Rösavi 3

Rösavi Nr:3 - Sörgården -
Att med bestämdhet ange brukare för åren 1576-1690 är omöjligt.

1576-1578

Börjer / Birger

     

1581-1584

Böril

     

1585-1589

Olof

     

1590-1591

Sven

     

1593

Hedsman / Hermand el. Heneman

     

1601-1615

Per

     

1616-1625

-

Nils +?

   

1626

Enkian

Nils

   

1627-1631

-

Nils Nilsson el. Nils Persson

   

1633-1649

-

Nils Nilsson (Fact. Lådemakare)

   

1650-1662

Nils Nilsson (Fact.Smed)

Nils Nilsson (Fact. Lådemakare)

   

1663-1679

Nils Nilsson
(Fact.Smed)

     

1680-1698

Lars Nilsson (Fact. Lådemakare)

     

1699-1729

Nils Larsson
1/4

Erik Torstensson
1/4

   

1730-1739

Nils Larsson
+
1739

Erick Torstensson

   

1740

Änk. Hust. Ingerid
1/4

Erick Torstensson
1/4

   

1743

Jon Larsson
1/4

Erick Torstensson
1/4 +
1743

   

1745

Jon Larsson
1/4

Er. Torstenssons arvingar 1/4

   

1747

Jon Larsson
1/4

Erik Larsson (Vissberga) 1/4

   

1751

Jon Larsson
1/4

Lars Ersson
1/4

   

1757

Jon Larsson
1/4

Lars Persson
1/4

   

1759

Lars Jonsson
1/4

Lars Persson
1/4

   

1761

Lars Jonsson
1/4

Änk. Hust. Kjerstin
1/4

   

1762

Lars Jonsson
1/4

Bokhålare Rosander (Örsta) 1/4

   

1764

Lars Jonsson
1/4

Gjästgifare Rosander (Blacksta) 1/4

   

1767

Lars Jonsson
1/4

Olof Bengtsson
1/4

   

1773

Lars Jonsson
1/4

Lars Bengtsson (Vissberga) 1/4

   

1774

Lars Jonsson
1/4

Lars Bengtsson (Vissberga) 1/4

   

1790

Lars Jonsson
1/4

Olof Månsson (Häradsdom. 1775-87)
(Nmn. 1774) 1/4

   

1791

Lars Jonssons ä. Karin 1/4

Jon Jonsson
1/4

   

1793

Jonas Larsson
1/4

Jon Jonsson
1/4

   

1799

Jonas Larsson
1/4

Lars Persson
1/4

   

1800

Jonas Larsson
1/4

Eric Svensson
1/4

   

1805

Jonas Larsson
1/4

Erik Svensson
1/4

   

1806

Jonas Larsson
1/4

Erik Svensson
1/4

   

1810

Jonas Larsson
1/4

Eric Ersson
1/4

   

1816

Jonas Larsson
1/4

Eric Ersson
1/4

   

1826

Jonas Larsson
1/4

Eric Ersson
1/4

   

1827

Jonas Larsson
1/4

Eric Ersson
1/4

   

1828

Anders Jonsson ä. (Nr:1) 1/8

Eric Ersson
1/4

Jonas Jonsson
1/8

 

1830

Anders Jonsson
1/8

Eric Ersson
1/4

Jonas Jonsson
1/8

 

1834

Anders Jonsson
1/8

Eric Ersson
3/8

   

1838

Anders Jonsson
1/8

Erik Ersson
1/4

Anders Ersson
1/8

 

1844

Anders Jonsson
1/8

Erik Ersson
1/8

Erik Ersson
1/8

Anders Ersson
1/8

1847

And. Jonsson ä:s ä:ä 1/8

Er. Ersson ä.
1/8

Eric Ersson y.
1/8

Anders Ersson
1/8

1848

And. Jonsson ä:s ä:ä 1/8

Ol. Ersson
1/8

Eric Ersson y.

Anders Ersson
1/8

1850

Jonas Andersson

Ol. Ersson
1/8

Eric Ersson y.

Anders Ersson
1/8

1860

Jonas Andersson

Ol. Ersson
1/8

Eric Ersson y.

Anders Ersson
1/8

1862

Jonas Andersson

Ol. Ersson
1/8

Eric Ersson y.

Anders Ersson
1/8

1866

Olof Carlsson
1/8

Ol. Ersson
1/8

Eric Ersson y.

Anders Ersson
1/8

1867

Olof Carlsson
1/8

Olof Erson
1/8

Eric Ersson y.

Lars Olsson
1/8

1868

Olof Carlsson
1/8

Ol. Ersson
1/8

Gustaf Danielsson (N.Vesta) 1/8

And. Erssons sthus
1/8

1869

Olof Carlsson
1/8

Ol. Ersson
1/8

Gustaf Danielsson (N.Vesta) 1/8

And. Gust. Rahlin
1/8

1870

Ol. Karlsson
1/8

Olof Ersson
1/4

And. Gust. Rahlin
1/8

 

1873

Ol. Karlsson
1/8

Olof Ersson
1/4

And. Gust. Rahlin
1/8

 

1874

Ol. Karlsson
1/8

Ol. Eriksson
1/4

And. Gust. Rahlin
1/8

 

1880

Ol. Karlsson
1/8

Ol. Eriksson
1/8

Lars Larsson
1/8

And. Gust. Rahlin
1/8

1883

Ol. Karlsson
1/8

Olof Eriksson
1/8

Lars Larsson
1/8

And. Gust. Rahlin
1/8

1887

Ol. Karlsson
1/8

Adolf Olsson
1/8

Lars Larsson
1/8

And. Gust. Rahlin
1/8