Björka 4

BJÖRKA Nr

BJÖRKA Nr:4 -Näst - Sörgården-

1554-1591

Bengt Månsson

 

1594-1623

Dyrick (1609 -10 Erick)

 

1626-1641

Hustru eller änkan Sigrid

 

(1633-35)

Bengt Dyriksson (Fact.Pipesmed)

 

1643-1652

Bengt Dyriksson (Fact.Pipesmed

 

1653-1670

Jon Larsson

 

1671-1672

Lars Olsson (Fact.Smed)

 

1673-1679

Anders Larsson

 

1680

Hust. Kierstin

 

1681-1703

Per Jonsson

 

1704-1716

Olof Jonsson
¼

Per Jonsson
¼ +
1715

1717-1726

Olof Jonsson
½

1727-1730

Olof Jonsson
¼

Anders Andersson
¼

1730-1735

Olof Jonsson
¼ +
1735

Anders Andersson
¼

1736

Oluf Olsson
¼

Anders Andersson
¼

1754

Hans Bengtsson
¼ +
1754

Anders Andersson
¼

1759

Änkan Karin Olsdotter
¼

Anders Andersson
¼

1760-1768

Änkan Karin Olsdotter
¼

Änkan Karin Larsdotter
¼

1769

Änkan Karin Olsdotter
¼

Jöns Andersson
¼

1783

Olof Hansson
¼

Jöns Andersson
¼

1801

Klas Persson
¼

Jöns Andersson
¼

1803

Klas Persson
¼

Änkan Ingrid
¼

1805

Klas Persson
¼

Petter Classon
¼

1808

Klas Persson
¼

Petter Classon
¼

1815

Lars Claesson
¼

Petter Classon
¼

1820

Lars Claesson
½

1821

Lars Carlsson
½

1824

Lars Claesson
½

1830

Lars Claessons änka Stina Svensson
½

1841

Lars Claessons änka Stina Svensson
½

1844

Per Larsson j.
½

   

1851

Per Larsson j.
½

1870

Petter Persson
½

1877

Lars Johan Larsson
½

1880

Lars Johan Larsson (Fjärdsman)
½

1887

Lars Johan Larsson
½