Södra Mos 2

Södra Mos Nr:2 - Västergården -

1554-1573

Lasse /
Lasse Månsson

       

1574-1591

Bengt

       

1593-1612

Lasse / Lasse Bengtsson / ?Lasse Biörnsson

       

1614

?Olof

Erick

     

1616-1645

Olof Ericksson
(Soldat)

       

1646

gl.Olof Ericksson
(Soldat) +
1646

Per Olofsson
(Fact. Låsesmed)

     

1647-1653

Änkan

Per Olofsson
(Fact. Låsesmed)

     

1654-1684

Jon Olsson
(Nmn: 1677-1684)
+
1685

Per Olofsson
(Fact. Låsesmed)
+
1685

     

1685

Hustru Kerstin

Olof Persson
(Fact.Smed)

     

1686-1689

Hustru Kerstin

Olof Persson
(Fact.Smed)

Per Olofsson
(Ryttare)

   

1690-1691

Hust. Kerstin
1/4

Olof Persson
(Fact.Smed) 1/2

Per Olsson / Per Tiger
(Ryttare) 1/4

   

1692-1693

Hust. Kerstin
1/2

Olof Persson
(Fact.Smed) 1/2

-

   

1695-1696

Hust. Kerstin
1/4

Olof Persson
(Fact.Smed) 1/2

Olof Jönsson
1/4

   

1697-1698

Hust. Kerstin
Per Biörsson
1/4

Olof Persson
(Fact.Smed) 1/2

Olof Jönsson
1/4

   

1699

Per Biörsson
1/4

Olof Persson
(Fact.Smed) 1/2

Olof Jönsson
1/4

   

1700-1704

Per Biörsson
1/4

Olof Persson
(Fact.Smed) 1/4

Erick Persson
(Fact.Smed) 1/4

Olof Jönsson
1/4

 

1705-1707

Per Nilsson
1/4

Olof Persson
(Fact.Smed) 1/4

Erick Persson
(Fact.Smed) 1/4

Olof Jönsson
1/4

 

1708-1709

Nils Jonsson
1/4

Olof Persson
(Fact.Smed) 1/4

Erick Persson
(Fact.Smed) 1/4

Olof Jönsson
1/4

 

1710

Lars Persson
1/4

Olof Persson
(Fact.Smed) 1/4

Tyres Olsson (Smed)
1/4

Olof Jönsson
1/4

 

1711-1714

Lars Persson
1/4

Olof Persson
1/2 +
1716

Olof Jönsson
1/4

   

1715

Lars Persson
1/4

Olof Olsson
1/2

Olof Jönsson
1/4

   

1716-1717

Jon Olsson
1/4

Olof Olsson
1/2

Olof Jönsson
1/4

   

1718-1722

Jon Olsson
1/4

Olof Olsson
1/4

Per Olsson (Hagaby)
1/4

Olof Jönsson
1/4

 

1723-1724

Gottskalk Bengtsson
1/4

Olof Olsson
1/4

Per Olsson (Hagaby)
1/4

Olof Jönsson
1/4

 

1725

Per Persson
1/4

Olof Olsson
1/4

Per Olsson (Hagaby)
1/4

Olof Jönsson
1/4

 

1726-1728

Lars Nilsson
1/4

Olof Olsson
1/4

Per Olsson (Hagaby)
1/4

Olof Jönsson
1/4

 

1729

Per Persson
1/4

Olof Olsson
1/4

Per Olsson (Hagaby)
1/4

Olof Jönsson
1/4 +
1729

 

1730

Per Persson
1/4

u. Olof Olsson
1/4

Per Olsson
1/4

gl. Olof Olsson
(Nmn.) 1/4

 

1732

Ä:n Hust. Kerstin
1/4

 

u. Olof Olsson
1/4

Per Olsson
1/4

gl. Olof Olsson
1/4

1736

Jean Ekbom (Rytt.)
1/4

 

u. Olof Olsson
1/4

Per Olsson
1/4

gl. Olof Olsson
1/4

1747

Jean Ekbom (Rytt.)
1/4

 

