Sanna Norra 1

Sanna Norra Nr:1 - Sörgården -

1554-1576

Nils Svensson

       

1577-1581

? Jöns

       

1582-1593

Per Nilsson (Fierdingsman)

       

1597

Änkan

       

1600-1609

Bengt Carlsson (Fierdingsman)

       

1610-?

? Bengt Larsson

       

1611-1615

? Carl

       

1616-1640

Jon Töresson (Fact.Pipesmed)

       

1641-1642

Tyres Jonsson (Fact.Pipesmed)
(Nmn.1647-79)
(Fierdingsm.: 1667-75)
1/3

Jon Töresson
(Fact.Pipesmed)
2/3

     

1643-1664

Tyres Jonsson (Fact.Pipesmed)
(Nmn.1647-79)
(Fierdingsm.: 1667-75)
1/3

Olof Jonsson
(Son av Jon Tyresson)
(Fact.Pipesmed)
(Fierdingsman.1658-63)

     

1665-1672

Tyres Jonsson (Fact.Pipesmed)
(Nmn.1647-79)
(Fierdingsm.: 1667-75)
1/3

Jöns Olsson
(Son av Olof Jonsson)
(Fact.Smed)

     

1677-1680

Tyres Jonsson (Fact.Pipesmed)
(Nmn.1647-79)
(Fierdingsm.: 1667-75)
1/3

Jon Olsson
(Son av Olof Jonsson)
(?Spetsudsmed?)
+
1681 ?

Olof Olsson
(?Spetsudssmed?)

   

1681

Tyres Jonsson (Fact.Pipesmed)
(Nmn.1647-79)
(Fierdingsm.: 1667-75)
1/3

Hust. Kierstin & Nils Larsson

Olof Olsson
(?Spetsudssmed?)

   

1682

Tyres Jonsson (Fact.Pipesmed)
(Nmn.1647-79)
(Fierdingsm.: 1667-75)
1/3

Jöns Änka & Nils Larsson

Olof Olsson
(?Spetsudssmed?)
+
1684

   

1683

Tyres Jonsson
+
1683

Nils Larsson

Hust. Ingrid

Bengt Jonsson
(Fact.Smed?)

 

1684-1689

Jon Tyresson (Smed) +1690

Nils Larsson

Änk. Ingrid

Bengt Jonsson
(Fact.Smed?)

 

1690-1692

Hust. el. Änk. Karin
1/3

Nils Larsson
1/3

Änk. Ingrid
1/6

Bengt Jonsson
(Fact.Smed?) 1/6

 

1693-1695

Hust. el. Änk. Karin
1/3

Nils Larsson
1/3

Lars Persson
1/6

Bengt Jonsson
(Fact.Smed?) 1/6

 

1696-1700

Bengt Svensson
1/3

Nils Larsson
1/3

Lars Persson
1/6

Lars Svensson (Låsesmed?) 1/6

 

1701

Jöns Nilsson
?/?

Nils Larsson
1/3

Lars Persson

Lars Svensson (Låsesmed?) 1/6

 

1702-1707

Jöns Jönsson
1/3

Nils Larssons ä.
1/3

Lars Svensson
1/3

   

1708

Jöns Jönsson
1/3

Lars Nilsson (Låsesmed?) 1/3

Lars Svensson
1/3 +
1702

   

1709-1710

Jöns Jönsson
1/3

Lars Nilsson
(Låsesmed?) 1/3

Lars Svensson ä.
1/3

   

1711-1719

Jöns Jönsson
1/3 +
1719

Lars Nilsson
1/3

Lars Andersson (Fact.Smed) 1/3

   

1720-1721

Jöns Jönssons ä. Kierstin 1/3

Lars Nilsson
1/3

Lars Andersson (Fact.Smed) 1/3

   

1722-1729

Olof Larsson
1/3

Lars Nilsson
1/3

Lars Andersson (Fact.Smed) 1/3

   

1730

Olof Larsson
1/3

Lars Nilsson
1/3

Lars Andersson (Fact.Smed) 1/3

   

