Via södra 2

Via Södra Nr 2

1554-1556

Lasse Månsson (eller Germund?)

   

1561-1576

Lars Jönsson (Jonsson)

   

1578-1593

Nil Månsson (Nils)

   

1596-1599

Carl

   

1600-?

Sven,

d. 1610

   

1616-1623

Jon Svensson, knecht

   

1626-1627

Jon Svensson, knecht

Enkian

 

1628-1630

O

Enkian

 

1631-1632

Bengt Svensson

fact.lådemakare

O

 

1633-1643

Bengt Svensson

fact.lådemakare

Jon Persson

fact. lådemakare

 

1644

Bengt Svensson

fact.lådemakare

Hu Anna

 

1646

Bengt Svensson

fact.lådemakare

Nils Nilsson

 

1647-1650

Jon Jöransson

O

 

1651-1664

Jöns Oriansson (Domb 1648, 6/8, fol 2. v: Bevillades Jöns Oriansson i Wia södra gården, 2 åhr frihet)

(1663: Per Jonsson)

 

1665-1670

Olof Persson

fact.

   

1671-1675

Jöns Persson

fact.låsesmed

   

1676-1697

Lars Olofsson

fact.låsesmed.

d. 1697 (el 1698), nämndeman Lars Olsson 1696-1697

   

1698-1705

Lars Olssons Enka

   

1706-1708

Lars Olssons Enka

Jon Larsson

 

1709-1711

O

Jon Larsson

 

1712-1737

Olof Larsson

d. ¾ 1737

Jon Larsson

d. 1737

¼

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

     

1730-1737

Olof Larsson

d. 1737

¼

Jon Larsson

d. 1737

¼

 

1739

Sven Olsson

br

   

1740

Lars Åkerman

sergeant

   

1741-1749

Joh. Bogren

½

   

1751-1752

Lars Olsson

½ br

   

1755

Simon Andersson

½ br

   

1762

Zakris Alm

rustmästare

   

1763

Pehr Pehrsson

i Emsätter och Svinevads s:n

   

1765

Pehr Pehrsson

i Emsätter och Svinevads s:n

   

1768

Olof Larson

½

   

1773

Erik Olsson

½

   

1775

Petter Karlström

½ br

   

1776

Carl F. Petre

rustmästare

   

1777-1790

Sven Pärsson

½

   

1794

Bengt Larsson

på No 3

½

   

1795

Eric Jonsson

½

   

1796

Hult, rustmäst.

½

   

1797

Hult, rustmäst.

½

Lars Larsson

½ br

 

1798

Hult, rustmäst.

½

   

1803

Rosenberg

rustmäst

½

   

1805

Gustaf Rosenberg, - 25 år

½ br

   

1806

Gustaf Rosenberg

½ br

   

1807

Lindmark

i Mosås s:n

½ br

 

ÄGARE

1809

Arrend. Rosenberg

½

 

Rosmark

rustmästare

½

1810

Nils Jonsson

½ br

 

Rosmark

fändric

½

1812

Nils Jonsson

- 40 år

½ br

   

1813

Erik Jönsson

- 40/42 år

½ lb

   

1815

Nils Jonsson

i Stenkulla Viby s:n

½ br

 

Rosmarks boställe

½

1816

   

Rosmark

sergeant

½ innehav

1820

Petter Andersson

- 38/25 år

½ lb

 

Rosmark

fältväbel, - 37/21 år

½ innehav

1824

Rosmark

fältväbel

- 41/35 år

   

1831

Per Andersson

i N:a Via

½ br

   

1834

Erik Andersson

i Gränby

½ br

 

Rosmark

fältväbel, 37/31 år

½ innehav

1835

O. Vorstedt

sergeant

½ innehav och br

   

1845

Lars Persson

i Rösavi

¼ ägbr

Peter Olsson

i Björka

¼ ägbr

 

1846

Anders Jonsson

- 17

¼ ägbr

Peter Olsson

i Björka

¼ ägbr

 

1847

Anders Jonsson

¼ ägbr

Olof Persson

- 21/27

¼ br

Peter Olsson

i Björka

¼ äg

1849

Anders Jonsson

- 17/28

¼ ägbr

Olof Persson

¼ br

 

1850-1860

Anders Jonsson

¼ ägbr

Olof Persson

¼ br

 

1870-1877

Anders Jonsson

- 17/27

¼ ägbr

Olof Persson

¼ br

 

1878

   

And. Jonssons

sthus ä:a, - 27

¼ äg

1880

   

And. Jonssons

sthus i Ekeby

¼ äg

1880-1884

Anders Gustaf Andersson

- 47/55

¼ br

Olof Persson

¼ br

 

1884

   

And. Jonssons

sthus i Ekeby

¼ äg

1885

   

Lotta

piga, - 59

¼

1886

   

Charlotta Johansd.

f. pig, - 59

¼

1887

Er. Larsson, kassör vid Kumla station

1/4