Sanna Södra 1

Sanna Södra Nr:1 - Norrgården -

1554-1555

Per Hungersson (N.Sanna Nr:2)

   

1556

Sone Bengtsson
(N.Sanna Nr:2)

   

1561,1566

Nils Persson

   

1573-1587

Sone Bengtsson
(N.Sanna Nr:2)

   

1588

Olof

   

1589-1590

Esbiörn

   

1591-1597

Håkan

   

1598-1602

?

   

1603-1613

Nils Månsson
+
1613

   

1615-1616

Änkan

   

1617-1619

Olof Håkansson

   

1620

Jon Persson

   

1621

Olof Nilsson (Soldat 1639)

Jon

 

1622-1652

Olof Nilsson (Soldat 1639)

   

1653

?

Nils Persson

 

1654

Olof Nilsson

Nils Persson

 

1656,1663

Olof Nilsson

Nils Persson

Hans Olsson (Kneckt el. Rytt.)

1665-1667

Olof Nilsson

Nils Persson

Hans Olssons Hust. Bryta

1668-1672

Olof Nilsson +1672 ,
Tyres Olsson

Nils Persson
+
1672

Hans Olssons Hust. Bryta

1673-1674

Tyres Olsson (Fact.Spetzudssmed)

Änk. Kerstin

Hans Olssons Hust. Bryta

1675-1684

Tyres Olsson (Fact.Spetzudssmed)

Lars Jonsson (?) +1683
?Änk. Margareta

Hans Olssons Hust. Bryta

1685-1692

Tyres Olsson (Fact.Spetzudssmed) 1/4

Hust. el. Änk. Kerstin
1/8

Hans Olssons Hust. Bryta (Hans Olsson ?+1687) 1/8

1693-1696

Tyres Olsson (Fact.Spetzudssmed) 1/4

Jöns Olsson
1/8

Hans Olssons Hust. Bryta (Hans Olsson ?+1687) 1/8

1697

Tyres Olsson (Fact.Spetzudssmed) 1/4

Jöns Olsson
1/8

Lars Hansson
1/8

1698

Tyres Olsson (Fact.Spetzudssmed) 1/4

Olof Nilsson
1/8

Lars Hansson
1/8

1699-1702

Tyres Olsson (Fact.Spetz.) +1702 1/4

Lars Carlsson
1/8

Lars Hansson
1/8

1703-1710

Halfvar Larsson
(Tyres Olssons Måg) 1/4

Lars Carlsson (1710 i Rala) 1/8

Lars Hansson
1/8

1711-1713

Halfvar Larsson
(Tyres Olssons Måg) 1/4

Lars Carlsson
1/8

Lars Hansson
1/8

1714

Halfvar Larsson
(Tyres Olssons Måg) 1/4

Olof Bengtsson
1/8

Lars Ersson
1/8

1715-1719

Halfvar Larsson
(Tyres Olssons Måg) 1/4

Olof Bengtsson
1/8

Lars Hansson
1/8

1720-1727

Halfvar Larsson
(Tyres Olssons Måg) 1/4

Lars Hansson
1/4 +
1727

 

1728-1729

Halfvar Larsson
(Tyres Olssons Måg) 1/4

Änk. Ingrid
1/4

 

1730-1735

Halfvard Larsson
1/4

Änk. Hust. Ingrid
1/4

 

1736

Halfvard Andersson
1/4

Änk. Hust. Ingrid
1/4

 

1740

Halfvard Larsson
1/4

Änk. Hust. Ingrid
1/4

 

1743

Halfvard Larsson
1/4

Per Larsson
1/4

 

1747

Lars Halfvarsson
1/4

Änk. Hust. Elin
1/4

 

1750

Lars Halfvarsson
1/4

Per Persson
1/4

 

1751

Änk. Hust. Britta
1/4

Per Persson
1/4

 

1769

Lars Larsson
1/4

Per Persson
1/4

 

1782

Lars Larsson
1/4

Hans Pärsson
1/4

 

1792

Lars Jonsson
1/4

Hans Pärsson
1/4

 

1794

Lars Jonsson
1/4

Änkan Ingri
1/4

 

1800

Jonas Larsson
1/4

Änkan Ingri
1/4

 

1804

Jonas Larsson
1/4

Änkan Ingri
1/4

 

1810

Jonas Larsson
1/4

Per Hansson
1/4

 

1812

Jonas Larsson
1/4

Per Hansson
1/4

 

1815

Jonas Larsson
1/4

Ä:a Anna Olsdotter
1/4

 

1817

Jonas Larsson
1/4

Ä:a Anna Olsdotter
1/4

 

1820

Jonas Larsson
1/4

Lars Persson
1/4

 

1822

Jonas Larsson
1/4

Lars Persson
1/4

 

1830

Jonas Larsson
1/4

Lars Larsson

 

1831

Jonas Larssons ä.
1/4

Lars Larsson (Nmn.1831-48) ?/?

 

1833

Olof Staf (Rala)
1/4

Lars Larsson (Nmn.1831-48) ?/?

 

1834

Olof Staf (Rala)
1/4

Lars Larsson (Nmn.1831-48) ?/?

 

1835

Olof Staf (Rala)
1/4

Lars Larsson (H.Domare:1849) ?/?

 

1842

Lars Jonsson (Hjortsberga Nr:1) 1/4

Lars Larsson (H.Domare:1849) 1/4

 

1843

Ä:n Stina Svensdotter
(Ö. Vesta) 1/4

Lars Larsson (H.Domare:1849) 1/4

 

1847

Nmn. Lars Larsson ä.
1/4

   

1848

Ä:n Stina Svensdotter
1/4

Lars Larsson
1/4

 

1850

Anders Persson ibm.
1/4

Lars Larsson (H.Domare:1849-?) 1/4

 

1851

Anders Persson ibm.
1/4

Lars Larsson ä. (Nmn.) 1/4

 

1856

Anders Persson ibm.
1/4

Lars Larsson ä.
1/4

 

1860

Häradsd. Lars Larsson
1/2

   

1867

Häradsd. Lars Larsson
1/2

   

1868

Häradsd. Lars Larssons sterbhus. 1/2

   

1869

Erik Larsson
1/4

And. Gust. Andersson
1/4

 

1870

Erik Larsson
1/4

And. Gust. Andersson
1/4

 

1874

Erik Larsson
1/4

And. Gust. Andersson
1/4

 

1877

Gustav Andersson
1/2

   

1880-1887

And. Gustav Andersson
1/2