Vallersta 4

Vallersta n:r 4, Frälsegården

1554-1561

Jöns /

Jöns Tyresson

     

1565

Måns

     

1574-1576

Jöns Tyresson

     

1587-1589

Jöns

     

1591-1612

(? öde eller Tyres)

     

1613-1620

Olof /

Olof Persson ½ och leutnant Gert Weissmeer ½

     

1621-1629

Förlänt major

Gert Weismeer

     

1629-1634

(? öde)

     

1635-1655

Jöns Jonsson

pipesmed

     

1656-1680

Erich Jönsson

fact.pipesmed,

d. 1680

     

1681-1684

Son Lars Ersson

fact.pipesmed

     

1685

Son Lars Ersson

fact.pipesmed

Per Ersson

fact.pipesmed

   

1686

Son Lars Ersson

fact.pipesmed

Per Ersson

fact.pipesmed

Enk. hust. Ingry

 

1687-1696

O

Per Ersson

fact.pipesmed

Enk. hust. Ingry

 

1697

Jon Ersson

1/3

Per Ersson

fact.pipesmed, d. 1697

   

1698

Jon Ersson

1/3

Per Erssons Änka

1/6

   

1699

Jon Ersson

½

O

   

1700-1709

Jon Ersson

1/4

Erich Simonsson

¼

   

1710-1720

Lars Persson

½

O

   

1721-1728

Lars Persson

d. 1732

½

Lars Ragwalsson

¼

   

1729

O

Lars Ragwalsson

d. 1755

½

   

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

       

1730

Lars Rafvaldsson

½

     

1755

Lars Rafvaldsson

½

     

1757

Änkan hustru Barbro Ersdotter

½

     

1773

Lars Larsson

½

     

1776

Lars Larsson

Erik Larsson

   

1777

Lars Larsson

Erik Larsson

   

1778

Lars Pärsson

Erik Larsson

   

1782

Lars Larsson

på No 2

¼ br

Erik Larsson

   

1783

Lars Larsson

på No 2

¼ br

Änkan Kjerstin

   

1786

Lars Ersson

Jonas Larsson

   

1788

Lars Ersson

Änkan Kjerstin

   

1801

Lars Ersson

Erik Ersson

¼

   

1805

Erik Larsson

- 30/28 år

¼ ägbr

Erik Ersson

- 42/42 år

¼

   

1809

Erik Larsson

¼ ägbr

Erik Ersson

¼

   

1810

Erik Larsson

¼ ägbr

Olof Månsson

i Hagaby

¼ br

   

1814

Erik Larsson

¼ ägbr

Olof Månsson

- 33 år

¼ ägbr

   

1817

Erik Larsson

- 40/33 år

¼ ägbr

Olof Månsson

- 33 år

¼ ägbr

   

1818

Erik Larsson

- 41

¼ ägbr

Olof Månsson

- 37/37 år

¼ ägbr

   

1820

Erik Larsson

- 43

½ ägbr

     

1833

Erik Larsson

- 76/97

½ ägbr

     

1834

Lars Ersson, - 04

¼

Olof Ersson

¼

   

1865

Lars Ersson

- 04/15

¼

Olof Ersson

¼

   

1867

Lars Ersson

¼

Olof Ersson

- 13/13

¼

   

1868

Lars Ersson

¼

Per Er. Olsson

- 44

¼ br

Ol Ersson

¼ äg

 

1869

Lars Er. Larsson

¼

Per Erik Olsson

1/8 äg, ¼ br

   

1870

Lars Er. Larsson

¼

Per Erik Olsson

1/8 äg, ¼ br

   

1870-1871

   

Ol Ersson

1/8 äg

 

1871

Lars Er. Larsson

- 39

¼

Per Erik Olsson

1/8

Ol. Gust. Olsson

- 49

br

 

1872

Lars Er. Larsson

¼

Per Erik Olsson

1/8

Ol. Gust. Olsson

- 49/44

1/8

 

1873

   

Ol. Gust. Olsson i Övratorp i Tysslinge s:n

1/8 äg

 

1874

Lars Er. Larsson

¼

Per Erik Olsson

¼ br, 1/8 äg

   

1875

Lars Er. Larsson

¼

Per Erik Olsson

- 44/34

¼ br, 1/8 äg

Per Joh. Persson

1/8

Lars Joh. Persson

1/8 äg

1876

Lars Er. Larsson

- 39/41

¼

Per Erik Olsson

1/8 äg

Per Joh. Persson

1/8

Lars Joh. Persson

- 42/55

1/8 äg

1880

Lars Er. Larsson

¼

Per Erik Olsson

1/8 äg

Per Joh. Persson

1/8

 

1883

Lars Er. Larsson

¼

Per Erik Olsson

1/16 äg

Per Joh. Persson

- 34/23

1/8

Karl Johansson

- 34/35

1/16

1887

Lars Er. Larsson

- 39/52

¼

Per Erik Olsson

1/16 äg

Per Joh. Persson

- 34

1/8

Karl Johansson

- 34/35

1/16