Mossby södra

Mossby Södra - En gård -

1554

Jon

Töres*

*=Annan gård

   

1555-1556

Torkill

Töres*

     

1561-1566

Torkill

Lasse Jonsson*

     

?-1573

Öde

Öde upphör 1573*

     

1574-1575

Måns

       

1576-1585

Bengt Månsson

       

1585-1614

Erick (Jönsson) (Fact.Låssmed)

       

1615-1620

Erick (Jönsson) (Fact.Låssmed)

Lasse, (Kneckt)

     

1623

Erick (Jönsson) (Fact.Låssmed)

Kneckt Enka

     

1626-1627

Erick (Jönsson) (Fact.Låssmed)

-

     

1628-1629

Erick (Jönsson) (Fact.Låssmed)

Sven

     

1631

Erick (Jönsson) (Fact.Låssmed)

Nils Eriksson
(Fact.Låssmed)

     

1632

Erick (Jönsson) (Fact.Låssmed)

Nils Eriksson (Fact.Låssmed)

     

1633-1645

Erick (Jönsson) (Fact.Låssmed)

-

     

1646

Erick (Jönsson) (Fact.Låssmed)
(Nmn: 1631-48) +
1648

 

Nils Ericksson

   

1649-1657

Jon Ericksson
(Fact.Smed)

 

Nils Ericksson

   

1658-1660

Bengt Nilsson (?Soldat) 1/2

 

Nils Ericksson
1/2

   

1660-1691

Bengt Nilsson (?Soldat) 1/2

 

Jöns Nilsson
1/2

   

1692-1698

Bengt Nilsson (?Soldat) 1/4

Erick Nilsson (Bengt Nilssons måg) 1/4

Jöns Nilsson
1/2

   

1699-1700

Nils Bengtsson
1/4

Erick Nilsson (Bengt Nilssons måg) 1/4

Jöns Nilsson
1/2

   

1701-1706

Nils Bengtsson
1/4

Erick Nilsson (Bengt Nilssons måg) 1/4

Nils Jönsson
1/2

   

1707-1713

Nils Bengtsson
1/4

Erick Nilsson (Bengt Nilssons måg) 1/4

Nils Jönsson
1/4

Jöns Nilsson
1/4 +
1717

 

1714-1719

Nils Bengtsson
1/4 +
1719

Erick Nilsson (Bengt Nilssons måg) 1/4

Nils Jönsson
1/2

   

1720-1722

Ä:n Hust. Margareta
1/4

Erick Nilsson (Bengt Nilssons måg) 1/4

 

Nils Jönsson
(Nmn: 1717-22) +
1723
1/2

 

1723-1725

Ä:n Hust. Margareta
1/4

Erick Nilsson
1/4 +
1725

 

Änkan Marja
1/2

 

1726

Ä:n Hust. Margareta
1/4

Änk. Brijta
1/4

 

Änkan Marja
1/2

 

1727-1729

Ä:n Hust. Margareta
1/4

Erik Ersson (Fact.Smed) 1/8

Änk. Brijta
1/8

Änkan Marja
1/2

 

1730

Ä:n Hust. Margareta
1/4

Erik Ersson
1/8

Ä:n Hust. Britta
1/8 +
1753

Ä:n Hust. Maria
1/2

 

1732

Ä:n Hust. Margareta
1/4

Erik Ersson
1/4

Jöns Olsson
1/4

Pär Svensson
1/4

 

1733-1743

Ä:n Hust. Margareta
1/4 +
1764

Erik Ersson
1/4

Jöns Olsson
1/4

Olof Ersson
1/4

 

1744

Lars Nilsson
1/4

Erik Ersson
1/4

Jöns Olsson
1/4

Olof Ersson
1/4

 

1753

Lars Nilsson
1/4

Erik Ersson
1/4

Jöns Olsson
1/2

   

1761

Lars Nilsson
1/4

Erik Ersson
1/4

Jöns Olsson
1/4

Nils Persson
1/4

 

