Rösavi 2

Rösavi Nr:2 - Mellangården -
Att med bestämdhet ange brukarna för åren 1576-1690 är omöjligt.

1576-1578

Nils Halffvarsson

     

1585-1587

Bengt

     

1588

Nils +1588

     

1589

Enkian

     

1590-1597

Nils

     

1598-1608

Bengt (Nmn. 1600-06)

     

1609-1618

Håkan

     

1619-1622

?Änkan

     

1623-1639

Jöns Andersson
(Fact.Pipesmed)

     

1640-1642

Lars Håkansson
(Fact.Pipesmed)

     

1643-1650

Erick Nilsson (Fact. Smed)(H.Domare 1642-46)(Riksdagsm. 1617 ö 1625)

     

1651-1652

Jon Ericksson (Fact.beslagare)

     

1653-1659

Jon Ericksson (Fact.beslagare)

Sven Joensson (?)

   

1660-1682

Jon Ericksson (Fact.beslagare) +1685

     

1683-1705

Lars Jönsson
+
1705

     

1706-1717

Jon Larsson
1/4

Lars Jönssons ä. Karin 1/4

   

1718-1729

Jon Larsson
1/4

Jöns Larsson

   

1730-1743

Jon Larsson
1/4

Jöns Larsson
1/4

   

1744-1772

Pär Jonsson
1/4

Nils Jönsson
1/4

   

1773

Pär Jonsson
1/4

Änkan Kierstin
1/4

   

1774

Pär Jonsson
1/4

Jöns Pärsson
1/4

   

1775

Pär Jonsson
1/4

Jon Nilsson
1/4

   

1776

Pär Jonsson
1/4

Pär Nilsson ö Lars Nilsson (Nr:1) 1/4

   

1777

Pär Jonsson
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Lars Nilsson
1/4

 

1778

Pär Jonsson
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Pär Nilsson (Nr:1)
1/4

 

1779

Pär Jonsson
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Lars Nilsson
1/4

 

1780

Pär Jonsson
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Lars Andersson (Rahla) 1/4

 

1782

Pär Jonsson
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Lars Andersson
1/4

 

1784

Pär Jonsson
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Måns Månsson
1/4

 

1786

Pär Jonsson
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Pär Jönsson
1/4

 

1787

Änkan Ingeborg
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Pär Jönsson
1/4

 

1788

Lars Pärsson
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Pär Jönsson
1/4

 

1794

Lars Pärsson
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1798

Enk. Ellika
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1799

Jöns Jönsson
1/8

Jonas Pärsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1803

Jöns Jönsson
1/8

Jonas Persson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1805

Jöns Jönsson
1/8

Hust. Ingrid
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1808

Jöns Jönsson
1/8

Hust. Ingrid
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1810

Jöns Jönsson
1/8

Per Jonsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1811

Jöns Jönsson
1/8

Per Jonsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1812

Olof Persson
1/8

Per Jonsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1815

Olof Persson (Nr:1)
1/8

Per Jonsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1816

Olof Perssons ä.(Nr:1)
1/8

Per Jonsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1817

Olof Perssons ä.
1/8

Per Jonsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1819

Lars Olsson
1/8

Per Jonsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1820

Lars Olsson
1/8

Per Jonsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1822

Lars Olsson
1/8

Per Jonsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1824

Carl Olsson
1/8

Per Jonsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1828

Carl Olsson
1/8

Per Jonsson
1/8

Anders Jonsson
1/4

 

1832

Olof Olssons ä. (Vissberga) 1/8

Per Jonsson
1/8

Anders Jonsson
1/4

 

1833

Olof Olssons ä. (Vissberga) 1/8

Per Jonsson
1/8

Anders Jonsson
1/4

 

1837

Petter Jonsson
1/8

Petter Olsson (Nr:1)
1/8

Anders Jonsson
1/4

 

1840

Olof Olsson
1/8

Petter Olsson y.(Nr:1)
1/8

Anders Jonsson
1/4

 

1854

Olof Olsson
1/8

Petter Olsson y.(Nr:1)
1/8

Anders Jonsson
1/4

 

1857

Olof Olsson
1/8

Petter Olsson y.(Nr:1)
1/8

A. Andersson
1/8

Jonas Andersson (Hagaby) 1/8

1859

Olof Olsson
1/8

Petter Olsson y.(Nr:1)
1/8

A. Andersson
1/8

Rättaren Jonsson (Riseberga) 1/8

1860

Olof Olsson
1/8

Petter Olsson y.(Nr:1)
1/8

And. Andersson
1/8

Jonas Andersson (Hagaby) 1/8

1863

Olof Olsson
1/8

Petter Olsson y.(Nr:1)
1/8

And. Andersson
1/8

Jon Andersson (Hagaby) 1/8

1864

Olof Olsson
1/8

Lars Persson
1/8

And. Andersson
1/8

Erik Andersson
1/8

1867

Ol. Olsson
1/8

Lars Persson
1/8

And. Andersson
1/8

Erik Andersson
1/8

1868

Ol. Olssons sthus ä.
1/8

Lars Persson
1/8

And. Andersson
1/8

Er. Andersson
1/8

1869

Olof Olsson sthus
1/8

Lars Persson
1/8

And. Andersson
1/8

And. Gust. Andersson
1/8

1870

Ol. Karlsson (Nr:3)
1/8

Lars Persson
1/8

And. Andersson
1/8

And. Gust. Andersson
1/8

1873

Ol. Karlsson (Nr:3)
1/8

Lars Persson
1/8

And. Andersson
1/8

And. Gust. Andersson
1/8

1876

Ol. Karlsson (Nr:3)
1/8

Lars Persson
1/8

And. Andersson
1/8

And. Gust. Andersson
1/8

1880

Ol. Karlsson (Nr:3)
1/8

Lars Persson
1/8

And. Andersson
1/8

Jonas Andersson (Hagaby) 1/8

1883

Ol. Karlsson (Nr:3)
1/8

Lars Persson
1/8

And. Andersson
1/8

Jonas Andersson (Hagaby) 1/8

1887

Ol. Karlsson (Nr:3)
1/8

Lars Persson
1/8

Aug. Andersson
1/8

Jonas Andersson (Hagaby) 1/8