Jon Larsson
1/4

Per Olsson
1/4

gl. Olof Olsson
1/4

1748

Jacob Moberg
(Rytt.) 1/8

Joh. Ekbom (Rytt.)
1/8

Jon Larsson
1/4

Jonas Pärsson
1/4

Jonas Persson
1/4

1750

Jacob Moberg
(Rytt.) 1/8

Joh. Ekbom (Rytt.)
1/8

Jon Larsson
1/4

Jonas Pärsson
1/4

gl. Olof Olsson
(Nmn. 1738-1760) 1/4

1751

Jacob Moberg
(Rytt.) 1/8

Joh. Ekbom (Rytt.)
1/8

u. Olof Olsson
1/4

Jonas Pärsson
1/4

gl. Olof Olsson
(Nmn. 1738-1760) 1/4

1753

Jacob Moberg
(Rytt.) 1/8

Pigan Stina
1/8

u. Olof Olsson
1/4

Jonas Pärsson
1/4

gl. Olof Olsson
(Nmn. 1738-1760) 1/4

1759

Jacob Moberg
(Rytt.) 1/4

 

u. Olof Olsson
1/4

Jonas Pärsson
1/4

gl. Olof Olsson
(Nmn. 1738-1760) 1/4

1760

Ä:n Hust. Greta
1/4

 

u. Olof Olsson
1/4

Jonas Pärsson
1/4

gl. Olof Olsson
(Nmn. 1738-1760) 1/4

1761

Ä:n Hust. Greta
1/4

u. Olof Olsson
1/4

Jonas Pärsson
1/4

Pär Olsson
1/4

 

1763

Jöns Moström
1/4

u. Olof Olsson
1/4

Jonas Pärsson
1/4

Pär Olsson
1/4

 

1768

Jöns Olsson
1/4

Olof Olsson ?
1/4

gl. Jonas Pärsson
1/4

Per Olsson
(Nmn.1756-1787) 1/4

 

1771

Ä:n Greta Pärsdotter 1/4

Olof Olsson ?
1/4

gl. Jonas Pärsson
1/4

Per Olsson
(Nmn.1756-1787) 1/4

 

1772

Per Jakobsson
1/4

Olof Olsson ?
1/4

gl. Jonas Pärsson
1/4

Per Olsson
(Nmn.1756-1787) 1/4

 

1774

Ä:n Greta Pärsdotter 1/4

Olof Olsson ?
1/4

gl. Jonas Pärsson
1/4

Per Olsson
(Nmn.1756-1787) 1/4

 

1775

Jons Jonsson (Nr:3)
1/4

Olof Olsson ?
1/4

gl. Jonas Pärsson
1/4

Per Olsson
(Nmn.1756-1787) 1/4

 

1785

Änkan Greta
1/4

Olof Olsson ?
1/4

gl. Jonas Pärsson
1/4

Per Olsson
(Nmn.1756-1787) 1/4

 

1788

Änkan Greta
1/4

Olof Olsson ?
1/4

gl. Jonas Pärsson
1/4

Per Olsson
(Nmn.1756-1787) 1/4

 

1790

Per Jacobsson
1/4

Olof Olsson
1/4

gl. Jonas Pärsson
1/4

Per Olsson
1/4

 

1798

Per Jacobsson
1/4

Jonas Persson
1/4

gl. Jonas Pärsson
1/4

Per Olsson
(Häradsdom.1788-1799)
1/4

 

1805-1809

Per Jacobsson
1/4

Jonas Persson
1/4

Lars Jonsson
1/4

Per Olsson
1/4

 

1813

Per Jacobsson
1/4

Jonas Persson
1/4

Lars Jonsson
1/4

Olof Persson
1/4

 

1814

Per Jacobsson
1/4

Jonas Persson
1/4

Lars Jonsson
1/4

Jonas Ersson (Kumlaby) 1/4

 

1816

Per Jacobsson
1/4

Jonas Persson
1/4

Lars Jonsson
1/4

Jonas Ersson (Norrby) 1/4

 

1817

Per Jacobsson
1/4

Jonas Persson
1/4

Lars Jonsson
1/4

Olof Persson
1/4

 

1818

Per Jacobsson
1/4

Jonas Persson
1/4

Jon Larsson
1/4

Olof Persson
1/4

 

1820

Per Jacobsson
1/4

Änkeprost:u Lithell
1/2

Jon Larsson
1/4

-

 

1822

Per Jacobsson
1/4

Änkeprost:u Lithell
1/2

Jon Larsson
1/4

   

1823

Per Jacobsson
1/4

Änkeprost:u Lithell
1/2

Jon Larsson
1/4

   

1824

Per Jacobsson
1/4

Änkeprost:u Lithell
1/2

Jon Larsson
1/4

   

1826

Olof Olsson
1/4

Änkeprost:u Lithell
1/2

Jon Larsson
1/4

   

1827

Olof Olsson
1/4

Änkeprost:u Lithell
1/2

Jon Larsson
1/4

   

1828

Olof Olsson
1/4

Erik Jakobsson
1/2

Jon Larsson
1/4

   

1831

Lars Olsson
1/4

Erik Jakobsson
1/2

Jon Larsson
1/4

   

