Järsjö 3

Järsjö Nr: 3 -Norrgården-

1554 - 1560

Per Biörisson eller Börelsson

       

1561 - 1565

Lasse

       

1566

Per Biörnsson

       

1573 - 1593

Bengt

       

1593 - ?

Per Larsson -norr

       

1613 - 1622

Per Persson - norr

       

1623 - 1630

Jon Persson

Per Persson - norr

     

1631

 

Per

     

1631 - 1637

Hu eller Änk. Ragnill

Per (Persson)

     

1638 - 1642

 

Per Persson

     

1643 - 1644

Hust. Cicilia

Per Persson

     

1645 - 1655

 

Per Persson

     

1655 - 1662

Olof Carlsson

Sold.

Per Persson

     

1663

Olof Carlsson

Sold.

Bengt Månsson

Fact. Smed

Lars Håkansson

   

1664 - 1689

Olof Carlsson

Sold.

Bengt Månsson

Fact. Smed

     

1690 - 1692

Olof Carlsson

Sold.

1/3

Bengt Månsson

Fact. Smed + 1692

1/3

Joh. Johansson

Fact. Pipesmed

1/3

   

1693

Olof Carlsson

Sold. + 1700

1/3

Änkan och Måg Jöns Simonsson

1/3

Joh. Johansson

Fact. Pipesmed

1/3

   

1694 - 1695

Carl Olsson

1/3

Jöns Simonsson och Lars Bengtsson

1/3

Joh. Johansson

Fact. Pipesmed

1/3

   

1696 -1700

Carl Olsson

+ 1700

1/3

Lars Bengtsson

Fact. Låsesmed

1/3

Joh. Johansson

Fact. Pipesmed

1/3

   

1701 - 1703

Carl Olssons änka

1/3

Lars Bengtsson

Fact. Låsesmed

1/3

Joh. Johansson

Fact. Pipesmed + 1704

1/3

   

1704 - 1705

Carl Olssons änka

1/3

Lars Bengtsson

Fact. Låsesmed

1/3

Joh. Johanssons änk.

1/3

   

1706 - 1713

Carl Olssons änka

1/3

Lars Bengtsson

Fact. Låsesmed

1/3

Nils Larsson

Smed

1/3

   

1714 - 1716

Erick Jonsson

Fact. Låsesm.

1/3

Lars Bengtsson

Fact. Låsesmed

1/3

Nils Larsson

Smed

1/3

   

1717 - 1729

Erick Jonsson

1/3

Lars Bengtsson

1/3

Nils Persson

Fact. Smed

1/3

   

1730

Erick Jonsson

1/3

Lars Bengtsson

1/3

Nils Pärsson

1/3

   

1736

Erick Jonsson

1/3

Lars Bengtsson

1/3

Nils Pärsson

Fact. Smed

1/3

   

1739

Erick Jonsson

1/3

Nils Jonsson

1/3

Nils Pärsson

Fact. Smed

1/3

   

1740

Erick Jonsson

1/3

Pär Lars:n Stångberg, Fact. Låsesmed

1/3

Nils Persson Pipenberg

Fact. Pipsmed

1/3

 

   

1743

Jonas Månsson

1/3

Pär Lars:n Stångberg, Fact. Låsesmed

1/3

Nils Persson Pipenberg, Fact. Pipsm.

1/3

   

1754

Jon Månsson

1/3

Pär Larsson Stångberg + 1754

1/3

Nils Persson Pipenberg, Fact. Pipsm.

