Rösavi 1

Rösavi Nr:1 - Norrgården -
Att med bestämdhet ange brukarna för åren 1576-1690 är omöjligt.

?-1584

Nils

     

1585-1608

Lasse

     

1609-1610

Änkan

     

1611-1618

Jons Simonsson
+
1618

     

1619-1623

Änkan ?Elin

     

1624-1668

Bengt Larsson (?1630. Jons Sonesson)

     

1669

Bengt Larsson

Hans Bengtsson

   

1670-1691

Hans Bengtsson
+
1692

     

1692-1696

Hust. Ingrid

     

1697-1714

Sven Persson
+
1715 1/2

     

1715

Änk. Ingri
1/4

Erik Ersson
1/4

   

1716-1718

Per Jonsson (Wissberga) 1/4

Erik Ersson
1/4

   

1719-1729

Per Jonsson (Wissberga) 1/4

Jöns Andersson
1/4

   

1730-1734

Pehr Jonsson
1/4

Jöns Andersson
1/4

   

1735-1739

Erik Persson
1/4

Jöns Andersson
1/4

   

1740

Erik Persson
1/4

Nils Andersson
1/4

   

1741-1755

Hans Persson
+
1754 1/4

Nils Andersson
1/4

   

1763

Änkan Kjerstin
1/4

Nils Andersson
1/4

   

1768

Änkan Kjerstin
1/4

Anders Nilsson
1/4

   

1769

Ä:n Kjerstin Ols-dotter 1/4

Lars Nilsson
1/4

   

1770

Ä:n Kjerstin Ols-dotter 1/4

Per Nilsson
1/8

Lars Nilsson
1/8

 

1771-1772

Per Hansson
1/4

Per Nilsson
1/4

   

1776

Per Hansson
1/4

Per Nilsson
1/8

Lars Nilsson
1/8

 

1777

Pär Hansson
1/4

Pär Nilsson
1/4

   

1778

Pär Hansson
1/4

Pär Nilsson
1/8

Lars Nilsson
1/8

 

1779

Pär Hansson
1/4

Pär Nilsson
1/4

   

1790

Pär Hansson
1/4

Pär Nilsson
1/8

Anders Nilsson
1/8

 

1794

Pär Hansson
3/8

Anders Nilsson
1/8

   

1796

Pär Hansson
3/8

Per Andersson
1/8

   

1800

Enk. Kjerstin
3/8

Per Andersson
1/8

   

1805

Enk. Kjerstin
3/8

Per Andersson
1/8

   

1808

Enk. Kjerstin
3/8

Per Andersson
1/8

   

1811

Olof Persson
1/4

Lars Persson
1/8

Peter Andersson
1/8

 

1813

Olof Persson
3/16

Lars Persson
3/16

Peter Andersson
1/8

 

1816

Olof Perssons ä.
3/16

Lars Persson
3/16

Peter Andersson
1/8

 

1820

Lars Jönsson
3/16

Lars Persson
3/16

Peter Andersson
1/8

 

1824

Lars Persson
3/16

Peter Andersson
1/8

   

1827

Anders Jonssons ä.
3/16

Lars Persson
3/16

Peter Andersson (Gränby) 1/8

 

1828

Anders Jonssons ä.
3/16

Lars Persson
3/16

Peter Andersson
1/8

 

1830

Lars Ersson
3/16

Lars Persson
3/16

Peter Andersson
1/8

 

1831

Lars Ersson
3/16

Lars Persson
3/16

Peter Andersson
1/8

 

1832

Peter Olsson
3/16

Lars Persson
3/16

Peter Andersson
1/8

 

1840

Per Olsson y.
3/16

Lars Persson
3/16

Peter Andersson
1/8

 

1850

Per Olsson y.
3/16

Lars Persson
3/16

Per Olsson (Björka Nr:1 ) 1/8

 

1853

Per Olsson y.
3/16

Lars Persson
3/16

Per Olsson (Björka Nr:1 ) 1/8

 

1854

Per Olsson y.
3/16

Lars Perssons dot. Johanna 3/16

Per Olssons ä.
1/8

 

1856

Per Olsson y.
3/16

Johan Persson
3/16

Per Olssons ä.
1/8

 

1857

Per Olsson y.
3/16

Johan Persson
3/16

Per Olssons ä.
1/8

 

1858

Per Olsson y.
3/16

Johan Persson
3/16

Ol. Persson (S.Via)
1/8

 

1860

Per Olsson y.
3/16

Lars Jonsson (Alm.) 3/16

Ol. Persson (S.Via)
1/8

 

1865

Per Olsson
3/16

Lars Jonsson (Alm.) 3/16

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8

 

1867

Pet. Persson
3/16

Lars Jonsson & Ol. Adamsson (Alm.) 3/16

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8

 

1868

Pet. Persson
3/16

Lars Jonsson (Alm.) 3/16

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8

 

1870

Per Persson
3/16

Lars Jonsson (Alm.) 3/16

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8

 

1871

Per Persson
3/16

Lars Jonsson (Alm.) 3/16

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8

 

1875

Per Persson
3/16

Lars Jonsson (Alm.) 3/16

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8

 

1880

Per Persson
3/16

Anders Gust. Persson
3/16

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8

 

1881

Per Persson
3/16

Anders Gust. Persson
1/8

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8

Lars Persson (Nr:2) 1/16

1882

Per Persson
3/16

Anders Gust. Persson (Frykered i Värmland)
3/16

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8

Lars Persson (Nr:2) 1/16

1883

Per Persson
3/16

Ol. Persson
1/8

Lars Persson (Nr:2)
1/16

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8

1887

Per Persson
3/16

Ol. Persson
1/8

Lars Persson (Nr:2)
1/16

Ol. Persson (S.Via Nr:2) 1/8