1767

Lars Nilsson
1/4

Pär Pärsson
1/4

Jöns Olsson
1/4

Nils Persson
1/4

 

1768

Lars Nilsson
1/4

Pär Pärsson
1/4

Ä:n Margreta Persdotter
1/4

Nils Pärsson
1/4

 

1769

Lars Nilsson
1/4

Pär Pärsson
1/4

Ol. Ersson (Låssmed.)
1/4

Nils Pärsson
1/4

 

1778

Lars Nilsson
1/4

Pär Pärsson
1/4

Ol. Ersson (Låssmed.)
1/4

Nils Pärsson
1/4

 

1781

Nils Larsson1/8

Lars Nilsson 1/8

Pär Pärsson
1/4

Ol. Ersson (Låssmed.)
1/4

Nils Pärsson
1/4

 

1783

Nils Larsson
1/4

Pär Pärsson
1/4

Ol. Ersson (Låssmed.)
1/4

Nils Pärsson
1/4

 

1786

Nils Larsson
1/4

Pär Pärsson
1/4

Ol. Ersson (Låssmed.)
1/4

Änkan Ingeborg
1/4

 

1787

Nils Larsson
1/4

Pär Pärsson
1/4

Olof Ersson
1/4

Änkan Ingeborg
1/4

 

1788

Inspector Grahl
1/4

Pär Pärsson
1/4

Olof Ersson
1/4

Änkan Ingeborg
1/4

 

1789

Anders Larsson
1/4

Pär Pärsson
1/4

Olof Ersson
1/4

Änkan Ingeborg
1/4

 

1794

Anders Larsson
1/4

Pär Pärsson
1/4

Jons Olsson
1/4

Änkan Ingeborg
1/4

 

1795

Anders Larsson
1/4

Pär Pärsson
1/4

Jons Olsson
1/4

Pär Nilsson
1/4

 

1796

Ä:n Kjerstin
1/4

Pär Pärsson
1/4

Jons Olsson
1/4

Pär Nilsson
1/4

 

1797

Ä:n Kjerstin
1/4

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Pär Nilsson
1/4

 

1799

Nils Bengtsson
1/4

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Per Nilsson
1/8

Anders Nilsson
1/8

1800

Nils Bengtsson
1/4

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Per Nilsson
1/8

Sven Svensson (Hällebråten) 1/8

1801

Jon Pärsson
1/4

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Per Nilsson
1/8

Anders Nilsson
1/8

1802

Änkan Kjerstin
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Per Nilsson
1/8

Anders Nilsson
1/8

1803

Änkan Kjerstin
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Per Nilsson
1/8

Anders Nilsson
1/8

1804

Eric Svensson
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Per Nilsson
1/8

Anders Nilsson
1/8

1806

Eric Svensson
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson (Högtorp) 1/8

Per Nilsson
1/8

And. Nilsson 1/8

1809

Eric Svensson
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson (Högtorp) 1/8

Per Nilsson
1/8

1810

Eric Svensson
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson (Högtorp) 1/8

Per Nilssons hust.
1/4

1811

Eric Svensson
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/8

Per Nilssons hust.
1/4

1812

Eric Svensson
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/8

Per Nilsson
1/8

1813

Eric Svensson
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/8

And. Nilssons omynd. Barn 1/4

1814

Per Svensson (Järjsö) (Nmn.) 1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/4

Petter Nilsson
1/8

1815

Jöns Jonsson (Hjortsberga) 1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/4

Petter Nilsson
1/8

1817

Jöns Jonsson
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/4

Petter Nilsson
1/8

1818

Carl Persson (Hällebråten) 1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/4

Anders Persson
1/8

1821

Carl Persson (Hällebråten) 1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/4

Anders Persson
1/8

1822

Carl Persson (Hällebråten) 1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
3/8

 

1823

Nils Andersson
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
3/8

 

1824

Nils Andersson
1/8

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/4

 