1/3

   

1756

Jon Månsson

1/3

Änkan hust. Anna Olsdotter

1/3

Nils Persson, Pipenberg

Lars Pipenberg, Fact. Låssmed

1/3

   

1757

Jon Månsson

1/3

Änk. Hust. Anna

1/3

Nils Perss. Pipenberg

Fact. Låssmed

1/3

   

1760

Jon Månsson

1/3

Lars Persson

1/3

Nils Perss. Pipenberg

Fact. Låssmed

1/3

   

1761

Jon Månsson

1/3

Lars Persson

1/3

Erik Nilsson

1/3

   

1763

Jon Månsson

1/3

Lars Persson

2/9

Per Andersson

1/9

Erik Nilsson

1/3

 

1765

Jon Månsson

1/3

Lars Persson

2/9

Per Andersson

1/9

Erik Nilsson

1/6

Lars Pipenberg

Fact. Pipsmed

1/6

1766

Jon Månsson

1/3

Lars Persson

2/9

Per Andersson

1/9

Jan Nilsson

1/6

Lars Pipenberg

Fact. Pipsmed

1/6

1767

Jon Månsson

1/3

Lars Persson

2/9

Per Andersson

1/9

Pig. Kierstin Nilsdotter

1/6

Lars Pipenberg

Fact. Pipsmed

1/6

1768

Jon Månsson

1/3

Lars Persson

2/9

Per Andersson

1/9

Erik Nilsson

Pipsmed, Lärling

1/6

Lars Pipenberg

Fact. Pipsmed

1/6

1770

Jon Månsson

1/3

Lars Persson

1/3

Erik Nilsson

Pipsmed, Lärling

1/6

 

Lars Pipenberg

Fact. Pipsmed

1/6

1771 - 1773

Jon Månsson

1/3

Lars Persson

1/3

Erik Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

 

1776

Jon Månsson

1/3

Olof Jerstedt frå N o 1

1/3 br. af

Erik Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

 

1777 - 1779

Jon Månsson

1/3

Bengt Larsson i Fylsta

1/3 br.

Erik Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

 

1781

Jon Månsson

1/3

Erik Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

Olof Larsson i Långgälla

1/3

 

1783

Jon Månsson

1/3

Erik Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

Olof Larsson i Långgälla

1/3

 

1784

Jon Månsson

1/3

Erik Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

Pär Larsson

1/3

 

1786

Jon Månsson

1/3

Anders Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

Pär Larsson

1/3

 

1788

Jon Månsson

1/3

Erik Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

Pär Larsson

1/3

 

1790

Jon Månsson

1/3

Erik Nilsson

1/6

Olof Larsson

1/6

Pär Larsson

1/3

 

1792

Jon Jonsson i Stocksätter

1/3 br.

Erik Nilsson

1/6

Olof Larsson

1/6

Pär Larsson

1/3

 
           
           

1796

Jon Jonsson i Stocksätter

1/3 br.

Erik Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

Petter Larsson

1/3

 

1800

Jon Jonsson, unge

1/3

Erik Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

Petter Larsson

1/3

 

1801

Jon Jonsson, unge

1/3

Erik Nilsson

1/6

Anders Larsson

1/6

Petter Larsson

1/3

 

1804

Jon Jonsson, gla.

1/3 - 51/48 år

Erik Nilsson

1/6 - 64/56 år

Anders Larsson

1/6 - 49/31 år

Petter Larsson

1/3

 

1806

Jon Jonsson

1/3

Hustru Lisa

1/6

Anders Larsson

1/6

Petter Larsson

1/3

 

1810

Jon Jonsson

1/3

Eric Ersson

1/6

Jon Jonsson ä. frå N o 4

1/6 br.

Petter Larsson

1/3

 

1814

Jonas Jonsson

1/3 ägbr.

Eric Ersson

1/6 ägbr. öbr. 1/6

- 24/29 år

 

Petter Larsson

1/3

 

1816

Jonas Jonsson

1/2 ägbr.

Eric Ersson frå N o2

1/6 br.

 

Petter Larsson

1/3

 

1817

Jonas Jonsson

1/2 ägbr. - 29/34 år

Lars Andersson

1/6 br. - 21 år

Petter Larsson

1/3 - 59/51 år

   

1819

Jonas Jonsson

1/2 ägbr.

Lars Andersson

1/6 br. - 23 år

Petter Larsson

1/3

   

1820

Jonas Jonsson

1/2 ägbr.

Erik Larsson

1/6 br. 24

Petter Larsson

1/3 ägbr.

