Kårstahult

Kårstahult

1598

Tidike

 

 

1599

(?) Lasse, Knecht

 

 

1601

Ingerval

 

 

1607

Nils

 

 

1608

Ingervald

 

 

1609

Anders

 

 

1611-1615

Ingewall (Jordeb 1616-1638: Jon)

 

 

Älvsborgs lösen 1616-1617

Joen,
knecht

Nils
skytt

Nils
knecht

1616-1622

Trunell,
skytt

Nils
skytt

 

1626-1627

Raval,
knecht

 

 

1627-1630

Lasse,
knecht

 

 

1632-1635

Olof

 

 

1637-1640

Per Nilsson

 

 

1641

Per Nilsson
ofärdig

Lars Nilsson,
sold. Hust

 

1642

Jöns Svensson

Lars Nilsson,
sold. Hust

 

1643

Hust. Karin

 

 

1644

Lars Olsson
sold

 

 

1647

Lars Olsson
sold

Hindr. Lönewallsson

 

1648-1679

Lars Olsson
gl sold., d. 1679

 

 

1681-1686

Erik Olsson
sold. hust

 

 

1687-1688

Nils Bengtsson

 

 

1689-1690

Nils Swensson

Rawaldsson
Trumpetare (?)

 

1691

Rawald
(Domb 1693 fol 69 - Trumslagare Ragvald Jönszon)

 

 

1692

Erik Persson (Domb 1693, fol 69. Effter Trumslagaren och bonden Erich Perszon)

 

 

1693-1699

Olof Persson,
d. 1699

 

 

1700-1710

Olof Perssons Änka

 

 

1711

Olof Perssons Änka

Lars

 

1712

Olof Perssons Änka

Lars

 

1713

Olof Perssons barn

 

 

1714-1720

Kierstin Olsson, dotter

 

 

1722-1723

Erich Larsson

 

 

1724-1725

Olof Olsson

 

 

1726-1729

Jöns Svensson, fact.smed

 

 

Fr o m 1730 enbart mantals-längder

 

 

 

1730

Kirstin Jönsdotter

 

 

1731

Olof Larsson

 

 

1732-1736

Jöns Jönsson

 

 

1737-1742

Jordeb:

Olof Andersson. 1740 Mantalsl:

Jöns Jonsson

 

 

1745, 1747

Lars Kiörkebom

Lars Kyrkiobom

 

1748

Dan Jonsson

 

 

1790

Jöns Pärsson

 

 

1791

Lars Jönsson 1/8

 

 

1805-1806

Änkan Maja

(1805: 29 år gammal)

1/8

 

 

1810-1816

Olof Persson

- 74/74, 1/8

1816: 1/8 äger styvbarnen

 

 

1820-1835

Anders Larsson

- 93/00, 1/8 ägbr

 

 

1843

Anders Larssons Enka, - 00

1/8 ägbr

 

 

1846

Lars Erik Andersson, - 18 1/8

 

 

1850

Lars Erik Andersson, 1/8

 

 

1860-1875

Lars Erik Andersson, - 18/21 1/8

 

 

1880

Lars Erik Andersson, 1/8

 

 

1883

Petter Larsson

- 51, 1/8 br

1882-83: 1/8 äger Lars Erik Andersson, - 18

 

 

1887

Petter Larsson,

- 51/62

1/8