Blacksta 3

BLACKSTA Nr

BLACKSTA Nr:3 - Gästgivaregården -

1554-1555

Per Germundsson

 

1561-1589

Bengt (?Persson) (Länsman: 1574 - 1588)

 

1590-1592

Enkian

 

1593-1597

Sven (Bengtsson)

 

1600-1603

? Enkian

 

1607-1610

Sven (Benedint)

 

1611-1632

Erik Bengtzon

 

1633-1637

Lars Eriksson (Fact.Beslagare)

 

1638-1665

Krögare Hindrik (Persson)
Storf/Schtorf +
1665 ?

 

1667-1695

Krögare Hindrik Lent. Paul Storf +1695 el. 1696

 

1696-1697

Paul Storfs änka
(?Anna Jacobsdotter)

 

1698-1716

Krögare Lars Olsson Ekman
+
1716

 

1717-1718

Krögare Lars Olsson Ekmans änka Stina Hasselström

 

1719-1721

Krögare Per Holmsten

 

1722-1729

Krögare Per Holmsten
3/8

Krögare Erik Wandelin
3/8

1730-1732

Gästgivare Petter Holmsten
3/8

Gästg. Erik Wandelin
3/8

1736

Insp. Petter Holmsten
3/8

Gästg. Erik Wandelin
3/8

1737

Änkan Lidia
3/8

Gästg. Erik Wandelin
3/8

1738-1739

Gästg. Anders Lemon
3/8

Gästg. Erik Wandelin
3/8

1740-1742

Gästg. Anders Lemon
3/8

Gästg. Samuel Hallman
3/8

1743

Gästg. Anders Lemon
3/4

 

1744-1758

Gästg. Lars Håkansson +1757
3/4

 

1759

Gästg. Erik Ersson
3/4

 

1762

Insp. Gästg. Erik Lindblad
3/4

 

1780

Gästg. Olof Rosander
3/4

 

1788

Gästg. Carl Fr. Grahl
3/4

 

1789

Gästg. Johan Hartvik
3/4

 

1798

Gästg. Johan Hartvik
3/4

 

1799

Gästg. Jonas Sellberg
3/4

 

1800

Gästg. Jonas Sellberg
3/4

 

1805

Gästg. Jonas Sellberg
3/4

 

1810-1811

Gästg. Jonas Sellberg
3/4

 

1812

Gästg. Jonas Sellberg
3/4

 

1821

Gästg. Sundström
3/4

 

1822

Gästg. Sundström
3/4

 

1830-1833

Inspector A. Sundström
3/4 +
1832

 

1837

Insp. A. Sundströms änka
3/4

 

1839

Insp. Nilsson (på Högsjö bruk)
3/4

 

1840

Insp C.E. Nilsson
3/4

 

1845

Arrend. Insp. L. Agrell
3/4

 

1849

Arrend. Insp. A. Agrell
3/4

 

1851

Lars Larsson (S. Sånna)
3/4 (Nämndeman)

 

1853

Arrend. Jonas Larsson
3/4

 

1856

Lars Larsson
3/4

 

1860

Lars Larsson
3/4

 

1867

Lars Larsson
3/4

 

1870

Lars Larsson sthus å-n
3/4

 

1871-1885

Per Erik Ersson
3/4

 

1887

Per Erik Ersson
3/8

Johan Larsson
3/8