Rala 2

Rala Nr:2 - Norrgården -

1549-1566

Per/Per Larsson

       

1573-1586

Esbiörn Persson

       

1588-1593

Sven

       

1596

? Esbiön

       

1600-1602

ÖDE

       

1603-1608

?Nils Persson/Nils

       

1609-1618

Olof/Olof Esbiörnsson

       

1618-1630

?Soldaten

       

1631-1632

ÖDE

       

1633

Per Jönsson

       

1634-1639

?Nils Håkansson,
Lars Katt.

       

1640

Nils Andersson

       

1641-1642

Halvar Jonsson
1/2

Nils Werme
1/2

     

1643-1646

Halvar Jonsson
+
1646

Sven Jonsson

     

1647-1652

u. Sven Jönsson

gl. Sven Jonsson

     

1653-1663

?u. Sven Jönsson

Per Månsson

     

1664-1670

Per Larsson

u. Sven Jönsson

Per Månsson

   

1671-1675

Per Larsson

Joen Ersson Rytt.
+
1675

Per Månsson
+
1675

   

1676-1680

Per Larsson

Hustru Carin

Nils Dansson Rytt.

   

1681-1692

Rytt. Håkan Jonsson
3/4

Nils Dansson Rytt.
1/4

     

1693-1708

Rytt. Håkan Jonsson
1/2

Nils Dansson Rytt.
1/2

     

1709-1710

Per Nilsson
1/6

Rytt. Håkan Jonsson
2/6

Nils Dansson Rytt.
1/2

   

1711-1720

Per Nilsson
1/2

Nils Dansson Rytt.
+
1726

     

1721-1727

Per Nilsson
1/2

Hustru Elin
1/2

     

1728

Per Nilsson
1/2 +
1728

Erik Nilsson
1/2

     

1729

Änkan Kerstin
1/2

Erik Nilsson
1/2

     

1730-1732

Änk. Hust. Kerstin
1/2

Erik Nilsson
1/2

     

1733-1734

Erik Larsson
1/4

Erik Nilsson
1/2

Jöns Jönsson
1/4

   

1735-1739

Lars Ersson
1/4

Erik Nilsson
1/2

Jöns Jönsson
1/4

   

1740-1742

Lars Ersson
1/4

Erik Ersson
1/4

Nils Ersson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1743-1762

-

Erik Ersson
1/4

Nils Ersson
1/4

Jöns Jönsson
1/2

 

1765

Anna Persdotter
1/4

Erik Ersson
1/4

Nils Ersson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1766

Olof Jönssons ä.
1/4

Erik Ersson
1/4

Nils Ersson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1767

Olof Jönssons.
1/4

Erik Ersson
1/4

Änkan Malin
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1768

Olof Jönssons
1/4

Erik Ersson
1/4

Erik Nilsson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1770

Olof Jönssons
1/4

Erik Ersson
1/2

 

Jöns Jönsson
1/4

 

1771

Olof Jönssons
1/4

Olof Ersson
1/4

Anders Persson & Lars Persson (Öfversta) 1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1773

Olof Jönssons (Västerhult) 1/4

Olof Ersson
1/4

Lars Andersson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1780

gl. Jöns Jönsson
1/4

Olof Ersson
1/4

Lars Andersson
1/4

Erik Svensson
1/4

 

1781

gl. Jöns Jönsson
1/4

Olof Ersson
1/4

Pär Nilsson (Ekeby)
1/4

Erik Svensson
1/4

 

1784

gl. Jöns Jönsson
1/4

Olof Ersson
1/4

Per Nilsson
1/4

Erik Svensson
1/4

 

1786

gl. Jöns Jönsson
1/4

Jon Olsson (Blacksta) 1/4

Per Nilsson
1/4

Erik Svensson
1/4

 

1788

gl. Jöns Jönsson
1/4

Jon Pärsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Erik Svensson
1/4

 

1791

gl. Jöns Jönsson
1/4

Jon Pärsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Erik Nilsson (Vissberga) 1/4

 

1795

u. Jöns Jönsson (Hjortsberga) 1/4

Jon Pärsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Erik Nilsson (Vissberga) 1/4

 

1796

 

Jon Pärsson
1/2

Per Nilsson
1/4

Erik Nilsson (Vissberga) 1/4

 

1800

Jöns Jönsson
1/4

Jon Pärsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Erik Nilsson (Vissberga) 1/4

 

1801

Jöns Jönsson
1/4

Per Svensson
1/4

Per Nilsson
1/4

Erik Nilsson (Vissberga) 1/4

 

1805

Jöns Jönsson
1/4

Per Svensson
1/4

Per Nilsson
1/4

Erik Nilsson
1/4

 

1806

Jöns Jönsson
1/4

Per Svensson
1/4

Per Nilsson
1/4

Erik Nilsson
1/4

 

1807

Jöns Jönsson
1/4

Olof Larsson (Nr:1) 1/4

Per Nilsson
1/4

Erik Nilsson
1/4

 

