Vallersta 3

Vallersta nr 3

1561

Måns

       

1562-1565

Brynell Bengtsson

(förlänt Brynell Bengtsson, fogde i Närke 1561-82). Se N.H.

       

1566

Måns

       

1574-1606

Tyres Månsson o. Tyres Tyresson,

rörsmeder

       

1607-1617

Måns Tyresson,

rörsmed, nämndeman 1617-22

       

1618-1657

Olof Tyresson,

fact. låsesmed, sexman 1637-43, nämndeman 1631

       

1658-1663

Måns Olsson,

fact.smed

Tyres Olsson,

fact.smed

     

1664-1668

Måns Olsson,

fact.smed

O

     

1669-1678

Måns Olsson,

fact.smed

Tyres Olsson,

fact.smed, d. 1673

 

O

Bengt Olsson,

fact.smed, d. 1673

1674-1686

Måns Olsson,

fact.smed, d. 1686

Änkan Ingeborg Larsdotter

 

O

Änk. Britta

1687-1689

Änk. Kerstin

Änkan Ingeborg Larsdotter

 

O

Änk. Britta

1690-1691

Änk. Kerstin o. Lars Månsson

1/3

Änkan Ingeborg o. Lars Tyresson

1/3

 

O

Änk. Britta o.

Olof Bengtsson

1/3

1692-1694

Lars Månsson

1/3

Lars Tyresson

1/3

 

O

Olof Bengtsson

1/3

1695-1697

Lars Månsson

1/6

Lars Tyresson

1/3

Tyres Månsson

1/6

O

Olof Bengtsson,

d. 1699

1/3

1698-1699

Lars Månsson

1/6

Lars Tyresson

1/3

Tyres Månsson

1/6

O

Lars Bengtsson

1/3

1700-1702

Lars Månsson

1/6

Lars Tyresson

1/6

Tyres Månsson

1/6

Olof Tyresson,

d. 1703

1/6

Lars Bengtsson

1/3

1703-1709

Lars Månsson

1/6

Lars Tyresson

1/6

Tyres Månsson,

d. 1710

1/6

Jon Tyresson

1/6

Lars Bengtsson

1/3

1710

Lars Månsson

1/6

Lars Tyresson

1/6

Tyres Sisla Månsdotter

1/6

Jon Tyresson

1/6

Lars Bengtsson

1/3

1711

Lars Månsson

1/6

Lars Tyresson

1/6

Tyres Nilsson

1/6

Jon Tyresson

1/6

Lars Bengtsson

1/3

1712-1718

Lars Månsson

1/6

Lars Tyresson

1/6

Olof Jönsson

1/6

Jon Tyresson

1/6

Lars Bengtsson

1/3

1719

Lars Månsson,

d. 1719

1/6

Lars Tyresson

1/6

Olof Jönsson

1/6

Änk. Kerstin

1/6

Lars Bengtsson

1/3

1720

Måns Larsson

1/3

Lars Tyresson

1/6

O

Änk. Kerstin

1/6

Lars Bengtsson

1/3

1721-1723

Måns Larsson

1/3

Lars Tyresson äldre

1/6

O

Änk. Kerstin

1/6

Lars Bengtsson

1/3

1724-1725

Måns Larsson

1/3

Tyres Larsson

1/6

O

Änk. Kerstin

1/6

Lars Bengtsson

1/3

1728

Måns Larsson

1/3

Tyres Larsson

1/6

O

Tyres Jonsson

1/6

Lars Bengtsson

1/3

1729

Måns Larsson

1/3

Olof Larsson,

d. 1730

1/6

O

Tyres Jonsson

1/6

Lars Bengtsson

1/3

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

         

1730

Tyres Jonsson

1/6

Måns Larsson

1/3

Lars Bengtsson

1/3

Olof Larsson

1/6

 

1733

Tyres Jonsson

1/6

Måns Larsson

1/3

Lars Bengtsson

1/3

Lars Larsson

1/6

 

1739

Tyres Jonsson

1/4

Måns Larsson

1/4

Lars Bengtsson

1/3

Lars Larsson

1/6

 

1743

Tyres Jonsson

1/4

Måns Larsson

1/4

Jan Tyresson

1/3

Lars Larsson

1/6

 

1757

Tyres Jonsson

1/4

Måns Larsson

1/3

Olof Larsson

1/3

Lars Larsson

1/6

 

1760

Tyres Jonsson

1/6

Måns Larsson

1/3

Olof Larsson

1/3

Lars Larsson

1/6

 

