Brånsta 2

Brånsta Nr

Brånsta Nr:2 - Näst-Sörgården -

1554-1566

Folke Larsson

     

1567-1572

?

     

1573-1593

godskalk

     

1596-1600

Änkan eller Erick

     

1601-1612

Änkan

     

1613-1643

Lars Larsson (Fact.Låsesmed)
(Nämndeman: 1617 - 25)

1640: Per Persson

   

1643-1685

Olof Larsson (Fact. Smed)
(Nämndeman: 1661 - 79)

     

1685-1704

Lars Tyresson Stark
(Ryttare i werkl. tienst.)

     

1705-1708

Lars Mårtensson +1709

     

1709

Lars Mårtenssons änka

     

1710-1714

Jöns Ersson

     

1715

Lars Månsson S. yngre

(?) Pär Andersson

   

1716

Lars Månsson S. Yngre
1/2

Lars Bengtsson (Sånnersta) 1/2

   

1717-1718

Lars Bengtsson (Sånnersta)

     

1719-1722

Lars Bengtsson (Brånsta)
+
1722

     

1723-1729

Änkan Marit

     

1730-1734

Änkan Marit

     

1735-1754

Nils Larsson +1754
1/2

Lars Larsson
1/2

   

1757

Bengt Larsson (Sandfallet)
1/4

Lars Larsson (Riksdagsman: 1755-56 för Kumla o Hardemo) 1/2

Änk.Hust. Kerstin
1/4

 

1759

Jöns Bengtsson
1/4

Lars Larsson (Nämndeman: 1757-59)
1/2 +
1759

Änk.Hust. Kerstin
1/4

 

1761

Jöns Bengtsson
1/4

Änk.Hust. Maria
1/2

Änk.Hust. Kerstin
1/4

 

1772

Jöns Bengtsson
1/4

Anders Ersson
1/2

Ryttare Lars Almberg
1/4

 

1775

Jöns Bengtsson
1/4

u. Lars Nilsson
1/2

Ryttare Lars Almberg
1/4

 

1777

Jöns Bengtsson
1/4

Anders Larsson
1/4

u. Lars Nilsson
1/4

Ryttare Lars Almberg
1/4

1784

Jöns Bengtsson
1/4

Anders Larsson
1/4

u. Lars Nilsson
1/4

gl. Lars Nilsson
1/4

1788

Jöns Bengtsson
1/4

Anders Larsson
1/4

u. Lars Nilsson
1/4

Pär Persson (Sånnersta)
1/4

1790

Jöns Bengtsson
1/2

u. Lars Nilsson
1/4

Pär Persson (Sånnersta)
1/4

 

1796

Jöns Bengtsson
1/2

u. Lars Nilsson
1/2 +
1796

   

1797

Jöns Bengtsson
1/2

Lars Larsson
1/2

   

1798

Pär Jönsson
1/2

Arrend. Gustaf Antonsson
1/2

   

1801

Pär Jönsson
1/2

Gustaf Antonsson
1/2

   

1803

Jon Larsson
1/2

Arrend. Gustaf Antonsson
1/4

Lars Larsson
1/4

 

1804

Jon Larsson
1/2

Nils Larsson
1/4

Lars Larsson
1/4

 

1805

Jon Larsson
1/2

Nils Larsson
1/4

Lars Larsson
1/4

 

1808

Jon Larsson
1/2

Nils Larsson
1/4

Lars Larsson
1/4

 

1809

Jon Larsson
1/2

Nils Larsson
1/4

Änkan Maja
1/4

 

1811

Jon Larsson
1/2

Nils Larsson
1/4

   

1812

Jon Larsson
1/2

Nils Larsson
1/4

Lars Olsson
1/4

 

1813

Jon Larsson
1/2

Nils Larsson
1/4

Lars Olsson
1/4

 

1814

Jonas Larsson
1/2 +
1817

Nils Larsson
1/4

   

1817

Jonas Larsson
3/4

Erick Ersson (på Nr:1)
1/4

   

1820

Jonas Larssons änka
3/4

Erick Ersson (på Nr:1)
1/4

   

1823

Jonas Larssons änka

     

1824

Jonas Larssons änka Anna
3/4

Lars Larsson
1/4

   

1825

Anders Jonsson
3/8

Lars Larsson
1/4

Lars Jonsson
3/8

 

1827

Anders Jonsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Lars Jonsson
1/2

 

1828

Anders Jonsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Lars Jonsson
1/2

 

1831

Anders Jonsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Lars Jonsson
1/2

 

1832

Per Jonsson
1/4

Per Larsson
1/4

Lars Jonsson
1/2

 

1833

Per Jonsson
1/4

Per Larsson
1/4

Lars Jonsson
1/2

 

1834

Per Jonsson
1/4

Per Larsson
1/4

Lars Jonsson
1/2

 

1835

Per Jonsson
1/4

Per Larssons änka
1/4

Lars Jonsson
1/2

 

1838

Per Jonsson
1/4

Peter Persson
1/4

Lars Jonsson
1/2

 

1839

Per Jonsson
1/4

Olof Olsson Staaf (Sånnersta) 1/4

Lars Jonsson
1/2

 

1852

Per Jonsson
1/2

Lars Jonsson
1/2

   

1855

Per Jonsson
1/2

Gustaf Larsson
1/2

   

1856

Anders Andersson
1/2

Gustaf Larsson
1/2

   

1859

Anders Andersson
1/2

Gustaf Larsson
1/2

   

1874

Anders Andersson
1/2

Gustaf Larsson
1/2

   

1887

Anders Anderssons änka
1/2

Gustaf Larsson
1/2