Vesta nedre 1

Vesta Nedre n:r 1, Sörgården

1588-1590

Olof

     

1591-1600

Per Larsson

     

1601

Per Larrson och Lasse

     

1602-1629

Per /

Per Larsson (1637: öff 80 år. Domb: Söd.g. Per 1625, fol 280)

     

1630-1633

Erich

(Domb 1668 d. 13/2, fol 43 v, s. Erich fotsk, södr.g.)

     

1637-1646

Erich Gotskalksson

d. 1646

 

Måns Nilsson

(Domb 1668, 13/2

fol 43 v)

 

1647-1648

Änkan

 

Måns Nilsson

 

1649-1668

Olof Andersson

(Domb 1668, 13/2, fol 43 v)

 

Måns Nilsson

 

1669-1689

Olof Andersson

Ingvald Persson (Skåtte)

ryttare

Måns Månsson

 

1690

Hu Karin (Karin Persdott)

¼

Ingvald Persson (Skåtte)

ryttare

¼

Måns Månsson

½

 

1691-1697

Jons Andersson

d. 1697

Ingvald Persson (Skåtte)

ryttare

¼

Måns Månsson

(Domb 1697, fol 122 v, Söra gård)

½

 

1698-1705

Lars eller

Carl Byring

ryttare

¼

Ingvald Persson (Skåtte)

ryttare

¼

Måns Månsson

(1705 Hans Larss)

½

 

1706-1708

Lars Jönsson

(Domb 1706, d. 10/11, fol 22)

1/4

Ingvald Persson (Skåtte)

ryttare

¼

Måns Månsson

½

 

1709-1714

Lars Jönsson

¼

Ryttare Skåttes änk. Kierstin

¼

Måns Månsson

½

 

1715-1719

Lars Jönsson

d. 1719?

¼

And. Westman,

d. 1719, eller hu. Kierstin

¼

Måns Månsson

½

 

1720-1722

Måns

Månsson yngre

¼

Änk. Kierstin

¼

Måns Månsson

(Domb 1720, fol 72, södr. gård 6½ ört?)

½

 

1723-1729

Måns

Månsson yngre

(Domb 1720, f. 72)

¼

Änk. Kierstin

¼

Måns Månssons måg Jöns Bengtsson

¼

Gl. Måns Månsson

¼

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

       

1730-1732

Måns

Månsson yngre

¼

Änk. Kierstin

¼

Måns Månssons måg Jöns Bengtsson

¼

Gl. Måns Månsson

d. 1731, 91 år gl

¼

1733-1735

Måns

Månsson yngre

¼

Änk. Kierstin

¼

Måns Månssons måg Jöns Bengtsson

¼

Änk.

Anna Jonsdotter

¼

1736

Måns

Månsson yngre

¼

Änk. Kierstin

d. 1738?

¼

Per Jönsson

(i N. Vesta nr 2)

¼ br

Jonas Månsson

¼

1737-1744

Måns

Månsson yngre

d. 1744, 58 år gl

¼

Per Ingvaldsson

¼

Per Jönsson

¼

Gl. Jon Månsson

¼

1745-1751

Änk. hustru Brita

d. 1756

¼

Peter Ingvaldsson

¼

Per Jönsson

¼

Gl. Jon Månsson

¼

1758

Lars Tyresson

¼

Peter Ingvaldsson

¼

Per Jönsson

¼

Gl. Jon Månsson

d. 1758, 55 år gl

¼

1759

Lars Tyresson

¼

Per Ingvaldsson

¼

Per Jönsson

¼

Änk. hustru Ingrid

¼

1767

Lars Tyresson

¼

Per Ingvaldsson

d. 1787, 89 år gl

¼

Per Jönsson

¼

Karl Karlsson

¼

1769

Lars Tyresson

¼

Sven Andersson

¼

Per Jönsson

d. 1768, 66 år gl

¼

Karl Karlsson

¼

1770

Lars Tyresson

¼

Sven Andersson

¼

Karl Jonsson

¼

Karl Karlsson

¼

1771-1773

Jöns Persson

¼

Sven Andersson

¼

Karl Jonsson

¼

Karl Karlsson

¼

1775

Änk.

