Kumla 2

Kumla nr:2 -Olsgården-

? - 1553

Nils Jonsson

 

1554-1565

Per Jonsson

 

1566 - ?

Enkian

 

1573-1574

Månss Persson

 

1575-1606

Olof Carlsson

 

1607-1645

Jon Olofsson

 

1646-1650

son Bengt Jo(e)nsson, sold

 

1651

son Bengt Jo(e)nsson, sold

Lars Jonsson

1652-1660

son Bengt Jo(e)nsson, sold

O

1661-1665

son Bengt Jo(e)nsson, sold

Lars Jonsson,

d. 1666

1666-1673

son Bengt Jo(e)nsson, sold

Enk. Kerstin

1674

son Bengt Jo(e)nsson, sold

Joen Larsson

1675-1676

son Bengt Jo(e)nsson, sold

Per Larsson

1677-1680

son Bengt Jo(e)nsson, sold

O

1681

(?) Bengt Jo(e)nsson, sold, d. 1681

Per Olsson

1682-1683

Jon Larsson (?) Prophos

O

1684-1694

Jon Larsson, Fierdingsman

Bengt Olsson

1695-1702

Jon Larsson, Fierdingsman
¼

Lars Simonsson, rytt.

1703-1706

Per Jonsson
¼

Lars Simonsson, rytt, d. 1706
¼

1707-1709

Per Jonsson
¼

Lars Simonssons Enka
¼

1710-1711

Kerstin

Jöns-Dotter

¼

Probst.

Flosundius

¼

1712

And. Ersson

¼

Jon Ersson

¼

1713-1716

And. Ersson

¼

Olof Larsson

i S. Via

¼

1717-1729

And. Ersson

¼

Clas Larsson

¼

From 1730 enbart ur mantals-längderna

 

 

1730

Anders Larsson

¼

Claes Larsson,

d. 1730

¼

1738

Anders Ersson

¼

Änk. hustru Britta

¼

1740

Anders Ersson,

d. 1740

¼

Olof Jonsson

i Vija

¼ br.

1755

Erik Andersson

¼

Olof Jonsson

i Vija

¼ br.

1756

Erik Andersson

¼

Olof Klasson i Sörby

¼ br.

1759

Erik Andersson

¼

Änk. hustru

Karin Svensd.

i Sörby

¼ br

1760

Erik Andersson

¼

Olof Jönsson

i N:a Via

¼ br.

1763

Änkan

Anna Olsdotter

¼

Lars Tyresson

i Sörby

¼ br

1764

Änkan

Anna Olsdotter

¼

Olof Larsson

¼

1765

Änkan

Anna Olsdotter

¼

Anders Persson

¼

1769

Änkan

Anna Olsdotter

¼

Lars Jönsson

¼

1770-1771

Olof Ersson

¼

Lars Jönsson

¼

1772-1773

Per Antonsson

i Elvesta

¼ br.

Lars Jönsson

¼

1774

Anders Ersson

¼

Lars Jönsson

¼

1806

Anders Ersson

- 52/32 år

¼

Lars Jönsson

- 64/58 år

¼

1807

Anders Ersson

¼

Hustru Brita

¼

1809

Per Andersson

ägbr

¼

Olof Larsson

i Vissberga

¼ br.

1810-1816

Per Andersson

ägbr

¼

Olof Andersson

på No 1

¼ br

1819

Per Andersson

- 35/37 år

¼ ägbr

Olof Larsson

egbr

1822

Olof Persson

i Örsta

egbr

Olof Larsson

egbr

1830-1844

Olof Persson

i Örsta

egbr

Olof Larsson

-75/88

egbr

1846

Per Olsson

- 21/22

¼ egbr

Olof Larsson

-75/88

egbr

1848

Per Olsson ä.

¼ egbr

Per Olsson yngre

- 22/23

¼ egbr

1849

Per Olsson ä.

¼ egbr

Per Olsson yngre

¼ egbr ?

1851

Per Olsson ä.

- 21/27

¼ egbr

Per Olsson

¼

1855

Per Olsson ä:s ä:a.

- 27

¼ egbr

Per Olsson

¼ ägbr

1860-1873

Karl Erik Larsson

- 29/27

¼

Per Olsson

¼ ägbr

1880-1884

Karl Erik Larsson

- 29/27

¼

Per Olsson

¼

1887

¼

Johan Eriksson

- 55/54

¼