Björka 3

BJÖRKA Nr

BJÖRKA Nr:3 -Sörgården-

1554

Jöns (Jonsson)

   

1555-1556

Biörge

   

1560

Olof Jonsson

   

1565

? Per Nilsson

   

1566

Olof Jonsson

   

1573-1578

Bengt Carsson (?Larsson)

   

1581

Olof Larsson

   

1582

Per ?

   

1583

Jöns Carsson

   

1584-1590

Olof Larsson

   

1591-1608

Lars Olsson

   

1609-1615

Per (Per Sör)

   

1617-1628

Änkan/H? Gullborg

   

1629-1644

Änkan/H? Gullborg

Per Persson (Fact.Pipesmed)

 

1645-1653

-

Per Persson (Fact.Pipesmed)

 

1654-1669

Bengt Larsson (Fact.Smed)
Sexman: 1668 -72

Per Persson (Fact.Pipesmed) +1669

 

1670-1671

Bengt Larsson (Fact.Smed)
Nämndeman: 1672 -77

Änkan Ingeborg

 

1672-1688

Bengt Larsson (Fact.Smed)
+
1689

Lars Persson (Beslagare)

 

1689-1690

Erik Bengtsson
¼

Lars Persson(Beslagare)
¼

 

1691-1692

Erik Bengtsson
1/8

Lars Persson(Beslagare)
¼

Olof Persson
1/8

1693-1694

Erik Bengtsson
1/8

Hustrun Karin
¼

Olof Persson
1/8

1695-1697

Erik Bengtsson
1/8 +
1697

Ragvald Svensson
¼

Olof Persson
1/8

1698

Erik Bengtssons änka
1/8

Ragvald Svensson
¼ +
1698

Olof Persson
1/8

1699-1703

-

Ragvalds änka Karin
¼

Olof Persson
¼

1704-1705

-

Ragvalds änka Karin
¼

Olof Perssons Hustru
¼

1706-1709

Per Ersson (Soldat, ev.Låsesmed)
¼

Ragvalds änka Karin
¼

 

1710-1712

Jon Jonsson
¼

Ragvalds änka Karin
¼

 

1713

Jon Jonsson
¼

Ragvalds änkas barn
¼

 

1714-1719

Jon Jonsson
¼

Pigan Elin (Syst.Marit /1718-19 - Olof Olsson
¼

 

1720-1729

Jon Jonsson
¼

Jöns Ragvaldsson
¼

 

1730

Jon Jonsson
¼

Jöns Ragvaldsson
¼

 

1738

Jon Jonsson
¼

Jöns Ragvaldsson
¼ +
1738

 

1740

Jon Jonsson
¼

Änkan Ingrid
¼

 

1761

Jöns Jönsson
¼

Lars Jönsson
¼

 

1762

Jöns Jönsson
¼

Änkan Anna Ersdotter
¼

 

1763

Jöns Jönsson
¼ (Nämndeman: 1762 -63)

Änkan Anna Ersdotter
¼

 

1764

Jöns Jönsson
¼ (Nämndeman: 1762 -63)

Olof Larsson
¼ (Sexman:1766 -68)

 

1770

Änkan Kierstin Olsdotter
¼

Olof Larsson
¼ (Sexman:1766 -68)

 

1771-1772

Änkan Kierstin Olsdotter
¼

Olof Larsson
¼ (Nämndeman:1771 -73)

 

1773

Anders Ersson
¼

Olof Larsson
¼ +
1773

 

1782

Anders Ersson
¼

Lars Larsson
¼

 

1790

Olof Jonsson
¼

Lars Larsson
¼

 

1791

Olof Jönssons änka Margreta
¼

Lars Larsson
¼

 

1792

Erik Jönsson
¼

Lars Larsson
¼

 

1808

Erik Jönsson
¼

Lars Larsson
¼

 

1809

Erik Jönssons änka
¼

Lars Larsson
¼

 

1810

Jon Larsson (i Rahla)
¼

Lars Larsson
¼

 

1813

Anders Andersson
¼

Lars Larsson
¼

 

1815

Anders Andersson
¼

Lars Larsson
¼

 

1816

Anders Andersson
¼

Lars Larsson
¼

 

1820

Jöns Ersson
¼

Lars Larsson
¼

 

1824

Anders Larsson (s:a Via)
¼

Lars Larsson
¼

 

1826

Anders Larsson (s:a Via)
¼

Lars Larssons Arv
¼

 

1828

Anders Larsson (s:a Via)
¼

Lars Ersson (Vissberga)
¼

 

1829

Anders Larsson (s:a Via)
¼

Lars Ersson (Sörby)
¼

 

1833

Anders Larsson (s:a Via)
¼

Lars Larsson
¼

 

1834

Anders Larsson (s:a Via)
¼

Lars Larsson
¼

 

1835-1836

Lars Andersson
¼

Per Larsson
¼

 

1839

Lars Andersson (Älvesta)
¼

Per Larsson
¼

 

1840

Lars Andersons änka
¼

Per Larsson
¼

 

1852

Per Larsson (Järsjö)
¼

Per Larsson
¼

 

1854

Per Larsson (Järsjö)
¼

Per Larsson
¼

 

1855

Per Larsson (Järsjö)
¼

Per Larsson
¼

 

1859

Per Larsson (Järsjö Nr:4)
¼

Per Larsson
¼

 

1860-1869

And. Gust. Larsson
¼

Per Larsson
¼

 

1870-1880

And. Gust. Larsson
¼

? Persson
¼

 

1887

And. Gust. Larsson
¼

? Persson
¼