   

1825

Jonas Jonsson

1/2 ägbr.

Er. Ersson

1/6 ägbr.

Petter Larsson

1/3 ägbr. - 67/59 år

   

1828

Jonas Jonsson

1/2 ägbr.

Er. Ersson

1/6 ägbr. - 89/84

Lars Persson

1/3

   

1830

Jonas Jonsson, ä

1/2 ägbr. - 87/82

Er. Larsson i N o 4

1/6 ägbr.

Lars Persson

1/3

   

1841

Jonas Jonsson, ä

1/2 ägbr. - 87/82

Er. Larsson i N o 4

1/6 ägbr.

Lars Persson

1/3 ägbr. - 02/05

   

1843

Jonas Jonsson, ä

1/2 ägbr. - 87/82

Erik Larssons st hus i N o 4

1/6 ägbr.

Lars Persson

1/3 ägbr.

   

1847

Jon Jonsson

1/4 ägbr. - 87/82

Lars Jonsson

1/4 ägbr. - 20

Peter Persson

1/6 ägbr. - 13/15

Lars Persson

1/3

 

1848

Lars Jonsson

1/2 ägbr.

Per Olsson ö. J. Olsson

1/6

Lars Persson

1/3

   

1854

Lars Jonsson

 

Jonas Olsson

1/12

P. Olsson i N o 2

1/12

Lars Persson

1/3

 

1856

Lars Jonsson

1/2 ägbr.

Jonas Olsson

1/12 ägbr. - 20/17

Per Olsson i Nedre Vesta

1/12

Lars Persson

1/3 - 02/05

 

1857

Lars Jonsson

1/2 ägbr. - 20

Jonas Olsson

1/12 ägbr. - 20/17

Per Olssons ä:a i N. Vesta

1/12 ägbr.

Lars Persson

1/3 - 02/05

 

1859

Lars Jonsson

1/2 ägbr. - 20/37

Jonas Olsson

1/6 - 20/17

Lars Persson

1/3 - 02/05

   

1860

Lars Jonsson

1/2 - 20/37

Jonas Olsson

1/6 - 20/17

Lars Larsson

1/3 - 30

   

1865

Lars Jonsson

1/2 - 20/37

Jonas Olsson

1/6 - 20/17

Lars Larsson, y.

1/3 - 30

   

1867

Lars Jonsson

1/4 - 20/37

Jonas Olsson

1/6 - 20/17

Lars Larsson, y.

1/3 - 30/36

   

1870

Lars Jonsson

1/4

Lars Jonsson i Ö. Åby. N o 2

1/4

Jonas Olsson

1/6

Lars Larsson, y.

1/3 - 30/36

 

1872

Lars Jonsson

1/4

Lars Jonsson i Ö. Åby. N o 2

1/4

Jonas Olsson

1/6

Frans Aug. Larsson

1/3

 

1880

Lars Jonsson

1/4

Gust. Larsson

1/4

Jonas Olsson

1/6 - 20/17

Frans Aug. Larsson

1/3

 

1884

Lars Jonsson

1/4

Gust. Larsson

1/4 br.

Jonas Olsson

1/6 - 20/17

Frans Aug. Larsson

1/3

 

1885

Lars Jonsson

1/4

Gust. Larsson

1/4 br.

Jonas Olsson

1/6 - 20/17

Frans Aug. Larsson

1/3

 

1886

Lars Jonsson

1/4

Gust. Larsson

1/4 br.

Per Er. Larsson

1/6 br.

Frans Aug. Larsson

1/3

 

1887

Lars Jonsson

1/4 - 20/37

Gust. Larsson

1/4 br. - 50/51

Per Er. Larsson

1/6 br. - 33/26

Frans Aug. Larsson

1/3 - 35/4

 
 

Ägare

       

1877

Lars Jonsson i Ö. Åby 2.

1/4 äg.

       

1880

Lars Jonssons sterbhus i Ö. Åby 2

1/4 äg.

       

1887

Lars Jonssons sterbhus i Ö. Åby 2

1/4 äg.