1763

Tyres Jonsson

1/6

Olof Månsson

1/3

Olof Larsson

1/3

Lars Larsson

1/6

 

1764

Änkan

Ellika Persdotter

1/6

Olof Månsson

1/3

Olof Larsson

1/3

Lars Larsson

1/6

 

1765

Jon Jonsson

1/6

Olof Månsson

1/3

Olof Larsson

1/3

Lars Larsson

1/6

 

1768

Jon Jonsson

1/6

Olof Månsson

1/3

Olof Larsson

1/3

Hustru

Anna Larsdotter

1/6

 

1770

Jon Jonsson

1/6

Olof Månsson

1/3

U. Olof Olsson

1/3

Hustru

Anna Larsdotter

1/6

 

1771

Lars Ersson

1/6

Olof Månsson

1/3

U. Olof Olsson

1/3

Änkan Ingeborg

1/6

 

1772

Lars Ersson

1/6

Olof Månsson

1/3

U. Olof Olsson

1/3

Lars Persson

1/6

 

1774

Lars Ersson

1/6

Olof Månsson

1/3

U. Olof Olsson

1/3

Anders Larsson

1/6

 

1775

Lars Larsson

Erik Månsson

Olof Månsson

U. Olof Olsson

1/3

Anders Larsson

1/6

1776

Lars Larsson

Erik Månsson

Lars Månsson

U. Olof Olsson

1/3

Anders Larsson

1/6

1779

Hustru Anna

Erik Månsson

Lars Månsson

U. Olof Olsson

1/3

Anders Larsson

1/6

1780

Hustru Anna

Erik Månsson

Lars Månsson

U. Olof Olsson

1/3

Gl. Olof Olsson

1/6 br

1781

Olof Månsson

1/6 br av ½ bruk

Erik Månsson

Olof Larsson

1/6

U. Olof Olsson

1/3

Gl. Olof Olsson

1781-84 på No 2

1/6 br

1793

Olof Månsson

1/6 br av ½ bruk

Erik Månsson

Olof Larsson

1/6

U. Olof Olsson

1/3

Gl. Olof Olsson

1781-84 på No 2

1/6 br

1796

Olof Månsson

1/6 br av ½ bruk

Erik Månsson

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Olof Olsson

1/3 äg

U. Olof Olofsson

1799

Olof Månsson

1/6 br av ½ bruk

Erik Månsson

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Olof Olsson

1/3 äg

Jonas Jonsson

på No 2

1/6 br

1800

Olof Månsson

1/6 br av ½ bruk

Lars Ersson

1/6 äg.

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Olof Olsson

1/3 äg

Jonas Jonsson

på No 2

1/6 br

1801

1/6 br av arvingarna

Lars Ersson

1/6 äg.

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Olof Olsson

1/3 äg

Jonas Jonsson

på No 2

1/6 br

1803

U. Lars Olsson

- 24 år

1/6 äg.

Lars Ersson

1/6 äg.

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Olof Olsson

1/3 äg

Jonas Jonsson

på No 2

1/6 br.äg.

1804

U. Lars Olsson

- 25/16 år

1/6 äg.

Lars Ersson

- 29/24 år

1/6 äg.

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Olof Olsson

1/3 äg

Jonas Jonsson

på No 2

1/6 ägbr.

1807

Lars Olsson

1/6 äg.

Lars Ersson

1/6 äg.

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Olof Olsson

1/3 äg

U. Jon Jonsson

- 21 år

1/6 äg.

1808

Lars Olsson

1/6 äg.

Lars Ersson

1/6

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Änkan Anna

1/3

Jon Jonsson

1/6 äg.

1811

Gl. Jons Jonsson

ägbr

Lars Ersson

1/6 äg.

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Olof Olsson

1/3

Jon Jonsson

i Hörsta

1/6 ägbr

1812

Olof Månsson

1/6 ägbr

Lars Ersson

1/6 äg.

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Lars Nilsson

1/6 br

Per Olsson

1/6 br

Jon Jonsson

i Hörsta

1/6 ägbr

1813

Olof Månsson

1/6 ägbr

Lars Ersson

1/6 äg.

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Per Ersson

1/6 ägbr o. br 1/6

Lars Ersson o. Jonas Jonsson

i Hörsta

1/6 br

1814

Olof Käck,

husar

1/6 ägbr

Lars Ersson

1/6 äg.

Gl. Lars Nilsson

1/6 äg

Per Ersson

- 53/31

1/6 ägbr o. br 1/6

Lars Ersson

i No 3

1/6 br