Järsjö 2

Järsjö Nr: 2 - Jönsgården-

1554 - 1566

Anders

 

 

 

1573

Anders eller Erik

 

 

 

1574

Änkan

 

 

 

1575 - 1578

Jon Persson

 

 

 

1581 - 1589

Änkan

 

 

 

1590 - 1592

Töres Persson

 

 

 

1593 - 1604

Per Larsson

 

 

 

1606 - 1621

Lars Jonsson/Svensson

 

 

 

1622 - 1623

Jon Håkansson

1/2

Lars Jonsson

1/2

 

 

1626 - 1651

Olof Persson

Fact. Pipesmed

1/2

Lars Jonsson

1/2 ( 1637 över 60 år)

 

 

1653 - 1654

Lars Jönsson

Låsesmed

Lars Jonsson

+ 1654 ?

 

 

1656 - 1657

Lars Jönsson

Låsesmed

 

 

 

1658 - 1663

Lars Jönsson

Låsesmed

And. Larsson

Låsesm. + 1663

 

 

1664 - 1665

Lars Jönsson

Låsesmed

Änk. Ingeborg

 

 

1666 - 1691

Lars Jönsson

Låsesmed

1/2

Jon (Jon) Andersson

Låsesm. (Son av And. Larsson)

1/2

 

 

1692 - 1694

Lars Jönsson +1694

1/4

Jon (Jon) Andersson

Låsesmed

3/4

 

 

1695

Änk. Kirsten

1/4

Jon (Jon) Andersson

Låsesmed

1/2

Lars Olsson

1/4

 

1696 - 1703

Jöns Larsson, son av Lars Jönsson, Fact. Lådem.

1/4

Jon (Jon) Andersson

Låsesmed

1/2

Bengt Jonsson

1/4

 

1704 - 1705

Jöns Larsson, son av Lars Jönsson, Fact. Lådem.

1/4

Jon (Jon) Andersson

Låsesmed

1/4

Bengt Jonsson

1/4

Nils Jonsson

Fact. Låsesm.

1/4

1706 - 1708

Jöns Larsson, son av Lars Jönsson, Fact. Lådem.

1/4

Jon (Jon) Andersson

Låsesmed

1/4

Folke Larsson

1/4

Nils Jonsson

Fact. Låsesm.

1/4

1709 - 1713

Jöns Larsson, son av Lars Jönsson, Fact. Lådem.

1/4

Jon (Jon) Andersson

Låsesmed

1/4

Lars Larsson

1/4 bruk.

Nils Jonsson

Fact. Låsesm.

1/4

1714 - 1718

Jöns Larsson, son av Lars Jönsson, Fact. Lådem.

1/4

Jon (Jon) Andersson

Låsesmed

3/8

Lars Larsson

1/4 bruk.

Nils Jonsson

Fact. Låsesm.

1/8

1719

Jöns Larsson, son av Lars Jönsson, Fact. Lådem.

1/4

Jon (Jon) Andersson

Låsesmed

3/8

Lars Olsson

1/4

Nils Jonsson

Fact. Låsesm.

1/8

1720 - 1721

Jöns Larsson, son av Lars Jönsson, Fact. Lådem.

1/4

Jon (Jon) Andersson

Låsesmed + 1728, 100 år gl.

3/8

Olof Bengtsson

1/4

Nils Jonsson i Järsjö

1/8 bruk.

1722 - 1724

Jöns Larsson

1/4

Hu Brita

3/8

Olof Bengtsson

1/4

Nils Jonsson i Järsjö

1/8 bruk

1725 - 1726

Jöns Larsson

1/4

Hu Brita

1/4

And. Jonsson, Fact. Smed. Son av Jon Andersson

Olof Bengtsson

1/4

 

 

 

 

 

1727 - 1729

Jöns Larsson

1/4

And. Jonsson

Fact. Smed

1/2

Joh. (Jon) Andersson

Måg av Jöns Larsson

1/4

 

1730

Jöns Larsson

1/4

And. Jonsson

Fact. Låssmed.

1/2

Jon Andersson

1/4

 

1735

Jöns Larsson

1/4

And. Jonsson

Fact. Låssmed.

1/4

Jon Andersson

1/4

Olof Larsson

1/4

1736

Jöns Larsson

1/4

And. Jonsson

Fact. Låssmed.

1/4

Bengt Olsson i Hjortsberga

1/4

Olof Larsson

1/4

1740

Lars Jönsson

1/4

And. Jonsson

Fact. Låssmed.

1/4

Bengt Olsson

1/4

Olof Larsson

1/4

1743

Lars Jönsson

1/4

And. Jonsson

Fact. Låssmed.

1/4

Lars Olsson

1/4

Olof Larsson

1/4