Kumla 6

Kumla n:r 6 Flinkagården

? - 1554

Olof Olofsson

   
 

(?) Jöns

   

1556-1581

Lasse Nilsson

   

1582-1603

Per Larsson

   

1607

? Enkian

   

1608-1639

Jöns Nilsson

smed, lådemakare (1637 öfver 60e år gl, förlamat)

   

1640-1644

Jöns Andersson

   

1645-1653

Jon Månsson

   

1654-1656

Jon Larsson

nämndeman 1655-57, i Via 1658-75

   

1657-1678

Dom.

Erich Ingvalsson

1641-55:Nämndeman i Via, 1656-1671: Domare i Kumla

   

1679-1685

I tionde inga uppgifter, i jordeb. Mag. And. Edzbergius, d 1685

   

1686-1699

Per Froman

var 1686-98: präst vid N.V. Regem.

   

1700-1716

Lars Persson

Fierdingsman, d 1717

   

1717

Änk. Karin

   

1718-1722

Rytt. Daniel Flinkenberg (Hust)

   

1723-1729

Daniel Andersson (Flinkenberg)

   

Från och med 1730 enbart ur mantals-längderna

     

1730-1736

Daniel Andersson 1/2

   

1740-1750

Daniel Andersson,

d. 1750 ¼

Nils Larsson

¼

 

1756

Änkan Hust. Ingegäl ¼

Nils Larsson

¼

 

1768

Daniel Danielsson

Nämndeman 1765-67

¼

Nils Larsson

¼

 

1769

Ä:n Anna Andersdotter ¼

Nils Larsson

¼

 

1775

Ä:n Anna Andersdotter ¼

Anders Nilsson

¼

 

1776

Ä:n Anna ¼

Anders Nilsson

¼

 

1777

Anders Danielsson ¼

Anders Nilsson

¼

 

1783

Erik Jansson ¼

Anders Nilsson

¼

 

1790

Erik Jansson

Nämndeman 1788-1802 ¼

Änkan Kjerstin

¼

 

1791

Erik Jansson

Nämndeman ¼

Erik Ersson

på No 1

¼ br

 

1793

Erik Jansson

Nämndeman 1/2

   

1801

Erik Jansson

Nämndeman ¼

Anders Andersson

¼

 

1805

Erik Jansson

- 58/53 år

Nämndeman ¼

Anders Andersson

- 30 år ¼

 

1806

Erik Jansson

Nämndeman ¼

Anders Andersson

¼

 

1808

Änkan Kajsa

¼ o br ¼

   

1809

Änkan Kajsa

¼

Lars Larsson

i Björka

¼ br

 

1814

Jan Ersson

- 23 år

¼ ägbr

Anders Andersson

¼ ägbr

 

1820

Jan Ersson

¼ ägbr

Anders Andersson

¼ ägbr

 

1823

Carl Larsson

- 47/37 år

¼ br

Anders Andersson

- 51/35

¼ ägbr

Jan Ersson

- 32/32 år

¼ äg

1824

Jan Ersson

- 33/33 år

¼ br

Anders Andersson

¼ ägbr

 

1830

Olof Andersson

i No 1

¼ br

Anders Andersson

- 71/87

¼ ägbr

 

1838

Lars Persson

- 07/13

¼ br

Anders Andersson

¼ ägbr

 

1840

Lars Persson

¼ ägbr o br ¼

   

1844

Lars Persson

¼ ägbr o br ¼ hn

 

Jan Ersson

- 90/90

¼ äg

1846

Lars Olsson u.

i Rala

¼ egbr

Pet. Jonsson

i Smedstorp

¼ br

 

1847

Lars Olsson u.

i Rala

¼ egbr

A. Nellzon

- 14/12

¼ br

 

1848

Lars Olsson u.

i Rala, - 99/05

¼ egbr

A. Nellzon

¼ br

 

1850

Lars Olsson

¼

Ol. Olsson

¼ br

Jan Ersson

i Alm, Halsbergs s:n

¼ äg

1852

   

Jan Ersson

¼ äg

1853

   

Jan Erssons ä:a

¼ äg

1854

Lars Olsson

¼

Ol. Olsson

- 19/15

¼ br

Jan Erssons arvingar

¼ äg

1855

Lars Olsson

¼

Jan Erssons arvingar

¼ ägbr

 

1856

Lars Olsson

¼

Per Joh. Larsson

- 32

¼

 

1860-1861

Lars Olsson

¼

Per Joh. Larsson

- 32/37

¼

 

1866

Lars Olsson

¼

P. J. Larsson

kyrkov - 32/37

¼

 

1867

Lars Olsson

1/2

   

1870

Lars Olsson

- 99/05

¼

Lars Joh. Larsson

¼

 

1877

And. Larsson

¼

Lars Joh. Larsson

¼

 

1880-1885

And. Larsson

¼

Lars Joh. Larsson

¼

 

1886

And. Larsson

¼

Johan Olsson

skomakare, -54/58

¼ br

Lars Joh. Larsson

- 33

¼

1887

And. Larsson

¼

Johan Olsson

skomakare

¼ br