Fylsta 2

Fylsta Nr:2 - Mellangården -

1554-1566

Lasse Nilsson

     

1573

Johan (Jon)

     

1574-1584

Jon

     

1585-1588

Enkian

     

1589-1603

Måns Joensson, Kneckt

     

1607-1619

Jon

     

1620-1650

Jon Persson

Nils Rafwalsson Kneckt

   

1651-1652

Jon Persson

Nils Rafwalsson Kneckt

 

Per Svensson

1653

Jon Persson

Lars Nilsson

 

Per Svensson

1654

Lars Nilsson

   

Per Svensson

1655-1657

Lars Nilsson

 

And. Nilsson

Per Svensson

1658

Lars Nilsson

 

And. Nilsson

 

1659-1661

Enk. Hust. Elin

 

And. Nilsson

 

1662-1669

Enk. Hust. Elin

 

And. Nilsson

 

1670-1673

Enk. Hust. Elin

Olof Olsson (Fact.Smed)

And. Nilsson

 

1674-1698

Olof Olsson (Fact.Smed) 1/4

And. Nilsson
1/4

   

1699-1703

gl. Olof Olsson (Fact.Smed) 1/8

And. Nilsson
1/4

Olof Olsson (gl.O.O.måg) 1/8

 

1704-1708

gl. Olof Olsson (Fact.Smed) 1/4

And. Nilsson
1/4 +
1715

   

1709-1710

gl. Olof Olsson
1/4 +
1710

Lars Andersson
1/4

   

1711

Olof Olssons Enka
1/4

Lars Andersson
1/4

   

1712-1719

Nils Persson
1/4 +
1720

Lars Andersson
1/4

   

1720-1721

Enk. Kerstin
1/4

Lars Andersson
1/4

   

1722-1729

Erick Olsson
1/4

Lars Andersson
1/4

   

1730-1740

Erick Olsson
1/4 +
1740

 

Lars Andersson
1/4

 

1741-1744

Enk. Ellika
1/4

 

Lars Andersson
1/4

 

1745-1747

Olof Ersson
1/4

 

Lars Andersson
1/4 +
1755

 

1748-1757

Olof Ersson
1/4

 

And. Håkansson
1/4

 

1758

Olof Eriksson
1/8

Jon Jonsson (N.Mosby) 1/8

And. Håkansson
1/4

 

1770-1771

Lars Ersson
1/4

 

And. Håkansson
1/4

 

1772-1773

Lars Ersson
1/8

Lars Tyresson (Nr:3) 1/8

And. Håkansson
1/4

 

1774

Lars Ersson
1/8

Erik Ersson (N.Måsby) 1/8

Anders Svensson
1/4

 

1775

Lars Ersson
1/8

Erik Ersson (N.Måsby) 1/8

Anders Svensson (Nr:1) 1/4

 

1784

Lars Ersson
1/8

Erik Ersson (N.Måsby) 1/8

Anders Svensson
1/4

 

1790

Lars Ersson
1/8

Sven Andersson (Måsby) 1/8

Anders Svensson
1/4

 

1795

Lars Ersson
1/8

Eric Larsson
1/8

Anders Svensson
1/4

 

1800

Eric Larsson
1/4

 

Anders Svensson
1/4

 

1804

Eric Larsson
1/4

 

Anders Svensson
1/4

 

1810

Eric Larsson
1/4

 

Sven Andersson
1/4

 

1814

Erik Larsson
1/4

 

Sven Andersson
1/4

 

1817

Erik Larsson
1/4

 

Per Persson
1/4

 

1820

Erik Larssons ä.
1/4

 

Per Persson (Nämndeman) 1/4

 

1823

Erik Larssons ä.
1/4

Per Persson (Nämndeman) 1/4

   

1830

Lars Ersson
1/4

Per Persson (Nämndeman) 1/4

   

1840-1843

Lars Ersson
1/2

     

1853

Lars Erssons ä.
1/2

     

1855

Erik Larsson
1/4

And. Larsson
1/4

   

1860

Erik Larsson
1/4

And. Larsson
1/4

   

1863

Erik Larsson
1/4

And. Larsson
1/4

   

1870-1882

Erik Larsson
1/4

And. Larsson
1/4

   

1887

Erik Larsson
1/4

And. Larsson
1/4