Sörby 3

Sörby n:r 3, Norrgården

1554-1556

Jon Stud

   

1560-1565

Nils Jonsson

knecht

   

1573-1582

Olof Jonsson

   

1583-1587

Lasse

   

1588-1593

? Jon / Joen Sneb

   

1590-1597

? Jöns

   

1598-1606

? Änka

   

1607-1610

Jon (Domb 1609 f. 34, 20 ort. N.gård Jon Persson)

   

1611-1626

? Änka

   

1627-1646

Olof Jonsson

fact lådemakare / beslagare, d.

   

1647

Änkan (Maret)

   

1648-1652

O

Sven Bengtsson

fact.smed

 

1653-1656

Anders Jonsson,

knecht

Sven Bengtsson

fact.smed

 

1657-1660

O

Sven Bengtsson

fact.smed

 

1661-1677

O

Jon Olsson

fact.

 

1678-1704

Måns Olsson

fact.pipesmed

¼

Jon Olsson

d. 1704

¼

 

1705-1718

Måns Olsson

fact.pipesmed,

d. 1724

? 1714: Måns Svensson, 1715: Måns Olsson i Vesta

¼

Lars Jonsson

(? pipesmed)

¼

 

1719-1726

Son Olof Månsson

fact.pipesmed

¼

Lars Jonsson

(? pipesmed), d. 1726

¼

 

1727-1729

Son Olof Månsson

fact.pipesmed

¼

Änkan Sigirid

¼

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

     

1730

Olof Månsson

¼

Änk. hust. Sigrid

¼

 

1736

Olof Månsson

¼

Änk. hust. Ingrid?

¼

 

1739

Olof Månsson,

d. 1748

¼

Olof Larsson

¼

 

1749

Olof Pipenfeldt (Olof Månsson)

pipsmedsålderman

Olof Larsson

¼

 

1750

Änk. hustru Kierstin

¼

Olof Larsson

¼

 

1751

Jöns Nilsson

å Skarbiörcka i Ekeby s:n

¼ br

Olof Larsson

¼

 

1757

Jöns Nilsson

¼

Olof Larsson

¼

 

1773

Lars Olsson

¼

Olof Larsson

¼

 

1774

Lars Olsson

¼

Enkan Kjerstin

¼

 

1775

Lars Olsson

¼

Enkan Kjerstin

1/8

Jon Olsson

1/8

1782

Lars Olsson

¼

Lars Pärsson

i Byrsta

1/8 br

Jon Olsson

i Hagaby

1/8 br

1783

Enkan Kajsa

¼

Lars Pärsson

i Byrsta

1/8 br

Erik Dansson

1/8

1787

Enkan Kajsa

¼

Lars Pärsson

1/4

 

1788-1790

Enkan Kajsa

¼

Lars Pärsson

1/8

Jon Olsson

i Hagaby

1/8 br

1791

Eric Larsson

¼

Lars Pärsson

1/8

Jon Olsson

i Hagaby

1/8 br

1799

Eric Larsson

¼

Lars Olsson

1/8

Jon Olsson

i Hagaby

1/8 br

1800

Eric Larsson

¼

Lars Olsson

1/8

Jon Olsson

i Hagaby

1/8 br

1801

Eric Larsson

¼

Lars Olsson

1/8

Jon Olsson

i Hagaby

1/8 br

1803

Änkan Kajsa

- 33 år

¼

Lars Olsson

1/8

Jon Olsson

i Hagaby

1/8 br

1805

Per Jonsson

28/35 år

¼

Lars Olsson

- 36/36 år

1/8

Jon Olsson

i Hagaby

1/8 br

1807

Per Jonsson

¼

Lars Olsson

1/8

Jon Olsson

i Hagaby

1/8 br

1810

Per Jonsson

¼

Lars Olsson

1/8

Olof Jonsson

1/8

1811

Per Jonssons ä:a

¼

Lars Olsson

1/8

Anders Jansson

1/8 äg

1812

Lars Jonsson

¼ br

Lars Olsson

1/8 äg.

Anders Jansson

- 36 år

1/8 äg

1814

Lars Jonsson

- 35 år

¼ br

Lars Olsson

- 43 år

1/8 äg.

Anders Andersson

- 31/33 år

1/8 ägbr

1815

Anders Andersson

¼ br

Lars Olsson

- 44/44 år

1/8 ägbr

Anders Andersson

- 32/34 år

1/8 ägbr

1816

Anders Andersson

¼

Sven Larsson

1/8 ägbr

Anders Andersson

1/8 ägbr o br 1/4

1817

Per Persson, Froggesta, Ekeby s:n

¼ ägbr

Sven Larsson

1/8 ägbr

Anders Andersson

- 34/36 år

1/8 ägbr

1820

Per Persson

¼ ägbr

Sven Larsson

1/8 ägbr

Anders Andersson

1/8 ägb

1827

Per Persson ä.

3/8 ägbr

 

Anders Andersson

- 82/77

1/8 ägbr

1828

Per Persson ä.

3/8 ägbr

 

Erik Larsson

- 07/99

1/8 ägbr

1831

Per Persson ä.

- 87/96

3/8 ägbr

 

Nils Persson

1/8 ägbr

1832

Per Persson ä.

½ äg o br 3/8

 

Nils Persson

- 91/96

1/8 ägbr

1833

Per Persson ä.

½ äg o br 1/4

 

Nils Persson

¼ br

1834

Per Persson ä.

½ ägbr

   

1835

Per Persson ä.

½ äg o br 1/4

 

Olof Larsson

- 76/83

¼ br

1840

   

Olof Larsson

¼ br

1842

   

Olof Larsson

¼ br

1846

Anders Peter Andersson i Stene

½ br

   

1848

Per Erik Persson i Ekeby, Ekeby s:n

1/2 ägbr

   

1852

Per Erik Persson i Ekeby, Ekeby s:n,

- 19/24

1/2 ägbr

   

1856

Lars Jonsson

i S:a Moses

¼ ägbr

Per Erik Ersson

i Ekeby

¼ ägbr

 

1860-1871

Lars Jonsson

i S:a Moses No 1

   

1880-1882

Lars Jonsson

- 24/25

   

1885

Jonas Erik Larsson

- 52/50

   

1887

Jonas Erik Larsson

Jonas Erik Jonsson i S:a Moses

¼