Vissberga 2

Vissberga n:r 2, Norrgården

1555-1566

Bengt Nilsson

     

1573-1597

Lasse Persson

nämndeman 1599

     

1600-?

Enkian eller

Lasse Larsson

(?, se nr 1)

     

1613-1619

Enkan Norr och Per Persson

     

1622

Lasse (?)

     

1623-1628

Erik Andersson

fact.låsesmed

     

1629-1643

Erik Andersson

fact.låsesmed

Per Larsson

fact.beslagare

   

1644

Erik Andersson

fact.låsesmed

Per Larsson

fact.beslagare

Jon Andersson

fact.låsesmed

 

1645-1651

Erik Andersson

fact.låsesmed,

d. 1650

Per Larsson

fact.beslagare

O

 

1652-1664

Änkan Anna

(Domb 1664 f 43 v.

A. Månsdr?) 1663-64 Nils Eriksson

Per Larsson

fact.beslagare

(1662 Jordeb: P. Olsson?)

1668: Per Larssons barn

O

 

1665-1667

Änkan Anna

Torsten Håkansson

(knecht) fact.smed

O

 

1668

Änkan Anna

Torsten Håkansson

fact.smed

Hust. Elin

(Domb 1663 f. 23 E. Larssons lott)

 

1669-1672

Änkan Anna

(1691: Sal. hu Anna i Norrag.)

Torsten Håkansson

fact.smed

K. Jon Olsson

(knecht)

 

1673

Nils Ersson

fact.lådemakare

Torsten Håkansson

fact.smed

K. Jon Olsson

 

1674

Nils Ersson

fact.lådemakare

Torsten Håkansson

fact.smed

(Domb 1689, f. 136: Torsten Håkansson i Norrg svåger af Nils Ersson, sålt till N. Ers, jord i Vissberga

O

 

1675

Nils Ersson

fact.lådemakare

     

1676-1679

Nils Ersson

fact.lådemakare

Joh. Olsson

fact.lådemakare

   

1681-1691

Nils Ersson

fact.lådemakare

½

Elin Persdotter

rytt.hu

1686: Enk Elin (Persdotter Domb)

½

   

1692-1693

Nils Ersson

fact.lådemakare

½

Elin Persdotter

rytt.hu

¼

Per Persson

¼

 

1694-1696

Nils Ersson

fact.lådemakare

½

Elin Persdotter

rytt.hu

¼

And. Olsson

¼

 

1697-1698

Nils Ersson

fact.lådemakare

½

Elin Persdotter

rytt.hu och

Lars Jonsson

¼

And. Olsson

¼

 

1699

Nils Ersson

fact.lådemakare

½

Lars Jönsson

¼

And. Olsson

¼

 

1700

Nils Ersson

fact. lådemakare och son Lars Nilsson

låsesmed

½

Lars Jönsson

¼

And. Olsson

¼

 

1701

Lars Nilsson

½

Lars Jönsson

¼

And. Olsson

¼

 

1702-1721

Lars Nilsson

d. 1721

½

 

And. Olsson

½

 

1722-1723

Enk. Marit

 

And. Olsson

½

 

1724

Enk. Marit

¼

 

Erich Larsson

¼

And. Olsson

½

 

1725-1729

Olof Olofsson

¼

Erich Larsson

¼

And. Olsson

½

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

       

1730-1734

Olof Olofsson

¼

Erik Larsson

¼

And. Olsson

½

 

1735-1738

Olof Olofsson

d. 1738

¼

Erik Larsson

¼

Erik Andersson Ferdig

fact.låsesmed

¼

Jöns Andersson Widström

fact.låsesmed

¼

1739-1749

Enk.hust. Kierstin

¼

Erik Larsson

¼

Erik Andersson Ferdig

fact.låsesmed

¼

Jöns Andersson Widström

fact.låsesmed

¼

1750

Olof Olofsson

¼

Erik Larsson

¼

Erik Andersson Ferdig

fact.låsesmed

¼

Jöns Andersson Widström

fact.låsesmed

¼

1757

Olof Olofsson

¼

Erik Larsson

¼

Erik Andersson Ferdig

fact.låsesmed, d. 1757, 62 år gml

¼

Jöns Andersson Widström

fact.låsesmed

¼

1762-1763

Olof Ersson

¼

Erik Larsson

¼

Olof Färdig

fact.låsesmed

¼

Jöns Widström

avsk. fact.låsesmed

¼

1765

Olof Ersson

¼

Erik Larsson

¼

Olof Färdig

fact.låsesmed

¼

Pär Jonsson

¼

1769

Olof Ersson

¼

Erik Larsson

¼

Änkan Ellika

¼

Pär Jonsson

¼

1770-1772

Olof Ersson

¼

Änk. Britta i Rala

¼ br

Änkan Ellika

¼

Pär Jonsson

¼

1788

gl. Olof Ersson

½

 

Erik Larsson

¼

Pär Jonsson

¼

1789

gl. Olof Ersson

½

 