1736

Olof Larsson
1/3

Lars Nilsson
1/3

Lars Andersson (Fact.Smed) 1/3

   

1740

Olof Larsson
1/3 +
1740

Lars Nilsson
1/3

Änk. Hust. Kjerstin
1/3

   

1742

Änk. Hust. Kierstin
1/3

Lars Nilsson
1/3 +
1742

Lars Larsson
1/6

Änk. Hust. Kjerstin
1/6

 

1743

Änk. Hust. Kierstin
1/6

Jon Jönsson
1/6

Änk. Hust. Ingrid
1/3

Lars Larsson
1/6

Änk. Hust. Kjerstin
1/6

1745

Änk. Hust. Kierstin
1/6

Jon Jönsson
1/6

Änk. Hust. Ingrid
1/3

Lars Larsson
1/6

Änk. Hust. Kjerstin
1/6

1747

Klas Jonsson
1/6

Jon Jönsson
1/6

Änk. Hust. Ingrid
1/3

Lars Larsson
1/6

Änk. Hust. Kjerstin
1/6

1754

Klas Jonsson
1/6

Jon Jönsson
1/6

Änk. Hust. Ingrid
1/3

Lars Larsson
1/6

 

1755

Klas Jonsson
1/6

Jon Jönsson
1/6

Änk. Hust. Ingrid
1/3

Änk. Hust. Anna
1/3

 

1768

Klas Jonsson
1/6

Jon Jönsson
1/6

Änkan Ingri
1/3

Anders Larsson
1/3

 

1771

Klas Jonsson
1/6

Jon Jönsson
1/6

Anders Larsson
2/3

   

1772

Klas Jonsson
1/5

Jon Jönsson
1/5

Anders Larsson
3/5

   

1773

Klas Jonsson
1/5

Jon Jönsson
1/5

Anders Larsson
3/5

   

1777

Klas Jonsson
1/5

Per Jonsson
1/5

Anders Larsson
3/5

   

1781

Klas Jonsson
1/5

Per Jonsson
1/5

gl. Anders Larsson
1/3

u. Anders Larsson
4/15

 

1783

Klas Jonsson
1/5

Per Jonsson
1/5

gl. Anders Larsson
1/3

Per Olsson
4/15

 

1786

Klas Jonsson
1/5

Per Jonsson
1/5

gl. Anders Larsson
1/3

Per Olsson
4/15

 

1787

Klas Jonsson
1/5

Per Jonsson
1/5

Lars Andersson (Ekeby) 1/3

Per Olsson
4/15

 

1790

Klas Jonsson
1/5

Per Jonsson
1/5

Lars Andersson (Ekeby) 1/6

Pär Andersson
1/6

Per Olsson
4/15

1791

Klas Jonsson
1/5

Per Jonsson
1/5

Lars Andersson (Ekeby) 1/6

And. Ersson (Nr:2)
1/6

Per Olsson
4/15

1793

Klas Jonsson
1/5

Per Jonsson
1/5

Lars Andersson (Ekeby) 1/6

Per Olsson
4/15

 

1795

Klas Jonsson
1/5

Per Jonsson
1/5

Lars Andersson
1/3

Per Olsson
4/15

 

1799

Pär Andersson
1/5

Per Jonsson
1/5

Lars Andersson
1/3

Per Olsson
4/15

 

1800

gl. Jon Jonsson (Blacksta) 1/5

Per Jonsson
1/5

Änkan Elin
1/3

Per Olsson
4/15

 

1801

Jon Jonsson (Blacksta) 1/5

Per Jonsson
1/5

Änkan Elin
1/3

Per Olsson
4/15

 

1803

Erik Hansson (Sånnersta) 1/5

Per Jonsson
1/5

Erik Jansson
1/3

Per Olsson
4/15

 

1805

Erik Hansson (Sånnersta) 1/5

Per Jonsson
1/5

Erik Jansson
1/3

Per Larsson
4/15

 

