Örsta 2

Örsta n:r 2, Näst-Sörgården

1554-1565

Jon Klemetsson

       

1566-1588

Joen /

Johan Joensson

       

1589-1616

Hans

       

1617-1622

Enkian

       

1623-1636

Olof Hansson

       

1637

Hu Karin

       

1638-1644

Bengt Persson

fact. pipesmed

       

1644-1648

Bengt Persson

fact. pipesmed

¼

Per Nilsson

¼

     

1649-1672

Hans Olsson

¼

Per Nilsson

¼

     

1673-1679

Hans Olsson

d. 1679

¼

Nils Persson

1/8

Olof Persson

1/8

   

1680-1707

Nils Hansson

¼

Nils Persson

d. 1708

1/8

Olof Persson

1/8

   

1708-1709

Nils Hansson

¼

Lars Andersson

1/8

Olof Persson

d. 1709

1/8

   

1710

Nils Hansson

¼

Lars Andersson

1/8

And. Olsson

1/8

   

1711

Nils Hansson

¼

Per Nilsson i Rala

1/8

And. Olsson

1/8

   

1712-1713

Nils Hansson

¼

Per Olsson

1/8

And. Olsson

1/8

   

1714

Nils Hansson

¼

 

And. Olsson

1/4

   

1715

Nils Hansson

¼

Olof Persson

1/8

And. Olsson

1/8

   

1716-1718

Nils Hansson

¼

Unga And. Olsson

1/8

Bengt Jonsson

fact. låsesmed, d. 1720

1/8

   

1719-1721

Nils Hansson

gl och myck. bräckl, d. 1728

¼

Unga And. Olsson

1/8

Rytt. Per Håkanssons Hu Ingry

1/8

   

1722-1723

Lars Nilsson

¼

Unga And. Olsson

1/8

Rytt. Per Håkanssons Hu Ingry

1/8

   

1724-1727

Lars Nilsson

¼

Unga And. Olsson

1/8

Per Persson

i Byrstatorp

1/8

   

1728-1729

Lars Nilsson

¼

Unga And. Olsson

1/4

     

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

         

1730-1736

Lars Nilsson

(flytt. till No 4)

¼

And. Olsson

1/4

     

1740

Jonas Nilsson

¼

And. Olsson

1/4

     

1742

Bengt Bengtsson i Stene

¼ br

Anders Olsson

1/4

     

1744

Bengt Bengtsson

d. 1744

¼

Anders Olofsson

1/4

     

1757

Jöns Bengtsson

¼

Anders Olofsson

1/4

     

1763

Bengt Bengtsson

¼

Anders Olofsson

d. 1763

1/4

     

1764

Bengt Bengtsson

¼

Änkan Kjerstin Larsdotter

¼

     

1792

Bengt Bengtsson

d. 1796

¼

Jonas Jonsson

¼

     

1798

Lars Jönsson

¼

Jonas Jonsson

d. 1798

¼

     

1800

Lars Jönsson

¼

Pär Andersson

¼

     

1804

Lars Jonsson

- 46/38 år, d. 1804

¼

Per Andersson

¼

     

1808

Enkan Cajsa

¼

Per Andersson

¼

     

1810-1812

Enkan Cajsa

¼

Per Anderssons hustru

¼ äg

     

1820

Enkan Cajsa

¼

Per Andersson

- 63/47 år

¼ ägbr

     

1821

Enkan Cajsa

¼ ägbr

Per Andersson

d. 1821

¼ ägbr

     

1822

Enkan Cajsa

¼ ägbr

Per Larsson

- 50 år

¼ ägbr

     

1823

Lars Larsson y.

- 25 år

¼ ägbr

Per Larsson

- 51/50 år

¼ ägbr

     

1825

Lars Larsson

- 97/98

¼ ägbr

Bengt Larsson

- 01/97

¼ ägbr

     

1836

Lars Larsson

- d. 1851

¼ ägbr

Bengt Larsson

¼ ägbr

     

1840

Lars Olsson

- 00/99

¼ ägbr

Bengt Larsson

¼ ägbr

     

1842

Lars Olsson

¼ ägbr

Erik Larsson

- 01/03

¼ br

     

1844

Lars Olsson

d. 1844

¼ ägbr

Olof Staaf

i Sånnersta

¼ br

     

1847

Lars Olssons

Enka Anna, - 99

¼

Olof Staaf

i Sånnersta

¼ br

     

1848

Lars Olssons

Enka Anna

¼

Bengt Larsson

- 01, d. 1859

¼ ägbr

     

1858

Lars Olssons

Enka Anna

¼

Lars Bengtsson

¼

     

1860

Lars Larsson y.

- 29

1/8

Lars Bengtsson

- 27/23

¼

Ol. Larsson

- 33

1/8

   

1863

Ol. Larsson

1/4

Lars Bengtsson

¼

     

1865

Ol. Larsson

1/4

Lars Bengtsson

¼

     

1867

Ol. Larsson

1/4

Lars Larsson

på Hallsbergsgården, Halsbergs s:n

1/8

Olof Olsson Staaf

- 95/91

1/8

   

1869

Ol. Larsson

- 33/44

1/4

Lars Larsson

- 99/03

1/8

Olof Olsson Staaf

1/8

   

1870-1872

Ol. Larsson

1/4

Lars Larsson ä.

1/8

Olof Olsson Staaf

- 95

1/8

   

1875

Ol. Larsson

1/4

Lars Larsson ä.

1/8

Ol. Olsson Staafs arvingar

1/8

   

1880

Ol. Larsson

1/4

Lars Larsson ä.

1/8

Lars Bengtsson

- 27/23

1/48

J. A. Pettersson

i Elfsbro

1/48

And. Olsson

i Kumla No 5

1/12

1881

Ol. Larsson

1/4

Lars Larsson ä.

1/8

Lars Bengtsson

1/48

J. A. Pettersson

i Elfsbro

1/48

And. Olsson

i Kumla No 5

1/12