Hjortsberga 1

Hjortsberga Nr:1 - Storgården -

?

Måns

       

1554-1560

Jon Månsson

       

1561-1565

Sven Månsson

       

1566

Joen Månsson

       

1573

Per Larsson

Sven

     

1574-1606

Per Larsson / Per

       

1607-1622

Jöns Persson

       

1623-1627

Jöns Persson

Olof Persson

     

1628

Nils Svensson el.
Sven Mattsson

Olof Persson

     

1629

Rytt. Nils

Olof Persson

     

1632-1633

Rytt. Nils el.
Nils Jönsson

Olof Persson

Rytt. Jöns Nilsson

   

1634-1638

Rytt. Jöns Nilsson el. hustru

Olof Persson

     

1638-1640

?

Olof Persson

     

1641-1642

Enk. Ingal och Hindrich

Olof Persson

     

1643

Erich och Hindrich

Olof Persson

     

1644-1660

Hindrich Jönsson

Olof Persson

     

1661-1662

Hindrich Jönsson

Olof Persson

Lars Persson (Saltpetersind.)

   

1663-1664

Hindrich Jönsson

Jöns Olsson, Rytt

Lars Persson (Saltpetersind.)

   

1665-1666

-

Jöns Olsson, Rytt

u. Lars Persson

   

1667

-

Jöns Olsson, Rytt

-

   

1668-1674

Nils Larsson (?Fact.smed)

Jöns Olsson, Rytt

-

   

1675-1676

Nils Larsson (?Fact.smed)

Jöns Olsson, Rytt

Lars Persson

   

1677-1681

Nils Larsson (?Fact.smed)

Jöns Olsson, Rytt

Olof Olsson, Fact.

   

1682-1690

Nils Larsson (?Fact.smed)

Jöns Olsson, Rytt

-

   

1691

Hustru Kerstin
1/2

Jöns Olsson, Rytt
1/2

     

1692

Hust. Kerstin, Rytt. Lars Jönsson, ?(Lars Wrång) 1/3

Jöns Olsson, Rytt
1/2

Olof Olsson
1/6

   

1693

Dito
1/3

Jöns Olsson och
Nils Jönsson 1/2

Olof Olsson
1/6

   

1694-1695

Hustru Kerstin
1/3

gl. Jöns Olsson
Nils Jönsson 1/6 x 2

Olof Olsson
1/6

Rytt. Lars Jönsson
1/6

 

1696-1698

Hustru Kerstin
1/3

Nils Jönsson
1/4

Olof Olsson
1/6

Lars Jönsson
1/4

 

1699-1709

Per Jönsson
1/3

Nils Jönsson
1/4

Erich Larsson
1/6

Lars Jönsson
1/4 +
1709

 

1710

Per Jönsson
1/3

Nils Jönsson
1/4

Erich Larsson
1/6 +
1710

Rytt. Lars Jonsson Enk. Elin 1/4

 

1711-1712

Per Jönsson
1/3

Nils Jönsson
1/4

Erik Larssons ä.
1/6

Rytt. Lars Jonsson Enk. Elin 1/4

 

1712-1717

Per Jönsson
1/2

Nils Jönsson
1/4

-

Rytt. Lars Jonsson Enk. Elin 1/4

 

1718-1722

Per Jönsson
1/2

Nils Jönsson
1/4

Rytt. Amund Salfeldts hustru Karin 1/4

-

 

1723-1724

Per Jönsson
1/3

Nils Jönsson
1/4

Rytt. Amund Salfeldts hustru Karin 1/4

Sold. Per Salfeldts hustru Ingrid 1/6

 

1725-1729

Per Jönsson
1/3

Nils Jönsson
1/4

Jöns Larsson
1/4

Sold. Per Salfeldts hustru Ingrid 1/6

 