1809

Erik Hansson (Sånnersta) 1/5

Per Jonsson
1/5

Erik Jansson
1/3

Per Larsson
4/15

 

1810

Erik Hanssons Hust.
(Sånnersta) 1/5

Peter Jonsson
1/5

Erik Jansson
1/3

Per Larsson
4/15

 

1811

Erik Hansson (Sånnersta) 1/5

Peter Jonsson
1/5

Erik Jansson
1/3

Per Larsson
4/15

 

1813

Olof Jonsson
1/5

Peter Jonsson
1/5

Erik Jansson
1/3

Per Larsson
4/15

 

1814

Olof Jonsson
1/5

Peter Jonsson
1/5

Lars Larsson
1/3

Per Larsson
4/15

 

1817

Olof Jonsson
1/5

Peter Jonsson
1/5

Nils Larsson
1/3

Per Larsson
4/15

 

1818

Olof Jonsson
1/5

Peter Jonsson
1/5

Nils Larsson
1/3

Per Larssons ä. Kjerstin 4/15

 

1824

Olof Jonsson
1/5

Peter Jonsson
1/5

Nils Larsson
1/3

Per Larssons ä. Kjerstin 4/15

 

1826

Olof Jonsson
1/5

Peter Jonsson
1/5

Nils Larssons ä.
1/3

Per Larssons ä. Kjerstin 4/15

 

1828

Olof Jonsson
1/5

Per Erssons ä. (Älvesta) 1/5

Nils Larssons ä.
1/3

Per Larssons ä. Kjerstin 4/15

 

1829

Olof Jonsson
1/5

Hand F.C. Boström
(Örebro) 1/5

Nils Larssons ä.
1/3

Per Larssons ä. Kjerstin 4/15

 

1830

Olof Jonsson
1/5

Per Larsson
1/5

Nils Larssons ä.
1/3

Per Persson
8/45

 

1831

Olof Jonsson
1/5

Per Larsson
1/5

Nils Larssons ä.
1/3

Per Persson
4/15

 

1835

Olof Jonsson
1/5

Per Larsson
1/5

Nils Larssons ä.
1/3

Per Persson
4/15

 

1839

Anders Olsson
1/5

Per Larsson
1/5

Nils Larssons ä.
1/3

Per Persson
4/15

 

1841

Olof Olsson (Skomakare) 1/5

Per Larsson
1/5

Nils Larssons ä.
1/3

Per Persson
4/15

 

1842

Olof Olsson (Skomakare) 1/5

Per Larsson
1/5

Lars Nilsson
1/3

Per Persson
4/15

 

1844

Olof Olsson (Skomakare) 1/5

Lars Nilsson
1/3

Per Persson
7/15

   

1851

Olof Olsson (Skomakare) 1/5

Lars Nilsson
1/3

Per Persson
7/15

   

1853

Olof Olsson
1/5

Lars Nilsson
1/3

Per Persson
7/15

   

1861

Olof Olsson
1/5

Lars Nilsson
1/3

Per Persson
7/15

   

1867

Olof Olsson
1/5

Lars Nilsson
1/3

Per Andersson (Vesta Nr:1) 7/25

Lars Er. Larsson
14/75

 

1870

Olof Olsson
1/5

Lars Nilsson
1/3

Per Er. Persson
7/25

Lars Er. Larsson
14/75

 

1873

Olof Olssons sthus ä.
1/5

Lars Nilsson
1/3

Per Er. Persson
7/25

Lars Er. Larsson
14/75

 

1874

Olof Olsson
1/5

Lars Nilsson
1/3

Per Er. Persson
7/25

Lars Er. Larsson
14/75

 

1876

Olof Olsson
4/20

Lars Nilsson
1/3

Per Er. Persson
7/25

Lars Er. Larsson
14/75

 

1878

Kassör Erik Larsson
(Kumlaby) 1/5

Lars Nilsson
1/3

Per Er. Persson
7/25

Lars Er. Larsson
14/75