Älvesta 3

Älvesta Norrgården

Älvesta Norrgården

Gårdens nr 1725-1821: nr 2 Gårdens nr 1822-87: nr 3

     

No 2

     

1554

Lasse

   

1555-1556

Karl

   

1560-1561

Olof Karlsson

   

1565

Enkian (?)

   

1566

Joen

   

1573-1574

Olof Karlsson (Larsson?)

   

1575-1578

Lasse Jonsson

   

1581-1590

Jöns Carlsson /

Jöns

   

1591-1615

Jacob Stenhuggare

Jordeb 1640 Elffvesta Hjord Jac. Siggesson

   

1616-1618

Hendrich

stenhuggare

   

1618-1631

Nils Persson

   

1632-1633

Sven Mårtensson

knecht

   

1637-1638

Nils Jönsson

lådemakare

   

1641-1642

Olof Larsson? vagnmakare

½ skatte hem 1

   

1641-1651

Jon Larsson

   

1651-1653

Hans Nilsson

änr Brita

   

1654-1657

Hans Nilsson

   

1658-1674

Måns Persson

Hans Nilsson

 

1675-1676

Måns Persson

Lars Persson

 

1678-1679

Måns Persson

Hust. Elin

 

1681-1683

Måns Persson

Per Larsson

 

1691-1692

Måns Persson

¼

Olof /

Olof Jönsson

¼

 

1693

Måns Persson

¼

Olof Persson

¼

 

1694-1697

Måns Persson

¼

Olof Swensson

¼

 

1698-1699

Måns Persson

Per Larsson

knecht

¼

 

1700-1710

Lars Månsson

1/8

Per Larsson

knecht

¼

 

1711

Lars Månsson

1/8

Per Larssons hu Enka

1/8

Per Persson

1/8

1712

Lars Månsson

¼

Per Larssons hu Enka,

Domb Hu Karin

1/8

Per Persson

1/8

1713-1717

Lars Månsson

¼

 

Per Persson

¼

1718-1725

Lars Månsson

¼

 

Sven Olsson

dragon

1/4

1726-1728

Lars Månsson

¼

 

Per Larsson

¼

1729-1736

Änk. Margareta

¼

 

Per Larsson

¼

1737-1739

Lars Larsson

¼

 

Per Larsson

¼

1740-1741

Olof Larsson

¼

 

Per Larsson

¼

1742-1753

Jon Larsson

¼

 

Per Larsson

¼

Fr o m 1754 enbart ur mantals-längderna

     

1754

Jon Larsson

¼

 

Pär Larsson

¼

1771

Jon Larsson

¼

 

Pär Pärsson

¼

1776

Erik Jonsson

¼

 

Pär Pärsson

¼

1781

Erik Jonsson

¼

 

Änkan Kjerstin

¼

1786

Erik Jonsson

¼

 

Jonas Sahlfeldt

sold

¼

1791

Erik Jonsson

¼

 

Jonas Larsson

¼

1792

Erik Jonsson

¼

 

Sven Larsson

¼ ägbr

1799

Änkan Kajsa

¼

 

Sven Larsson

¼ ägbr

1806

Måns Ersson

- 29/24 år

¼

 

Sven Larsson

¼ ägbr

1809

Änkan Brita

¼

 

Sven Larsson

¼ ägbr

1816

Lars Jonsson

- 29/34 år

¼ br

 

Sven Larsson

¼ ägbr

1817

Lars Jonsson

i Örsta

¼ br

 

Sven Larsson

¼ ägbr

1817-1819

Frälseräntan äger greve Cronhjelm

   

No 3

     

1823

Lars Sakrisson

i Hjortsberga

¼ br

 

Sven Larsson

- 59/46 år

¼ ägbr

1832

Erik Månsson

¼

 

Sven Larsson

- 63

¼ ägbr

1841

Erik Månsson

¼

 

Jonas Jonsson

- 11/06

¼ ägbr

1848

Erik Månsson

¼

 

Jonas Jonsson

nämndeman 1845-47

¼ ägbr

1852

Erik Månsson

¼ äg

 

Jonas Jonsson

¼ ägbr

1853

Erik Månsson

¼

 

Jonas Jonsson y.

- 32

¼ ägbr

1854

Erik Månsson

¼

 

Jonas Jonsson ä.

- 11/06

¼ ägbr

1857

Erik Månsson

¼

 

Lars Svensson

i Dynningeberg

¼ br

1858

Erik Månsson

¼

 

Jonas Egnell

- 32/33, fourir

¼

1859

Erik Månsson

¼

 

Lars Svensson

i Dynningeberg

¼ br

1860

Erik Månsson

¼

 

Jonas Egnell

fourir

¼

1861

Erik Månsson

¼

 

J. G. Almström

i No 2

¼

1862

Erik Månsson

¼

 

J. G. Almström

i Alsnäs, Hammars s:n

¼

1866

Erik Månsson

¼

 

Lars Larsson

- 29

¼

1875

Erik Månsson

- 01/03

¼

 

Lars Larsson

¼

1876

Erik Månssons

sths ä:a, - 03

¼

 

Lars Larsson

¼

1887

Johan Ersson

- 39

¼

 

Lars Larsson

- 29/39

¼