Rala 4

Rala Nr:4 - Näst-Norrgården -

1549

Rafval

       

1554-1566

Jon Rafvalsson

       

1573-1576

Nils Rafvalsson

       

1581-1590

Per Rafvalsson

       

1593-1606

?Jöns

       

1607-1619

And. Jönsson

       

1621

Lasse

       

1622-1630

?Soldat

       

1630-1635

ÖDE

       

1636-1653

Per Jonsson (Pipesmed)

       

1654-1655

Per

       

1656-1662

Måns Nilsson

Per Persson

     

1663-1665

-

Per Persson

     

1666-1667

Rytt. Måns Larsson

Per Persson

     

1668-1670

-

Per Persson (Bonde)

     

1671-1672

Rytt. Bengt Persson

Per Persson

     

1673-1679

Rytt. Hust. Ramfrö

Per Persson

     

1680-1682

Bengt Persson (Bonde)

Per Persson

     

1683-1684

Rytt. Bengt

Måns Persson

     

1685

Rytt. Bengt

?Lars Persson

     

1686-1687

Rytt. Bengt

?Lars Persson

Bengt Persson

   

1688-1690

Rytt. Bengt Persson
1/2

Bengt Persson
1/2

     

1691-1692

Rytt. Bengt Persson
1/2

Lars Månsson
1/2

     

1693-1694

Hust. Ramfrö
1/2

Lars Månsson
1/2

     

1695-1697

Hust. Ramfrö
1/4

Olof Jonsson
1/4

Lars Månsson
1/2

   

1698-1704

Simon Olsson
1/2

Lars Månsson
1/2 +
1704

     

1705-1706

Simon Olsson
1/2 +
1706

Lars Månssons ä.
1/2

     

1707

Simon Olssons ä.
1/2

Olof Simonsson
1/2

     

1708-1714

Per Bengtsson
1/2

Olof Simonsson
1/2

     

1715-1717

Jon Bengtsson
1/2

Olof Simonsson
3/8

     

1718-1727

Per Bengtsson
1/2

Olof Simonsson
1/2

     

1728-1729

Lars Andersson (P.Bengtssons måg) 1/4

Per Bengtsson
1/4

Olof Simonsson
1/2

   

1730-1734

Lars Andersson
1/4

Per Svensson
1/4

Olof Simonsson
1/2

   

1736-1738

Lars Andersson
1/4

Per Svensson
1/4

Lars Olsson
1/4

Olof Simonsson
1/4 +
1740

 

1739-1740

gl. Lars Andersson
1/4

Per Svensson
1/4 +
1740

Lars Olsson
1/2

   

1741

gl. Lars Andersson
1/4

Änk. Margareta
1/4

Lars Olsson
1/2

   

1742

gl. Lars Andersson
1/4

Lars Jonsson
1/4

Lars Olsson
1/2

   

1745

gl. Lars Andersson
1/4

Lars Jonsson
?/?

Lars Olsson
?/?

   

1746

gl. Lars Andersson
1/2

Lars Jonsson
1/2

     

1747

gl. Lars Andersson
3/8

Lars Jonsson
3/8

Lars Olsson
1/4

   

1776

gl. Lars Andersson
1/2

Lars Jönsson
1/2

     

1777

Anders Larsson (Sånnersta) 1/4

Lars Jönsson
1/2

Änkan Karin
1/4

   

1778

Anders Larsson (Sånnersta) 1/4

Jöns Larsson
1/4

Lars Jönsson
1/4

Änkan Karin
1/4

 

1781

Anders Larsson
1/4

Jöns Larsson
1/4

Lars Jönsson
1/4

Jonas Larsson
1/4

 

1783

Lars Andersson
1/4

Jöns Larsson
1/4

Lars Jönsson
1/4

Jonas Larsson
1/4

 

1784

Lars Andersson
1/4

Jöns Larsson
1/4

Olof Larsson
1/4

Jonas Larsson
1/4

 

1785

Lars Andersson
1/4

Jöns Larsson
1/4

Sven Larsson
1/4

Jonas Larsson
1/4

 

1787

Per Nilsson (Rösavi) 1/4

Jöns Larsson
1/4

Sven Larsson
1/4

Jonas Larsson
1/4

 

1793

Nils Olsson (Sörby, Hallsberg) 1/4

Jöns Larsson
1/4

Jonas Larsson
1/2

   

1794

Ä:n Kjerstin (Sörby) 1/4

Jöns Larsson
1/4

Jonas Larsson
1/2

   

1799

Änkan Kjerstin
1/4

Jöns Larsson
1/4

Jonas Larsson
1/2

   

1803

Änkan Kjerstin
1/4

Jöns Larsson
1/4

Per Andersson
1/4

Jonas Larsson
1/4

 

1805

Änkan Kjerstin
1/4

Lars Månsson
1/4

Per Andersson
1/4

Jon Larsson
1/4

 

1806

Änkan Kjerstin
1/4

Lars Månsson
1/4

Per Andersson
1/4

Jon Larsson
1/4

 

1807

Änkan Kjerstin
1/4

Lars Månsson
1/4

Lars Ersson
1/4

Jon Larsson
1/4

 