Brita Ersdotter

¼

Sven Andersson

¼

Karl Jonsson

¼

Karl Karlsson

¼

1776

Änk. Brita

¼

Sven Andersson

¼

Karl Jonsson

i Marka

¼ br

Karl Karlsson

¼

1777

Änk. Brita

¼

Sven Andersson

¼

Carl Jonsson

¼

Karl Karlsson

¼

1790

Änk. Brita

¼

Sven Andersson

¼

Carl Jonsson

¼

Karl Karlsson

¼

1792

Per Jönsson

¼

Sven Andersson

¼

Carl Jonsson

¼

Karl Karlsson

¼

1793

Per Jönsson

¼

Sven Andersson

¼

Carl Jonsson

¼

Änkan Ingri

¼

1795

Per Jönsson

¼

Sven Andersson

¼

Jonas Carlsson

¼

Änkan Ingri

¼

1797

Per Jönsson

¼

Sven Anderssons hustru

¼

Jonas Carlsson

¼

Carl Carlsson

¼

1800

Per Jönsson

¼

Anders Svensson

¼

Jonas Carlsson

¼

Carl Carlsson

¼

1805

Per Jönsson

- 42/36 år

¼

Anders Svensson

- 33/27 år

¼

Jonas Carlsson

- 38/33 år

¼

Carl Carlsson

- 35/37 år

¼

1810

Per Jönsson

¼

Anders Svensson

¼

Jonas Carlsson

¼

Carl Carlsson

¼

1820

Per Jönsson

¼ ägbr

Anders Svensson

¼

Jonas Carlsson

¼ ägbr

Carl Carlsson

¼

1826

Per Jönsson

- 61/70

¼ ägbr

Anders Svensson

¼

Jon. Carlsson

¼

Carl Carlsson

¼

1828

Per Jönssons ä:a

¼ ägbr

Anders Svensson

¼

Jon. Carlsson

- 65/72

¼

Carl Carlsson

¼

1829

C. Carlsson i Alm

¼ br

Anders Svensson

- 71/71

¼ ägbr

Jon. Carlsson

- 65

¼ ägbr.

Carl Carlsson

¼

1830

Per Jönssons arvingar

1/4 ägbr

Anders Andersson ä.

¼ (br?)

Jonas Jonsson

- 01

¼ br

Carl Carlsson

- 69/67

¼ ägbr

1831

Er. Jönsson

i No 3

¼ br

Anders Andersson ä.

¼ (br?)

Jonas Jonsson

¼

Anders

Andersson y.

¼

1832

Petter Persson

- 12

1/4

Anders Andersson ä.

¼ (br?)

Jonas Jonsson

¼

Anders

Andersson y.

¼

1836

Petter Persson

- 12/97

¼ ägbr

Anders Andersson ä.

¼ (br?)

Jonas Jonsson

¼ ägbr

Anders

Andersson y.

¼

1838

Er. Ersson

- 02/04

¼ br

Anders Andersson ä.

- 06/11

¼

Jonas Jonsson

¼

Anders

Andersson y.

¼

1840

Pet. Persson

- 12/97

¼ ägbr

Anders Andersson i Alm.

¼

Jonas Jonsson

¼

Anders

Andersson y.

¼

1843

Lars Claesson

- 05/07

¼ br

Anders Andersson i Alm.

¼

Jonas Jonsson

¼

Anders

Andersson y.

¼ ägbr

1847

Per Persson

- 12/97

¼ ägbr

Anders Andersson

i Alm Hallsbergs s:n

¼

Jonas Jönsson

¼

Per Jonsson

- 10/17

¼ ägbr

1849

Per Persson

¼

Anders Andersson

i Alm Hallsbergs s:n

¼

Jonas Jönsson

¼

Per Jonsson

- 10

¼ ägbr

1850

Per Persson

¼

Anders Andersson

i Alm Hallsbergs s:n

¼

Jonas Jönsson

¼

Lars Jonsson

i Alm

¼

1854

Per Persson

¼

Anders Andersson

i Alm Hallsbergs s:n

¼ ägbr

Jonas Jönsson

¼

Lars Jonsson

i Alm, nämndem.

¼ ägbr

1855

Per Persson

¼ ägbr.

Anders Andersson

i Alm Hallsbergs s:n

½ ägbr

Jonas Jönsson

¼

O

1858

P. Joh. Persson

- 33

¼

Anders Andersson

i Alm Hallsbergs s:n

½ äg, br ¼

Jonas Jönsson

¼

A. G. Andersson

- 31/84

¼ br

1860

P. Joh. Persson

¼

Anders Andersson

i Alm Hallsbergs s:n

¼

Jonas Jönsson

- 01/00

¼

And. Gust. Andersson

¼

1863

P. Joh. Persson

- 33/26

¼

Per Andersson

- 33/33

¼

Jonas Jönsson

¼

And. Gust. Andersson

- 31/34

¼

1864

P. Joh. Persson

¼

Per Andersson

¼

And. Persson

¼ br, 1/8 äg

And. Gust. Andersson

¼

1866

Per Joh. Persson

¼

Per Andersson

¼

Gust. Danielss

1/6 br

And. Persson

1/12

And. Gust. Andersson

¼

 

1868

Per Joh. Persson

¼

Per Andersson

¼

Gust. Danielss

- 32/31

1/6 br

And. Persson

- 28/38

1/12

And. Gust. Andersson

¼

 

1870-1874

Per Joh. Persson

¼

Per Andersson

¼

Gust. Danielsson

¼ br

And. Gust. Andersson

¼

1876

Per Joh. Persson

- 33/26

¼

Per Andersson

- 33/33

¼

Gust. Danielsson,

Lars Er. Jönsson

- 36/32

¼ br

And. Gust. Andersson ä.

¼

1877

Per Joh. Persson

¼

Per Anderssons sths änkan

- 33

¼

Gust. Danielsson,

Lars Er. Jönsson

¼ br

And. Gust. Andersson ä.

¼

1880-1885

Per Joh. Persson

¼

Per Anderssons sths änkan

¼

Jonas Jakobsson

- 31/42

¼

And. Gust. Andersson ä.

¼

1887

Per Joh. Persson

- 33

¼

Per Anderssons sths änkan

¼

Jonas Jakobsson

¼

And. Gust. Andersson ä.

¼