Hjortsberga 3

Hjortsberga Nr:3 - Sörgården -

1554-1591

Dirick

   

1593-1599

Henningh, Kneckt

   

1600

Lasse Diriksson

   

1603

? Enkian

   

1604-1615

Jons Diriksson
Kneckt

   

1616-1654

Sven Tyresson

   

1655-1665

Lars Svensson

   

1666-1687

Rytt. Olof Svensson
Hustru Anna

Lars Svensson

 

1688-1706

Rytt. Tyres Olsson/
Flinkenberg el. hust.
1/4

Lars Svensson
1/4

 

1707-1712

Rytt. Tyres Olsson/
Flinkenberg el. hust.
1/4

Corp. Lars Larsson
el. Hust. Kerstin
1/4

 

1713-1723

Hust. Enk. Marit
1/4

Corp. Lars Larsson
el. Hust. Kerstin
1/4

 

1724-1726

Olof Hansson
1/4

Corp. Lars Larsson
el. Hust. Kerstin
1/4 +
1726

 

1727

Olof Hansson
1/4

Enk. Kierstin
1/4

 

1728-1729

Olof Hansson
1/4

Enk. Ingeborg (Öfversta) 1/8

Rytt. Jan Wallerstedt
1/8

1730-1739

Olof Hansson
1/4

Enk. Ingeborg (Öfversta) 1/8

Rytt. Jan Wallerstedt
1/8

1742

Olof Hansson
1/4

Lars Olsson
1/8

Rytt. Jan Wätterstedt
1/8

1744

Olof Hansson
1/4 +
1746

Lars Olsson
1/8

Rytt. Johan Wätterstedt
1/8

1747

Lars Olofsson
1/4

Lars Olsson
1/8

Rytt. Johan Wätterstedt
1/8

1751

Lars Olofsson
1/4

Karl Olsson
1/8

Rytt. Johan Wätterstedt
1/8

1752

Enk. Hust. Kierstin
Olsdotter 1/4

Karl Olsson
1/8

Rytt. Johan Wätterstedt
1/8

1757

Olof Jonsson
1/4

Karl Olsson
1/8

Johan Wätterstedt
1/8

1762

Olof Jonsson
1/4

Karl Olsson
1/8

Jan Nilsson
1/8

1766

Olof Jonsson
1/4

Karl Olsson
1/8

Ä:n Elin Jonsdotter
1/8

1768

Olof Jonsson
1/4

Lars Larsson
1/8

Ä:n Elin Jonsdotter
1/8

1773

Olof Jansson
1/4

Lars Larsson
1/8

Jonas Jansson
1/8

1779

Olof Larsson
1/8

Lars Larsson
1/8

Jonas Jansson
1/8

1782

Olof Larsson
1/4

Lars Larsson
1/8

Jonas Jansson
1/8

1785

Olof Larsson
1/4

Lars Larsson
1/8

Jons Janson
1/8

1786

Olof Larsson
1/4

Lars Larsson
1/8

Ä:n Anna
1/8

1787

Olof Larsson
1/4

Lars Larsson
1/8

Olof Jonsson
1/8

1794

Olof Larsson
1/4

Lars Larsson
1/8

Erik Larsson
1/8

1797

Enk. Ingeborg
1/4

Lars Larsson
1/8

Erik Larsson
1/8

1798

Enk. Ingeborg
1/4

Lars Larsson
1/8

Erik Larsson (Kumlaby) 1/8

1799

Enk. Ingeborg
1/4

Lars Larsson
1/8

Jöns Jönsson (Nr:1)
1/8

1801

Enk. Ingeborg
1/4

Lars Larsson
1/8

Jöns Jönsson (Nr:1)
1/8

1804

Enk. Ingeborg
1/4

Lars Larsson
1/8

Sven Larsson
1/8

1808

Olof Olsson
1/4

Lars Larsson
1/8

Sven Larsson
1/8

1809

Olof Olsson
1/4

Olof Larsson
1/8

Sven Larsson
1/8

1810

Olof Jonsson (Sörby by) 1/4

Olof Larsson
1/8

Sven Larsson
1/8

1811

Olof Jonsson (Sörby by) 1/4

Lars Larsson
1/8

Sven Larsson
1/8

1813

Olof Jonsson (Sörby by) 1/4

Lars Larsson
1/8

Jon Jonsson (Kumlaby) 1/8

1819

Olof Jonsson (Sörby by) 1/4

u. Lars Larsson
1/4

 

1820

Olof Jonsson
1/4

u. Lars Larsson
1/4

 

1828

Olof Jonsson
1/4

Lars Larsson
1/4

 

1829

Olof Jonsson
1/4

Olof Larsson (Sörby, Hallsberg) 1/4

 

1831

Olof Jonsson
1/4

Jonas Gideonsson
1/4

 

1834

Olof Jonsson
1/4

Olof Larsson (Sörby, Hallsberg) 1/4

 

1837

Olof Jonsson
1/4

Lars Olsson y.
1/4

 

1838

Jonas Olsson
1/4

Lars Olsson y.
1/4

 

1839

Jonas Olsson
1/8 + 1/8

Lars Olsson y.
1/4

 

1840

Jonas Olsson
1/4

Lars Olsson y.
1/4

 

1842

Jonas Olsson
1/4

Lars Olsson y.
1/4

 

1846

Jonas Olsson
1/4

Lars Larsson
1/4

 

1847

Jonas Olsson
1/4

Lars Larsson
1/4

 

1857

Jonas Olsson
1/4

Jonas Larsson
1/4

 

1858

Er. Ersson (Norrby)
1/4

Jonas Larsson
1/4

 

1859

Johan Jonsson (Norrby, Hallsberg) 1/4

Jonas Olsson
1/4

 

1860

Per Larsson
1/4

Jonas Olsson
1/4

 

1865

Per Larsson
1/4

Jonas Olsson
1/4

 

1869

Per Larsson
1/4

And. Gust. Andersson
1/4

 

1870-1872

Aug. Olsson
1/4

And. Gust. Andersson
1/4

 

1875

Aug. Olsson
1/4

Peter Olsson (Ålsta Hallsberg) 1/4

 

1876

Aug. Olsson
1/4

Peter Olsson (Ålsta Hallsberg) 1/4

 

1879

Aug. Olsson
1/4

Lars Petter Persson
1/4

 

1880

Aug. Olsson
1/4

Lars Petter Persson
1/4

 

1887

Aug. Olsson
1/4

Lars Petter Persson
1/4