1808

Jöns Jönsson
1/4

Olof Larsson (Nr:1) 1/4

Per Nilsson
1/4

Anders Ersson
1/4

 

1811

Jöns Jönsson
1/4

Ä:n Cajsa
1/4

Per Nilsson
1/4

Anders Ersson
1/4

 

1815

Jöns Jönsson
1/4

Anders Svensson (N. Sanna) 1/4

Per Nilsson
1/4

Anders Ersson
1/4

 

1817

Jöns Jönsson
1/4

Jonas Olsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Anders Ersson
1/4

 

1821

Jöns Jönsson
1/4

Jonas Olsson
1/4

Lars Persson
1/4

Anders Ersson
1/4

 

1829

Jöns Jönsson
1/4

Jonas Olsson
1/4

Lars Persson Norr
1/4

Anders Ersson
1/4

 

1830

Jöns Jönsson
1/4

Jonas Olsson
1/4

Lars Persson Norr
1/4

Anders Ersson
1/4

 

1831

Jan Jonsson
1/4

Olof Olsson y.
1/4

Lars Persson Norr
1/4

Anders Ersson
1/4

 

1833

Olof Staf
1/4

Olof Olsson y.
1/8

Jan
Olsson
1/8

Lars Persson Norr
1/4

Anders Ersson
1/4

 

1834

Jan Jonsson
1/4

Jan Olsson
1/4

Lars Persson Norr
1/4

Lars Andersson
1/4

 

1835

Jan Jonsson
1/4

Jan Olsson
1/4

Lars Persson Norr
1/4

Lars Andersson
1/4

 

1838

Lars Olsson (S.Sånna) 1/4

Jan Olsson
1/4

Lars Persson Norr
1/4

Lars Andersson
1/4

 

1840

Lars Olsson Norr
1/4

Jan Olssons ä.
1/4

Lars Persson
1/4

Lars Andersson
1/4

 

1842

Pet. Persson (N.Sånna) 1/4

Jan Olssons ä.
1/4

Lars Persson
1/4

Lars Andersson
1/4

 

1843

Pet. Persson (N.Sånna) 1/4

Olof Nilsson
1/4

Lars Persson
1/4

Lars Andersson
1/4

 

1844

Lars Olsson Norr
1/4

Olof Nilsson
1/4

Lars Persson
1/4

Lars Andersson
1/4

 

1848

Olof Olsson
1/4

Olof Nilsson
1/4

Lars Persson
1/4

Lars Andersson
1/4

 

1849

Olof Olsson
1/4

Olof Nilsson
1/4

Lars Persson
1/4

Erik
Ersson
(Nr:4) 1/8

Lars Andersson
1/8

 

1853

Olof Olssons ä. Anna 1/4

Olof Nilsson
1/4

Lars Persson
1/4

Erik Ersson (Nr:4)
1/8

Lars Andersson
1/8

1854

Anders Persson
1/4

Olof Nilsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Erik Ersson (Nr:4)
1/8

Lars Andersson
1/8

1855

Anders Persson
1/8

Olof Nilsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Erik Ersson (Nr:4)
1/8

Lars Andersson
1/8

1857

Anders Persson
1/8

Olof Nilsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Erik Ersson (Nr:4)
1/8

Lars Andersson
1/8

1862

Anders Persson
1/8

Olof Nilsson
1/4

Lars Larssons ä.
?/?

Erik Ersson (Nr:4)
1/8

 

1863

Anders Persson
1/8

Erik Jonsson
1/4

Lars Larssons ä.
3/8

Erik Ersson (Nr:4)
1/8

 

1864

Anders Persson
1/8

Erik Jonsson
1/4

Lars Larssons ä.
3/8

Erik Ersson
1/8

 

1866

Anders Persson
1/8

Erik Jonsson
1/4

Lars Larssons ä.
3/8

Per Erik Ersson (Nr:4) 1/8

 

1867

Anders Persson
1/8

Erik Jonsson
1/4

Lars Larssons ä.
3/8

Per Erik Ersson (Nr:4) 1/8

Lars Er. Andersson
(Skomakare) 1/8

1869

Joh. Jonsson
1/4

Erik Jonsson
1/4

Lars Larssons ä.
3/8

Per Erik Ersson (Nr:4) 1/8

 

1873

Joh. Jonsson
1/4

Erik Jonsson
1/4

Lars Larssons ä.
3/8

Nils Larsson (Linneberg) 1/8

 

1878

Joh. Jonsson
1/4

Erik Jonsson
1/4

Lars Larssons ä.
3/8

Jonas Erik Petersson
1/8

 

1880

Joh. Jonsson
1/4

Erik Jonsson
1/4

Lars Larssons ä.
3/8

Lars Nilsson (Linneberg) 1/8

 

1887

Joh. Jonsson
1/4

Erik Jonsson
1/4

Lars Larsson y.
3/8

Lars Nilsson (Vintråsa) 1/8