Tynninge 1

Tynninge n:r 1

1554-1566

Erich Mårtensson

   

1573-1589

Måns

   

1590-1629

Jon, nämndeman 1607-1610

   

1630-1640

Lars Olofsson

fact pipesmed

sexman, d. 1640

   

1641-1650

Enkian Elin

   

1651-1653

Enkian Elin

Lars Persson

fact.smed

 

1654-1662

Lars Larsson (Enkans son)

fact.

Lars Persson

d. 1661

 

1663-1672

Lars Larsson

Enkian (Brita)

 

1673-1675

Lars Larsson

d. 1675

U:a Lars Larsson

 

1676

Olof

U:a Lars Larsson

 

1677

Ho Brita

U:a Lars Larsson

Ho Karin

1679-1684

Olof Larsson

Gl:a Lars Larsson

 

1685

Pistohlskiöld

leutnant

Gl:a Lars Larsson

 

?

 

O

 

1690-1696

Svante Höök

leutnant

Bengt Persson

 

1697

?

Per Larsson

 

1698- 1701

Svante Höök

leutnant

Per Larsson

 

1702-1703

O

Per Larsson

 

1704

Håkan Simonsson

O

 

1705-1715

Håkan Simonsson

½

Lars Svensson

½

 

1716-1718

Håkan Simonsson

½

Jon Månsson

½

 

1719-1724

Olof Svensson

½

Jon Månsson

½

 

1725

Joh. Grüner

ryttmästare

½

Jon Månsson

½ br

 

1726-1727

Joh. Grüner

ryttmästare

½

Anders Larsson

½ br

 

1728-1729

Joh. Grüner

ryttmästare

½

Anders Larsson

½ br

Anders Larsson

½brukare

½

För åren 1730-1887 ha brukarlistorna gjorts upp gemensamt för de båda gårdarna