1832

Lars Olsson
1/4

Jonas Jonsson (Östergård) 1/2

Jon Larsson
1/4

   

1833

Lars Olsson
1/4

Jonas Jonsson (Östergård) 1/2

Jon Larsson
1/4

   

1834

Nils Persson (Nr:1)
1/4

Jonas Jonsson (Östergård) 1/2

Jonas Larssons ä.
1/4

   

1835

Nils Persson (Nr:1)
1/4

Jonas Jonsson (Östergård) 1/4

Lars Larsson ä.
1/4

Jonas Larssons ä.
1/4

 

1836

Lars Olssons ä.
1/4

Lars Larsson y.
1/4

Lars Larsson ä.
1/4

Jonas Larssons ä.
1/4

 

1837

Jonas Persson
1/4

Lars Larsson y.
1/4

Lars Larsson ä.
1/4

Jonas Larssons ä.
1/4

 

1838

Carl Carlsson
1/4

Lars Larsson y.
1/4

Lars Larsson ä.
1/4

Jonas Larssons ä.
1/4

 

1839

Carl Carlsson
1/4

Lars Larsson y.
1/4

Lars Larsson ä.
1/4

Jonas Larssons ä.
1/4

 

1843

Carl Carlsson
1/4

Lars Larsson y.
1/4

Lars Larsson ä.
1/4

Jonas Larssons ä.
1/4

 

1845

Carl Carlsson
1/4

Lars Larsson y.
1/4

Lars Larsson ä.
1/4

Jonas Larssons ä.
1/4

 

1846

Carl Carlsson
1/4

Lars Larssons ä.
1/4

Lars Larsson ä.
1/4

Jonas Larssons ä.
1/4

 

1847

Carl Carlsson
1/4

Lars Larssons ä.
1/4

Lars Larsson ä.
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1848

Carl Carlsson
1/4

Lars Larssons ä.
1/4

Lars Larsson ä.
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1849

Carl Carlsson
1/4

Jonas Larsson (N.Moses) 1/4

Jan Fredr. Rehnberg
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1850

Carl Carlsson
1/4

Gustaf Jonsson
1/4

Jan Fredr. Rehnberg
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1851

Carl Carlsson
1/4

Gustaf Jonsson
1/4

Jan Fredr. Rehnberg
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1852

Jonas Karlsson
1/4

Gustaf Jonsson (Ekeby) 1/4

Jan Fredr. Rehnberg
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1853

Jonas Karlsson
1/4

And. Persson (Åbylund) 1/4

Jan Fredr. Rehnberg
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1857

Jonas Karlsson
1/4

Anders Persson
1/4

Lars Andersson
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1858

Jonas Karlsson
1/4

Anders Persson
1/4

Carl Carlsson (N.Via)
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1859

Jonas Karlsson
1/4

Olof Olsson Staaf
(Hörsta) 1/4

Carl Carlsson (N.Via)
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1861

Jonas Karlsson
1/4

Olof Olsson Staaf
1/4

Carl Carlsson
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1862

Jonas Karlsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Carl Carlsson
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1863

Jonas Karlsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Carl Carlsson
1/4

Carl Persson (Ö.Åby) 1/4

 

1864

Jonas Karlsson
1/4

Jonas Erik Jonsson
1/4

Carl Carlsson
1/4

Carl Persson (Ö.Åby) 1/4

 

1865-1866

Jonas Karlsson
1/4

Jonas Erik Jonsson
1/8

Lars Er. Larsson y.
1/8

Carl Carlsson
1/4

Carl Persson (Ö.Åby) 1/4

1870

Jonas Karlsson
1/4

Jonas Erik Jonsson
1/8

Lars Er. Larsson y.
1/8

Carl Carlsson
1/4

Carl Persson
(Skomakare) 1/4

1875

Jonas Karlsson
1/4

Jonas Erik Jonsson
1/8

Lars Er. Larsson y.
1/8

Axel Ersson
1/4

Carl Persson
(Skomakare) 1/4

1876

Jonas Karlsson
1/4

Jonas Erik Jonsson
1/8

Lars Er. Larsson y.
1/8

Axel Ersson
1/4

Ad. Nilsson
(Skomakare) 1/4

1879

Jonas Karlsson
1/4

Jonas Erik Jonsson
1/8

Gust. Larsson
1/8

Axel Ersson
1/4

Jonas Jacobsson
1/4

1880-1887

Jonas Karlsson
1/4

Jonas Erik Jonsson
1/8

Gust. Larsson
1/8

Axel Ersson
1/4

Karl Persson (Ö.Vesta) (Skomakare) 1/4