Hälgholmen

Hälgholmen

1554-1566

Per/ Per Månsson

       

1573-1574

Nils

       

1575-1576

Olof

       

1578-1580

Per Ericksson

       

1581-1585

Olof

       

1587

Bengt

       

1592-1597

Lars

       

1598-1599

Olof

       

1600-1606

Lars

       

1607-1608

Nils

       

1609

Olof (Soldat+)

       

1613-1623

Lars /Lars Galla
(Soldat)

       

1626-1628

Nils

       

1629-1633

Swen Matsson

       

1637-1645

Nils Andersson

       

1646-1653

Sven Jonsson
+
1653

       

1654-1660

Ä:n Sigrid

       

1661-1673

Olof Jonsson
(Rotmästare, Fact.Smed)

       

1674

Lars Olsson
(Fact.Smed)

       

1675

Jöns Andersson

       

1676-1679

Bengt Jonsson

Per Jonsson

     

1681-1684

Bengt Jonsson

Nils Svensson (Fact.Stenhuggare)

     

1685-1688

Bengt Jonsson

Hust. Kierstin (Karin)

     

1690-1693

Bengt Jonsson
1/3

Hans Larsson
1/6

     

1695-1700

Bengt Olsson (Vesta) 1/6

Bengt Jonsson
+ ca: 1698
1698-1700: Änkan 1/6

Hans Larsson
1/6

   

1701-1709

Bengt Olsson (Vesta) +1709 1/3

 

Hans Larsson
1/6

   

1711-1718

Bengts änka Ingeborg
1/3

 

Bengt Persson
(Kätskede) 1/6

   

1719-1729

Änkan Ingeborg
1/3

Ä:n Hust. Ingeborg
1/6

Erick Staffansson
1/6

   

1730-1733

Anders Andersson
1/6

 

Erik Staffansson
1/6

   

1736

Anders Andersson
(Fact.Smed) 1/3

 

Erik Staffansson
1/6

   

1758

Jöns Bengtsson
1/3

 

Erik Staffansson
1/6 +
1767

   

1760

Måns Jönsson
1/3

 

Erik Ersson
1/6

   

1761

Måns Jönsson
1/6

Bengt Jönsson
1/6

Erik Ersson
1/6

   

1773

Jöns Jönsson
1/6

Bengt Jönsson
1/6

Erik Ersson
1/6

   

1774

Jöns Jönsson
1/6

Lars Jönsson
1/6

Erik Ersson
1/6

   

1776-1777

Jöns Jönsson
1/6

Jöns Jönsson (Hjortsberga) 1/6

Erik Ersson
1/6

   

1778

Änkan Brita
1/6

Jöns Jonsson
1/6

Erik Ersson
1/6

   

1779

Anna Jönsdotter
1/6

Jöns Jonsson
1/6

Erik Ersson
1/6

   

1782

Lars Ersson
1/6

Jöns Jonsson
1/6

Erik Ersson
1/6

   

1785

Änkan Anna
1/6

Jon Jonsson
1/6

Erik Ersson
1/6

   

1789

Änkan Anna
1/6

Jon Jonsson
1/6

Änkan Kjerstin
1/6

   

1791

Änkan Anna
1/6

Jon Jonsson
1/6

Erik Ersson (Kumlaby) 1/6

   

1792

Änkan Anna
1/6

Jon Jonsson
1/6

Anders Ersson
1/6

   

1793

Änkan Anna
1/6

Jakob Andersson
1/6

Anders Ersson
1/6

   

1799

Änkan Anna
1/6

Jakob Andersson
1/6

Lars Ersson
1/6

   

1801

Änkan Anna
1/6

Jakob Andersson
1/6

Anders Andersson
(Kjättskede) 1/6

   

1805-1809

Olof Olsson
1/6

Jakob Andersson
1/6

Anders Andersson
(Kjättskede) 1/6

   

1810

Olof Olsson
1/6

Erik Ersson
1/6

Anders Andersson
(Kjättskede) 1/6

   

1812

Olof Olsson
1/6

Jakob Andersson
1/6

Anders Andersson
(Ulfstorp, Ekeby) 1/6

   

1815

Olof Olsson (Samsala) 1/6

Anders Jansson (N.Vesta) 1/6

Jon Arvidsson
1/6

   

1816

Olof Olsson (Samsala) 1/6

Nils Jacobsson
1/6

Jon Arvidsson
1/6

   

1817

Nils Jacobsson
1/6

 

Jon Arvidsson
1/6

   

1818

Lars Larsson
1/6

Nils Jacobsson
1/6

Jon Arvidsson
1/6

   

1820

Lars Larsson
1/6

Olof Olsson (Samsala) 1/6

Jon Arvidsson
1/6

   

1822

Lars Larsson
1/6

Petter Persson
1/6

Jon Arvidsson
1/6

   

1823

Lars Larsson
1/6

Lars Larsson (S.Sanna) 1/6

Jon Arvidsson
1/6

   

1824

Lars Larsson
1/6

Erik Ersson
1/6

Jon Arvidsson
1/6

   

1826

Lars Larsson
1/6

Joh. Peterson
1/6

Jon Arvidsson
1/6

   

1827-1828

Jonas Jonsson
1/6

Jonas Arvidsson
1/3

     

1843

Jonas Jonsson
1/6

Jonas Arvidsson
1/3

     

1844

Gustaf Andersson
(Högsätter) 1/6

Jonas Arvidsson
1/6

     

1848

Lars Claesson
1/6

Jonas Jonsson
1/6

Jonas Arvidsson
1/6

   

1849

Joh. Er. Andersson
(Kjettskede) 1/6

Jonas Jonsson
1/6

Jonas Arvidsson
1/6

   

1850

Nils Lagerholm
1/12

And. Lagerholm
(Bleckslag.) 1/12

Jonas Jonsson
1/6

Jonas Arvidsson
1/6

 

1851

And. Lagerholm
(Bleckslag.) 1/6

Jonas Jonsson
1/6

Jonas Arvidsson
1/6

   

1852

And. Lagerholm
(Bleckslag.) 1/6

Jonas Jonsson
1/6

Jonas Andersson
1/6

   

1853

Olof Olsson (Kumlaby) 1/6

Jonas Jonsson
1/3

     

1857-1863

Anders Andersson
1/6

Jonas Jonsson
1/3

     

1867

Anders Andersson
1/6

Jonas Jonsson
1/6

Per Er. Persson (S.Måssby) 1/6

   

1868

Anders Andersson
1/8

Johan Jonsson
(Snickare) 1/24

Jonas Jonsson
1/6

Per Er. Persson (S.Måssby) 1/6

 

1876

And. Persson
1/8

Johan Jonsson
1/24

Jonas Jonsson
1/6

Per Er. Persson (S.Måssby) 1/6

 

1877

And. Persson
1/8

Johan Jonsson
1/24

Jonas Jonsson
1/6

Joh. Persson
1/6

 

1878

And. Persson
1/8

Johan Jonsson
1/24

Joh. Jonsson y.
1/6

Joh. Persson
1/6

 

1882

And. Persson
1/8

Johan Jonsson
1/24

Joh. Jonsson y.
1/6

Per Er. Persson (S.Måssby) 1/6

 

1883

And. Persson
1/16

Johan Jonsson
1/24

And. Gust. Jonsson
(Skomakare) 1/16

Gust. Andersson
1/6

Per Ad. Persson
1/6

1886-1887

And. Persson
1/16

Johan Jonsson
1/24

And. Gust. Jonsson
(Skomakare) 1/16

Karl Vikt. Andersson
1/6

Per Ad. Persson
1/6