1808

Änkan Kjerstin
1/4

Jon Larsson
1/4

Lars Ersson
1/4

Jon Larsson
1/4

 

1809

Anders Nilsson
1/4

Jon Larsson
1/4

Lars Ersson
1/4

Lars Ersson
1/4

 

1810

Anders Nilsson
1/4

Jon Larsson (Nmn)
1/4

Lars Ersson
1/4

Lars Jonsson
1/4

 

1811

Anders Nilsson
1/4

Jon Larsson (Nr:3)
1/4

Lars Ersson
1/4

Anders Olsson (N.Moses Nr:1) 1/4

 

1812

Anders Nilsson
1/4

Jon Larsson (Nr:3)
1/4

Lars Andersson (Stocksäter) 1/4

Anders Olsson (N.Moses Nr:1) 1/4

 

1813

Anders Nilsson
1/4

Jon Larsson (Nr:3)
1/4

u. Jon Larsson (S.Sanna) 1/4

Anders Olsson (N.Moses Nr:1) 1/4

 

1816

Anders Nilsson
1/4

Jon Larsson (Nr:3)
1/4

u. Jon Larsson (S.Sanna) 1/4

Eric Jansson
1/4

 

1817

Anders Nilsson
1/4

Jon Larsson (Nr:3)
1/4

u. Jon Larsson (S.Sanna) 1/4

Anders Olsson (N.Moses) 1/4

 

1818

Anders Nilsson
1/4

Jon Larsson (Nr:3)
1/4

u. Jon Larsson (S.Sanna) 1/4

Anders Olssons ä.
1/4

 

1823

Anders Nilsson
1/4

Jon Larsson (Nr:3) (Nmn.) 1/4

Per Persson
1/4

Anders Olssons ä.
1/4

 

1824

Anders Nilsson
1/4

Olof Jonsson
1/4

Per Persson
1/4

Anders Olssons ä.
1/4

 

1825

Lars Persson Söder
1/4

Olof Jonsson
1/4

Per Persson
1/4

Anders Olssons ä.
1/4

 

1835

Lars Persson Söder
1/4

Olof Jonsson
1/4

Olof Ersson
1/4

Anders Olssons ä.
1/4

 

1836

Lars Persson Söder
1/4

Olof Jonssons ä.
1/4

Olof Ersson
1/4

Anders Olssons ä.
1/4

 

1838

Lars Persson Söder
1/4

Erik Ersson y.
1/4

Olof Ersson
1/4

Olof Andersson
1/4

 

1849

Lars Persson Söder
1/4

Erik Ersson y.
1/4

Olof Ersson
1/4

Olof Andersson
1/4

 

1852

Lars Perssons ä. Stina 1/4

Erik Ersson y.
1/4

Olof Ersson
1/4

Olof Andersson
1/4

 

1853

Lars Perssons ä. Stina 1/4

Erik Ersson y.
1/4

Erik Olsson
1/4

Olof Andersson
1/4

 

1854

Per Gustaf Larssons ä. 1/4

Erik Ersson y.
1/4

Erik Olsson
1/4

Olof Andersson
1/4

 

1855

Per Gustaf Larssons ä. 1/4

Erik Ersson y.
1/4

Erik Olsson
1/4

Olof Andersson
1/4

 

1859

Per Gustaf Larssons ä. 1/4

Erik Ersson y.
1/8

Olof Olsson y.
1/8

Erik Olsson
1/4

Olof Andersson
1/4

1860

Per Gustaf Larssons ä. 1/4

Erik Ersson y.
1/8

Olof Olsson y.
1/8

Erik Olsson
1/4

Lars Erik Larsson
1/4

1863

Per Gustaf Larssons ä. 1/4

Erik Ersson y.
1/8

Olof Olsson y.
1/8

Erik Olsson
1/4

Olof Olsson
1/4

1865

Per Gustaf Larssons ä. 1/4

Per Erik Ersson
1/8

Olof Olsson y.
1/8

Erik Olsson
1/4

Olof Olsson
1/4

1868

Per Gustaf Larssons ä. 1/4

Per Erik Ersson
1/8

Olof Olssons arvin.
1/8

Erik Olsson
1/4

Olof Olsson
1/4

1870

Per Gustaf Larssons ä. 1/4

Per Erik Ersson
1/8

Husar Stångberg (Hallsberg) 1/8

Erik Olsson
1/4

Olof Olsson
1/4

1871

Per Gustaf Larssons ä. 1/4

Per Erik Ersson
1/8

Lars Olsson
1/8

Erik Olsson
1/4

Olof Olsson
1/4

1875

Lars Aug. Andersson
1/4

Per Erik Ersson
1/8

Lars Olsson
1/8

Erik Olsson
1/4

Olof Olsson
1/4

1880

Lars Aug. Andersson
1/4

Per Erik Ersson
1/8

Aug. Johansson
1/8

Erik Olsson
1/4

Olof Olsson
1/4

1883

Lars Aug. Andersson
1/4

Per Erik Ersson
1/8

Petter Aug. Olsson
1/8

Erik Olsson
1/4

Olof Olsson
1/4

1887

Lars Aug. Andersson
1/4

Per Erik Ersson
1/8

Karl Er. Karlsson
1/8

Erik Olsson
1/4

Olof Olsson
1/4