Vallersta 2b

1850

1850

Jonas Larsson

1/8 ägbr o br 1/8

 

Petter Jonsson

1/6

Olof Olsson

No 3

? Lars Gust. Larsson

 

? Lars Nilsson

- 89/91

 

1851

Jonas Larsson

- 18/15

1/8 ägbr o br 1/8

 

Petter Jonsson

1/6 ägbr

Olof Olsson

1/12 ägbr

- 22/19

1/8 ägbr

Lars Nilsson

1/6 ägbr

 

1855

Ol. Larsson

- 29/31

1/8 ägbr

Jonas Larsson

- 18/15

1/12 ägbr

Petter Jonsson

- 10/13

1/6 ägbr

Olof Olsson

1/12 ägbr

? Lars Gust. Larsson

- 22/19

P.G. Larsson

- 27/29

1/6 ägbr

 

1856

Ol. Larsson

1/8 ägbr

Jonas Larsson

1/12 ägbr

Petter Jonsson

1/6 ägbr

Ol. Ersson

i No 4

1/12 ägbr

L. G. Larsson

3/8 ägbr

And. Olsson

i No 1

1/6 ägbr

 

1857

Olof Larsson

1/8 ägbr

Jonas Larsson

1/12 ägbr

Petter Jonsson

1/6 ägbr

Lars Er. Olsson, - 36

1/12 ägbr

L. G. Larsson

3/8 ägbr

And. Olsson

i No 1

1/6 ägbr

 

1859

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12 ägbr

Petter Jonsson

1/6

Johan Andersson,

- 30, skomakare

1/12

L. G. Larsson

3/8 ägbr

And. Olsson

i No 1

1/6 ägbr

 

1860

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12 ägbr

Petter Jonsson

1/6

Johan Andersson, skomakare

1/12

L. G. Larsson

3/8 ägbr

And. Olsson

i No 1

1/6 ägbr

 

1863

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12 ägbr

Petter Jonsson

1/6

Johan Andersson, skomakare

1/12

L. G. Larsson

3/8 ägbr

And. Olsson

i No 1

1/6 ägbr

 

1868

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12 ägbr

Petter Jonsson

1/6

Johan Andersson, skomakare

1/12

L. G. Larsson

3/8 ägbr

And. Olsson

i No 1

1/6 ägbr

 

1869

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson ä.

1/12

Petter Jonsson

1/6

Joh.Anderssonskomakare

1/12

Lars L-son y.

3/8 ägbr

Anders Olsson

i No 1

1/6

 

1870

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12

Petter Jonsson

1/6

Joh.Anderssonskomakare

1/12

Lars L-son y.

3/8 ägbr

Anders Olsson

-18/28

1/6

 

1871

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12

Petter Jonsson

1/6

Joh.Anderssonskomakare

1/12

Lars L-son y.

- 45

3/8 ägbr

Anders Olsson

1/6

 

1873

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12

Petter Jonsson

1/6

Joh.Anderssonskomakare

1/12

Lars L-son y.

3/8 ägbr

Anders Olsson

1/6

 

1874

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12

Petter Jonsson

1/6

Joh.Anderssonskomakare

1/12

Lars L-son y.

3/8 ägbr

And. Olssons sths

 

1875

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12

Petter Jonsson

1/6

Joh.Anderssonskomakare

1/12

Lars L-son y.

3/8 ägbr

Er. Alb. Welin

- 52

1/6 br

 

1876

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12

Petter Jonsson

1/6

Joh.Anderssonskomakare

1/12

Lars L-son y.

3/8 ägbr

Er. Alb. Welin

1/6 br

 

1880

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12

L.P. A-n

1/12

Joh.Anderssonskomakare,

- 30/31

1/12

Lars L-son y.

3/8 ägbr

Lars Joh. Persson

- 42/55

1/6

Pet. Persson

1/12

1882

Ol. Larsson

1/8

Jonas Larsson

1/12

L.P. A-n

1/12

Joh.Anderssonskomakare

1/12

Lars L-son y.

3/8 ägbr

Lars Joh. Persson

1/6

Pet. Persson

1/12

1886

Ol. Larsson

1/8

Karl Gust. J-n

1/12

L.P. A-n

1/12

Joh. A-ns ä-a

1/12

Lars L-son y.

3/8 ägbr

Karl Johan Larsson,

- 34/36

1/6 br

Pet. Persson

1/12

1887

Ol. Larsson

1/8

Karl Gust. J-n

- 53

1/12

L.P. A-n

1/12

Joh. A-ns ä-a

- 31

1/12

Lars L-son y.

3/8 ägbr

Per Ax. O-n

- 59/65

1/6

Pet. Persson

- 50

1/12