Åbytorp 2b

Angivet i jordeboksavskrifterna

Angivet i jordeboksavskrifterna; Brukas av Stene åboer 1762-95, ev. till 1825

1850

And. Olssons ä:a

- 16

3/104 ägbr

Sold. Stenman

i Stene

5/208 ägbr

 

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

And. Pet. Anderssons ä:a

i Stene

1/104 ägbr

Lars Jonsson

i Ö. Åby

1/52

Per Olsson

- 23

1/104 ägbr

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1851

Gust. Adamsson

- 17/19

3/208

Sold. Stenman

i Stene

?/208

 

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

Per Er. Svensson

1/104

Lars Jonsson

i Ö. Åby

1/52

O

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1852

Gust. Adamsson

3/208

Sold. Stenman

i Stene

?/208 ägbr

 

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

Per Er. Svensson

1/104

Lars Jonsson

i Ö. Åby

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1853

Gust. Adamsson

3/208

Sold. Stenman

i Stene

1/104 ägbr

Joh. Olsson

1/104 ägbr

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

Per Er. Svensson

1/104

Lars Jonsson

i Ö. Åby

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1854

Gust. Adamsson

3/208

Sold. Stenman

i Stene

1/104 ägbr

Joh. Olsson

1/104 ägbr

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

Per Er. Svensson

1/104

Lars Jonsson

i Ö. Åby

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1855

Gust. Adamsson

3/208

C. Persson

skomak, - 32/30

1/104

Joh. Olsson

- 25

1/104 ägbr

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

Per Er. Svensson

1/104

Lars Jonsson

i Ö. Åby

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1856

Gust. Adamsson

3/208

C. Persson

skomak

1/104

 

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

Per Er. Svensson

1/104

Lars Jonsson

i V. Åby No 3

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1857

Gust. Adamsson

3/208

C. Persson

skomak

1/104

 

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

Per Er. Svensson

1/104

Lars Jonsson

i V. Åby No 3

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1858

Gust. Adamsson

3/208

C. Persson

skomak

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

Per Er. Svensson

1/104

Lars Jonsson

i V. Åby No 3

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1859

Gust. Adamsson

3/208

C. Persson

skomak

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

Per Er. Svensson

1/104

Lars Jonsson

i V. Åby No 3

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1860

Gust. Adamsson

3/208

C. Persson

skomak

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

Per Er. Svensson

- 27/27

1/104

Lars Jonsson

i V. Åby No 3

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1861

Gust. Adamsson

3/208

C. Persson

skomak

1/26

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

 

Lars Jonsson

i V. Åby No 3

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1862

Gust. Adamsson

3/208

C. Persson

skomak

1/26

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

 

Lars Jonsson

i V. Åby No 3

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1863

Gust. Adamsson

3/208

Carl Persson

i Ö. Åby, skom.

1/26

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

 

Lars Jonsson

i V. Åby No 3

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1864

Gust. Adamsson

3/208

Carl Persson

i Ö. Åby, skom.

1/52

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1865

Gust. Adamsson

3/208

Carl Persson

i Ö. Åby, skom.

1/52

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larsson

i V. Åby

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1866

Gust. Adamsson

3/208

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larssons arvingar

i V. Åby No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1867

Gust. Adamsson

- 17/19

3/208

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larssons arvingar

i V. Åby No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1868

Gust. Adamsson

3/416 br, 3/208 äg

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Olof Larssons arvingar

i V. Åby No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

Förd.

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1869

Gust. Adamsson

3/416 br, 3/208 äg

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i Stene No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

Förd.

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1870

Gust. Adamsson

3/416 br, 3/208 äg

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i Stene No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

Förd.

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1871

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i Stene No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

Förd.

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1872

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i Stene No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

?

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1875

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i Stene No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

Fördel

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1876

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i Stene No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

Förd.

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1879

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i Stene No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

Förd.

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1880

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i Stene No 2

1/52

 

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

Förd.

Per Persson

i Stene No 5

1/104

1881

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i V. Åby

107/5902

Lars Joh. Larsson y.

i Stene No 2

1/908

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

Förd.

Per Persson

skom., -46/37

1/104

1882

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i V. Åby

107/5902

Lars Joh. Larsson y.

i Stene No 2

1/908

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Lars Andersson

i Stene No 3

Förd.

Per Persson

skom.

1/104

1883

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i V. Åby

107/5902

Lars Joh. Larsson y.

i Stene No 2

1/908

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Karl Gust. Larsson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

skom.

1/104

1884

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416 äg

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i V. Åby

107/5902

Lars Joh. Larsson y.

i Stene No 2

1/908

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Karl Gust. Larsson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

skom.

1/104

1885

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i V. Åby

107/5902

Lars Joh. Larsson y.

i Stene No 2

1/908

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Karl Gust. Larsson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

skom.

1/104

1886

And. Andersson

i Blacksta äg

torpare

3/416

Aron Karlsson

skom.

1/104

Petter Olsson

skräddare

3/208

Lars Joh. Olsson

i V. Åby

107/5902

Lars Joh. Larsson y.

i Stene No 2

1/908

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Karl Gust. Larsson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

skom.

1/104

1887

Lars Joh. Olsson, - 62

3/416

Aron Karlsson

skom., - 28/36

1/104

Petter Olsson

skräddare, - 17/23

3/208

Lars Joh. Olsson

i V. Åby

107/5902

Lars Joh. Larsson y.

i Stene No 2

1/908

Joh. Larsson

i Stene No 2

1/52

Per Olsson

i Stene No 4

1/104

Karl Gust. Larsson

i Stene No 3

1/104

Per Persson

skom.

1/104