Olof Larsson

¼

Pär Jonsson

¼

1790

Erik Olsson

¼

Anders Olsson

¼

Olof Larsson

¼

Pär Jonsson

¼

1796

Erik Olsson

¼

Anders Olsson

¼

Erik Larsson

¼

Pär Jonsson

¼

1800

Erik Olsson

¼

Anders Olsson

¼

Erik Larsson

¼

Pär Jonsson

¼

1805

Erik Olsson

- 46/42 år

¼

Anders Olsson

- 36/37 år

¼ ägbr

Erik Larsson

- 49/53 år

¼

Jon Persson

- 40/32 år

¼

1807

Erik Olsson

¼

Anders Olsson

¼ ägbr

Erik Larsson

¼

Jon Persson

¼

1810

Erik Olsson

¼

Anders Olsson

¼ ägbr

Erik Larsson

¼

Änk. Kjerstin

¼ ägbr

1811

Erik Olsson

¼

Anders Olsson

¼ ägbr

Erik Eriksson

¼

Änk. Kjerstin

¼ ägbr

1813

Olof Ersson

¼

Anders Olsson

¼ ägbr

Erik Eriksson

- 20 år

¼

Änk. Kjerstin

¼ ägbr

1816

Olof Ersson

¼

Anders Olsson

¼ ägbr

Erik Eriksson

¼

Änk. Kjerstin

- 41 år

¼ ägbr

1817

Olof Ersson

- 25 år

¼

Anders Olsson

¼ ägbr

Erik Eriksson

¼

Br. Olof Anderssons ä:a Anna Ersdotter

¼

1819

Olof Ersson

¼

Anders Olsson

¼ ägbr

Erik Eriksson

¼

Per Persson

- 26/25 år

¼ br

1820

Olof Ersson

¼

Anders Olsson

¼ ägbr

Erik Eriksson

¼

Per Jönsson

på No 1

¼ br

1822

Olof Ersson

¼

Anders Andersson

- 78/88

¼ ägbr

U. Erik Ersson

¼ ägbr

Lars Olsson

i Rösavi

¼ ägbr

1824

Olof Ersson

¼ ägbr

Anders Andersson

- 93/98

¼ ägbr

U. Erik Ersson

- 31/32 år

¼ ägbr

Per Jonsson

¼ ägbr

1825

Olof Ersson

¼ ägbr

Anders Andersson

¼ ägbr

Jonas Olsson

¼ ägbr

Per Jonsson

- 26/24 år

¼ ägbr

1830

Olof Ersson

¼ ägbr

Anders Andersson

¼ ägbr

Jonas Olsson

- 02/03

¼ ägbr

Eric Ersson ä.

¼ ägbr

1835

Olof Ersson

- 91/98

¼ ägbr

Anders Andersson

¼ ägbr

Jonas Olsson

¼ ägbr

Eric Ersson ä.

- 92/91

¼ ägbr

1840

Olof Ersson ä.

¼ ägbr

Anders Andersson

¼ ägbr

Jonas Larsson

- 07

¼ ägbr

Eric Ersson ä.

¼ ägbr

1843

Olof Ersson ä.

¼ ägbr

Anders Andersson

¼ ägbr

Jonas Larsson

¼ ägbr

Eric Ersson ä.

¼ ägbr

1845

Olof Ersson ä.

¼ ägbr

Anders Andersson

¼ ägbr

Jonas Larsson

¼ ägbr

Eric Erssons ä:a

- 91

¼ ägbr

1849

Olof Ersson ä.

¼ ägbr

Anders Andersson

¼ ägbr

Jonas Larsson

- 07/21

¼ ägbr

Lars Ersson

¼ ägbr

1854

Erik Olsson

i S:a Måsby

¼ ägbr

Anders Andersson

- 93/98

¼ ägbr

Jonas Larsson

¼ ägbr

Lars Ersson

¼

1855

Erik Olsson

i S:a Måsby

¼

Anders Anderssons ä:a

¼ ägbr

Jonas Larsson

¼

Lars Ersson

¼

1858

Erik Olsson

i S:a Måsby

¼

Lars Erik Andersson

- 32

1857: ¼ ägbr

Jonas Larsson

¼

Lars Ersson

¼

1860

O. Karlsson

i Joglunda

¼

Lars Erik Andersson

¼

Jonas Larssons ä:a

¼

Lars Ersson

¼

1870

Erik Andersson

i No 3

¼

Lars Erik Andersson

¼

Jonas Larssons ä:a

¼

Lars Ersson

¼

1872-1875

Erik Andersson

i No 3

¼

Lars Erik Andersson

¼

Jonas Larssons ä:a

¼

Lars Ersson

¼

1879

Erik Andersson

½

 

Jonas Larssons ä:a

- 21

¼

Lars Ersson

¼

1880-1883

Erik Andersson

½

 

Lars Joh. Jonsson

- 45

¼ br

Lars Ersson

- 19/20

¼

1887

Erik Andersson

½

 

Lars Joh. Jonsson

- 45/54

¼ br

Per Erik Larsson

- 57/52

¼