1730-1738

Jöns Larsson
1/4

Nils Jönsson
1/4

-

Avsk. Sold. Sohlfält
1/6

Per Jönsson
1/3

1742

Jöns Larsson
1/4

Nils Jönsson
1/4

-

Jon Eriksson
1/3

Per Jönsson
1/6

1743

Ä:n hust. Annika
1/4

Nils Jönsson
1/4

-

Jon Eriksson
1/3

Per Jönsson
1/6

1746

Ä:n hust. Annika
1/4

Olof Nilsson
1/4

-

Jon Eriksson
1/3

Per Jönsson
1/6

1748

Ä:n hust. Annika
1/4

Rytt. Lars Vallgren
1/4

-

Jon Eriksson
1/3

Per Jönsson
1/6

1749

Ä:n hust. Anna
1/4

Rytt. Lars Vallgren
1/4

-

Jon Eriksson
1/3

Rytt. Lars Tyberg
1/6

1751

Ä:n hust. Anna
1/4

Olof Ersson
1/4

-

Jon Eriksson
1/3

Rytt. Lars Tyberg
1/6

1756

u. Jöns Jönsson
1/4

Olof Ersson
1/4

-

Jon Eriksson
1/3

Rytt. Lars Tyberg
1/6

1757

u. Jöns Jönsson
1/4

Jöns Olsson (Sörby) 1/4

-

Jon Eriksson
1/3

Rytt. Lars Tyberg
1/6

1758

u. Jöns Jönsson
1/4

Jöns Olsson (Sörby) 1/4

Jon Larsson
1/6

Jon Eriksson
1/6

Rytt. Lars Tyberg
1/6

1759

u. Jöns Jönsson
1/4

Jöns Olsson (Studieberg i Sörby) 1/4

Jon Larsson
1/6

Jon Eriksson
1/6

Rytt. Lars Tyberg
1/6

1763

u. Jöns Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Jon Larsson
1/6

Jon Eriksson
1/6

Ä:n Anna Persdotter
1/6

1764

u. Jöns Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Jon Larsson
1/6

Jon Eriksson
1/6

Lars Larsson
1/6

1765

u. Jöns Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Jon Larsson
1/6

Pär Johansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1766

u. Jöns Jönsson
1/4

Anders Persson
1/4

Jon Larsson
1/6

Pär Johansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1767

u. Jöns Jönsson
1/4

Karl Karlsson
1/4

Jon Larsson
1/6

Pär Johansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1768

u. Jöns Jönsson
1/4

Nils Ersson
1/4

Jon Larsson
1/6

Pär Johansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1771

u. Jöns Jönsson
1/4

Jon Persson
1/4

Jon Larsson (Sånnersta) 1/6

Pär Johansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1772

u. Jöns Jönsson
1/4

Jon Persson
1/4

?

Pär Johansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1773

u. Jöns Jönsson
1/4

Petter Nilsson
1/4

Nils Jonsson
1/6

Pär Johansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1775

u. Jöns Jönsson
1/4

Olof Jonsson (Nr:3) 1/4

Nils Jonsson
1/6

Pär Jansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1778

u. Jöns Jönsson
1/4

Jon Pärsson
1/4

Nils Jonsson
1/6

Pär Jansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1780

u. Jöns Jönsson
1/4

Jon Pärsson
1/4

Jan Jönsson
1/6

Pär Jansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1781

u. Jöns Jönsson
1/4

Lars Nilsson
1/8

Jon Pärsson 1/8

Jan Jönsson
1/6

Pär Jansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1784

u. Jöns Jönsson
1/4

Lars Nilsson (Brånsta) 1/4

Jan Jönsson
1/6

Pär Jansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1785

u. Jöns Jönsson
1/4

Lars Nilsson
1/4

Jan Jönsson
1/6

Pär Jansson
1/6

Klas Larsson
1/6

1787

u. Jöns Jönsson
1/4

Lars Nilsson
1/4

Jan Jönsson
1/6

Pär Jansson
1/6

Lars Larsson (Nr:3) 1/6

1790

u. Jöns Jönsson
1/4

Lars Nilsson
1/4

Hustru Ingri
1/6

Pär Jansson
1/6

Lars Larsson (Nr:3) 1/6

1791

u. Jöns Jönsson
1/4

Jonas Jansson
1/4

Hustru Ingri
1/6

Pär Jansson
1/6

Lars Larsson (Nr:3) 1/6

1798

u. Jöns Jönsson
1/4

Jonas Jansson
1/4

Jan Jönsson
1/6

Pär Jansson
1/6

Lars Larsson (Nr:3) 1/6

1800

u. Jöns Jönsson
1/4

Jonas Jansson
1/4

Jan Jönsson
1/6

Lars Sakrisson (N.Måssby) 1/6

Lars Larsson (Nr:3) 1/6

1801

u. Jöns Jönsson
1/4

Jonas Jansson
1/4

Jan Jönsson
1/6

Lars Sakrisson
1/6

Lars Larsson (Nr:3) 1/6

1805

u. Jöns Jönsson
1/4

Jonas Jansson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson (N.Måssby) 1/6

