   

1832

Arrend. Lars Jonsson

   

1833

Arrend. Lars Jonsson(Långgälla)

   

1840-1848

Arrend Jonas Jonsson

   

1850

Arrend Lars Andersson

   

1853

Arrend Lars Andersson

   

1860-1887

Arrend Lars Andersson