1827

Per Ersson
1/4

Erik Persson
1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/4

 

1828

Per Ersson
1/4

Erik Perssons ä. Kerstin 1/4

Jons Olsson
1/4

Jan Jansson
1/8

Lars Sacrisson (Hjortsberga) 1/8

1829

Per Ersson
1/4

Carl Fred. Larsson
1/4

Jonas Månsson
1/4

Lars Sacrisson (Hjortsberga) 1/4

 

1830

Per Ersson
1/4

Carl Fred. Larsson
1/4

Jonas Månsson
1/4

Olof Persson
1/4

 

1833

Per Ersson
1/4

Carl Fred. Larsson
1/4

Jonas Månsson
1/4

Olof Persson
1/4

 

1834

Per Ersson
1/4

Johan Morén (Ybby, Viby) 1/4

Jonas Månsson
1/4

Olof Persson
1/4

 

1835

Per Ersson
1/4

Jonas Arfvidsson (Hälgholmen) 1/4

Jonas Månsson
1/4

Olof Persson
1/4

 

1838

Per Ersson
1/2

Nils Nilsson (Norrsätter) 1/4

Olof Persson
1/4

   

1842

Per Ersson
1/2

Jonas Månsson
1/4

Olof Persson
1/4

   

1843

Per Ersson
1/2

Jonas Månsson
1/4

Olof Perssons ä.
1/4

   

1844

Per Ersson
1/2

Jonas Månsson
1/4

Erik Olsson
1/8

   

1848

Per Erssons ä.
1/2

Jonas Månsson
1/4

Erik Olsson
1/8

   

1854

Per Erssons ä. Ingrid 1/4

Per Er. Persson
1/4

Jonas Månsson
1/4

Erik Olsson
1/8

 

1855

Per Erssons ä. Ingrid 1/4

Per Er. Persson
1/4

Jonas Jonsson
1/4

Erik Olsson
1/8

 

1856

Carl Persson
1/4

Per Er. Persson
1/4

Jonas Jonsson
1/4

Erik Olsson
1/8

 

1861

Carl Persson
1/4

Per Er. Persson
1/4

Jonas Jonsson
1/4

Erik Olsson
1/8

 

1864

Carl Persson
1/4

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/4

Lars Petter Olsson
1/8

Erik Olsson
1/8

1867

Carl Persson
1/4

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/4

-

Erik Olsson
1/8

1869

Carl Persson
3/8

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

Lars Classon (Hjortsberga) 1/8

Per Gust. Bergdahl
1/8

1870

Carl Persson
1/2

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

Per Gust. Bergdahl
1/8

 

1871

Carl Persson
1/2

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

Per Gust. Bergdahl
(Skollärare) 1/8

 

1872

Carl Persson
1/2

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

Joh. Olsson
1/8

And. Pet. Persson
(Viby) 1/8

1873

Carl Persson
1/2

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

Joh. Olsson
1/8

Per Gust. Bergdahl
(Snickare) 1/8

1874

Carl Persson
1/2

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

Joh. Olsson
?/?

And. Pet. Persson
?/?

1878

Carl Persson
1/2

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

Joh. Olsson
?/?

Anders Petter Ersson
?/?

1879

Carl Persson
1/2

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

Jan Erik Andersson
3/32

Anders Petter Ersson
1/32

1881

Carl Persson
1/2

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

Jan Erik Andersson
?/?

Anders Petter Ersson
?/?

1883

Carl Persson ö barn 1/2

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

Jan Erik Andersson
?/?

Anders Petter Ersson
?/?

1885

Karl Persson
1/2

Per Er. Persson
1/4

Johan Jonsson
1/8

And. Gust. Andersson
1/32

Aug. Andersson
3/32

1887

Karl Persson
1/4

Er. Persson
1/4

Frans Osk. Karlsson
1/4

Johan Jonsson
1/8

And. Gust. Andersson
1/32

Aug. Andersson
3/32