Sånnersta Sörgården

Sånnersta Sörgården

1554-1565

Björn / Björn Larsson

   

1573

Knut

   

1574

Knut eller Björn

   

1575-1581

Knut

1573-1583 No 2

eller No 3

   

1582-1589

Björn

   

1607

Nils

   

?

Jöns

   

1616-1619

Jöns / Nils (Älfsb. lösen 1617: Jon Nils)

   

1620

Jöns

   

1622

Nils

   

1623-1634

Nils Jonsson

Per Jönsson,

knecht

 

1635-1643

Enk. Karin

Per Jönsson,

knecht

 

1644-1645

Lars Nilsson (Enk:s son), knecht

Per Jönsson,

knecht

 

1646

Enkan

Per Jönsson,

knecht

 

1647-1648

Enkan

And. Nilsson

vagnmak.

Per Jönsson,

knecht

 

1649-1653

Enkan

Per Jönsson,

knecht

 

1654-1669

Mårten Nilsson

fact.smed, d. 1669

(Domb 1658 fol 60 v. Mårten Nilszon, södra gården)

Per Jönsson,

knecht

 

1670-1672

Mårtens Enka Karin Andersdott

(Domb 1706)

Jöns Persson

 

1673-1678

Olof Svensson (gift m Karin And. dott, Domb 1706 f 34)

Jöns Persson,

d. 1678

 

1679-1680

Olof Svensson

Jöns Perssons Enka Karin

 

1681-1688

Olof Svensson

Per Nilsson (Per Lÿtan)

Ho Sissla

 

1689-1690

Olof Svensson

1/2

Per Nilsson (Per Lÿtan)

d. 1690

Lars Bengts-son

¼

 

1691-1707

Olof Svensson

1/2

Lars Bengtsson

1/2

 

1708-1709

Nils Mårtensson i Kumlaby

¼

Olof Svens-son

¼

Lars Bengtsson

1/2

 

1710-1714

Nils Mårtensson i Kumlaby

¼

Olof Svens-son

¼

Lars Bengtsson äldre

1/2

 

1715-1718

Olof Svensson

1/2

Lars Bengtsson

1/2

 

1719-1729

Olof Svensson

1/2

Jöns Larsson

1/2

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

     

1730

Olof Mårtensson

1/2

 

Jöns Larsson

1/2

1733

Olof Mårtensson

1/2

 

G:la Jöns Larsson

¼

Nils Larsson

¼

 

1740

Olof Mårtensson,

- 1740

1/2

 

G:la Jöns Larsson

1/2

1743

Änkan hustru Elin

 

G:la Jöns Larsson

1/2

1744-1747

Petter Sandstedt

pipsmedsgesäll

1/2

 

Jöns Larsson

1/2

1754

Petter Sandstedt

fact. pipsmed

1/2

 

Jöns Larsson

1/2

1756

Petter Sandstedt

pipsmedsgesäll

¼

Nils Olsson

¼

Jöns Larsson

1/2

1763

Petter Sandstedt

pipsmedsgesäll

¼

Nils Olsson

¼

Änkan Karin Larsdotter

1/2

1776

Petter Sandstedt

¼

 

Änkan Karin Larsdotter

1/2

1779

Pär Sandstedt

¼

 

Änkan Karin

1/2

1782

Pär Sandstedt

¼

 

Jons Jönsson

1/2

1783

Änkan Anna

¼

 

Jons Jönsson

1/2

1784

Änkan Anna

¼

 

Jons Jönsson

1/2

1790

Pär Pärsson

¼

 

 

Jons Jönsson

1/2

1801

Pär Pärsson

1/2

 

Jons Jönsson

1/2

1803

Änkan Kjerstin

- 35 år

1/2

 

Jons Jönsson

1/2 äg

1805

Lars Persson

1/2 ägbr

 

Jons Jönsson

1/2 äg

1808

Lars Persson

1/2 ägbr

 

Jons Jönsson

1/2 äg

1815

Lars Persson

1/2 ägbr

 

Lars Jönsson

- 30/24 år

1/2 ägbr

1818

Lars Persson

1/2 ägbr

 

Lars Jönsson

- 33 år

1/2 ägbr

1820

Lars Persson

1/2 ägbr

 

Per Olsson

på No 4

1/2 br

1822

Lars Persson

1/2 ägbr

 

Lars Jönsson

1/2 ägbr

1826

Lars Persson

1/2 ägbr

Lars Larsson Sör

¼ ägbr

J. A, Lenaeus

stadsläkare i Arboga

1/2 ägbr

1827

No 4

 

Lars Perssons Änk. Kerstin

1/4 (ägbr?)

Lars Larsson Sör

¼

J. A, Lenaeus

batallionsläkare

i Askersund

1/2 (ägbr?)

1830

Olof Jönsson

i Hagaby

¼ ägbr

Lars Larsson Sör

- 99/95

¼ ägbr

J. A, Lenaeus

doct. i Askersund

1/2 ägbr

1831

Erik Hansson

¼ ägbr

Olof Jönsson

- 92/93

¼

Nämnd Hagaby 1827-30, Sånnersta 1831, Hjortsberga 1832-48

J. A, Lenaeus

doct. i Askersund

1/2 ägbr

1832

Erik Hansson

¼ ägbr

Lars Larsson

i Kumlaby

¼ ägbr

J. A, Lenaeus

doct. i Askersund

1/2 ägbr

1833

Erik Hansson

1/2 ägbr

 

Commiss. Adlers

vid Örsta

1/2 ägbr

1846

Erik Hansson

- 85/93

1/2 ägbr

 

Reg. commiss.

C. Adlers i Kumla

1/2

1853

Erik Olsson

- 16/17

1/2 ägbr

 

Reg. commiss.

C. Adlers i Kumla

1/2

1856

Erik Olsson

- 16/29

1/2 ägbr

 

Reg. commiss.

C. Adlers i Kumla

1/2

1860

Erik Olsson,

riksdagsman

1/2

 

Reg. commiss.

C. Adlers i Kumla

1/2

1868

Erik Olsson,

riksdagsman

1/1

   

1871

Erik Olsson,

riksdagsman

1/1 (ev. Vidén)

   

1878

Erik Olsson,

riksdagsman

1/2

   

1883

Erik Olsson,

riksdagsman

1/2 br ¾ äg

Erik Vidén

- 48/48

1/2 br, ¼ äg

 

1887

Erik Olsson,

riksdagsman, - 16

1/2

Per Aug. Olsson

- 54/51

1/2