Lars Larsson (Nr:3) 1/6

1807

u. Jöns Jönsson
1/4

Jonas Jansson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson (N.Måssby) 1/6

Lars Larsson (Nr:3) 1/6

1808

Jöns Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson (N.Måssby) 1/6

Lars Larsson (Nr:3) 1/6

1810

Jöns Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson (N.Måssby) 1/6

Olof Larsson
1/6

1813

Jöns Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson (N.Vesta) 1/6

Lars Larsson
1/6

1815

Jöns Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson
1/6

Jon Jonsson (S.Kumlaby) 1/6

1817

Gustaf Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson
1/6

Jon Jonsson (S.Kumlaby) 1/6

1821

Gustaf Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson
1/6

Jon Jonsson (S.Kumlaby) 1/6

1824

Gustaf Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson
1/6

Jon Jonsson (S.Kumlaby) 1/6

1825

Gustaf Jönsson
1/4

Olof Persson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson
1/6

Jon Jonsson (S.Kumlaby) 1/6

1826

Lars Jonsson
1/4

Peter Jonsson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson
1/6

Jon Jonsson (S.Kumlaby) 1/6

1827

Lars Jonsson
1/4

Peter Jonsson (Ö.Vesta) 1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson
1/6

Jon Jonsson (S.Kumlaby) 1/6

1829

Lars Jonsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Per Persson
1/6

Lars Sakrisson
1/6

Jon Jonsson (S.Kumlaby) 1/6

1830

Lars Jonsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Per Jonsson
1/6

Lars Sakrisson
1/6

Jon Jonsson (S.Kumlaby) 1/6

1831

Lars Jonsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Per Jonsson
1/6

Per Larssons ä.
1/6

Jon Jonsson (S.Kumlaby) 1/6

1833

Lars Jonsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Per Jonsson
1/6

Lars Olssons ä.
1/6

 

1835

Lars Jonsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Claes Larsson (Nr:2)
1/6

Per Jonsson
1/6

Lars Olssons ä.
1/6

1840

Lars Jonsson
1/4

Per Nilsson
1/4

Claes Larsson
1/6

Per Jonsson
1/6

Lars Olssons ä.
1/6

1841

Lars Jonsson
1/4

Lars Jonsson (ibm.) 1/4

Claes Larsson
1/6

Per Jonsson
1/6

 

1846

Lars Jonsson
1/2

 

Claes Larsson
1/6

Per Jonsson
1/6

 

1847

Lars Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Claes Larsson
1/6

Per Jonsson
1/6

 

1848

Lars Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Claes Larsson
(Nämndem. 1848) 1/3

Per Jonsson
1/6

 

1851

Lars Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Claes Larsson
1/3

Per Jonsson
1/6

 

1853

Jonas Jonsson (Rala Nr:1) 1/4

Per Andersson
1/4

Claes Larsson
1/3

Per Jonsson
1/6

 

1854

Jonas Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Claes Larsson
(Nämndeman) 1/3

Lars Persson
1/6

 

1855

Jonas Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Claes Larsson
(Nämndeman) 1/2

   

1864

Jonas Er. Jonsson
(Nr:2) 1/4

Per Andersson
1/4

Claes Larsson
(Nämndeman) 1/2

   

1865

Jonas Er. Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Claes Larsson
(Nämndeman) 1/2

   

1866

Jonas Er. Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Claes Larsson
(Nämndeman) 1/4

Per Joh. Larsson
1/4

 

1868

Jonas Er. Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Peter Claesson
1/4

Per Joh. Larsson
1/4

 

1869

Jonas Er. Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Peter Claesson
1/4

Per Joh. Larsson
1/4

 

1870

Jonas Er. Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Petter Andersson (konk.massa) 1/4

Per Joh. Larsson
1/4

 

1879

Jonas Er. Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Per Ersson
1/4

Gust. Persson
1/4

 

1883

Jonas Er. Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Per Ersson
1/4

Gust. Persson
1/4

 

1887

Jonas Er. Jonsson
1/4

Per Andersson
1/4

Per Ersson
1/4

Gust. Persson
1/4