Sånnersta 2

Sånnersta n:r 2, Norrgården

1554-1565

Håkan Kott eller Gott

1554 - 17 ort.

     

1566

Enkian

     

1573-1576

Nils Persson

(Jord 1573-1610)

? 1573-1583 no 2 eller No 3

     

1581-1590

Jöns

     

1591-1616

Clas Andersson (Domb 1607 3/6

fol 13 - fasta 15 örtugeland)

     

1617-1619

Clas Andersson

Jon

   

1620

Claes

?

   

1623-1636

Jon Claesson, förlänte,

(rytt el. knecht)

     

1637-1654

Jon Claesson, förlänte,

(rytt el. knecht)

And. Jönsson

   

1655-1660

Jon Claesson, förlänte,

(rytt el. knecht)

1655-58 f. 35 Domb Olof Andersson ¼ av Jon Classon gård

     

1661-1665

Claes Jonsson

     

1666-1678

Claes Jonsson

½

   

Jöns Jonsson

ryttare

½

1669-1699

Ho Margareta

½

   

Jöns Jonsson

ryttare, d. 1699

½

1700-1704

Ho Margareta

½

   

Jöns Jonssons Enka

½

1705

Ho Margareta o. Jonas Claesson

½

   

Jöns Jonssons Enka

½

1706

Jonas Claesson

¼

O

Per Claesson

¼

Jöns Jonssons Enka

½

1707

Jonas Claesson

¼

Nils Larsson

¼

Per Claesson

¼

Jöns Jonssons Enka

¼

1708-1712

Jonas Claesson

¼

Nils Larsson

¼

Per Claesson

¼

Erich Håkansson

¼

1713-1715

Jonas Claesson

¼

Nils Larsson

¼

Per Claesson

¼

Lars Bengtsson ä.

¼

1716

?

?

?

Lars Bengtsson

1717

?

?

Bengt Larsson

Lars Bengtsson

1718

?

?

Bengt Larsson

Lars Bengtsson

1719-1728

Olof Bengtsson

¼

Ung. Bengt Larsson

1720 Nils Larsson

½

 

Lars Bengtsson

¼

1729

Olof Bengtsson

¼

Per Ersson

¼

Bengt Larsson

¼

Lars Bengtsson

¼

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

       

1730-1733

Olof Bengtsson

¼

Per Ersson

¼

Bengt Larsson

¼

Lars Bengtsson

¼

1733-1735

Olof Bengtsson

¼

Per Larsson i Ramsta, Vinteråsa s:n

¼ br

Bengt Larsson

¼

Lars Bengtsson

¼

1737-1739

Nils Olsson

¼

Per Larsson i Ramsta, Vinteråsa s:n

¼ br

Hans Ersson

S:n skrädd

¼

Lars Bengtsson

¼

1740-1741

Nils Olsson

¼

Per Larsson i Ramsta, Vinteråsa s:n

¼ br

Hans Ersson

S:n skrädd

¼

Lars Jönsson

¼

1743

Nils Olsson

¼

Per Larsson i Ramsta, Vinteråsa s:n

¼ br

Hans Ersson

S:n skrädd

¼

U. Jöns Larsson

¼

1744

Nils Olsson

¼

Olof Olsson

i Ö. Åby

¼ br

Hans Ersson

S:n skrädd

¼

Jöns Larsson

¼

1745

Nils Olsson

¼

Per Larsson i Ramsta, Vinteråsa s:n

¼ br

Hans Ersson

S:n skrädd

¼

Jöns Larsson

¼

1748

Nils Olsson

¼

Ä:n hustru Karin

¼

Hans Ersson

S:n skrädd

¼

Jöns Larsson

¼

1749

Ä:n hustru Ingrid

¼

Ä:n hustru Karin

¼

Hans Ersson

S:n skrädd

¼

Jöns Larsson

¼

1750-1751

Jon Persson

¼

Hans Hansson

¼

Hans Ersson

¼

Jöns Larsson

¼

1754

Jon Persson

¼

Bent Larsson

i Sandfallet,

Norrbyås s:n

¼ br

Hans Ersson

¼

Jöns Larsson

¼

1767

Jon Persson

¼

Olof Bengtsson

¼

Hans Ersson

¼

Jöns Larsson

¼

1769

Petter Jönsson

¼

Olof Bengtsson

¼

Hans Ersson

¼

Jöns Larsson

¼

1773

Lars Hansson

¼

Olof Bengtsson

¼

Hans Ersson

¼

Jöns Larsson

¼

1776

Olof Nilsson

¼

Anders Nilsson

i Kumla

¼ br

Hans Ersson

¼

Jöns Larsson

¼

1780

Olof Nilsson

½

 

Hans Ersson

¼

Jöns Larsson

¼

1781

Olof Nilsson

½

 

Lars Hansson i Kihla

¼ br

Jöns Larsson

¼

1782

Olof Nilsson

½

 

Lars Hansson

¼ br

Jöns Larsson

¼

1783

Jöns Persson

½

 

Lars Hansson

¼ br

Jöns Larsson

¼

1787

Lars Jonsson

i Ramsta

½ br

 

Lars Hansson

¼ br

Jöns Larsson

¼

1788

Lars Jonsson

i S:a Moses

1/2 br

 

Lars Hansson

¼ br

Jöns Larsson

¼

1789

Jonas Larsson

½

 

Lars Hansson

¼ br

Jöns Larsson

¼

1793

G:la Lars Jonsson

½

 

Lars Hansson

¼ br

Lars Jonsson

¼

1803

G:la Lars Jonsson

- 60/55 år

½

   

Lars Jonsson

¼

1805

U. Lars Larsson

3/4

   

Lars Jonsson

¼

1808

U. Lars Larsson

3/4

   

Lars Jonsson

¼

1811

U. Lars Larsson

1/2 ägbr

 

Jon Larsson

i Brånsta

¼ ägbr

Lars Jonsson

¼

1812

Lars Larsson

1/2 ägbr

 

Gustaf Gustafsson

¼ ägbr

Jon Larsson

¼ br

1813

Lars Larsson

1/2 ägbr

 

Gustaf Antonsson

i No 1

¼ br

Eric Svensson

i Mosby

¼ br

1814

Lars Larsson

1/2 ägbr

 

Gustaf Antonsson

i No 1

¼ br

Lars Larsson

¼ ägbr

1815

Lars Larsson

1/2 ägbr

 

Jon Larsson

i Brånsta

¼ ägbr

Lars Larsson

- 23 år

¼ ägbr

1816

Lars Larsson

1/2 ägbr

 

Jon Larsson

i Brånsta

¼ ägbr

O

1818

G:la Lars Larsson

3/4 ägbr

   

U. Lars Larsson

- 27/26 år

¼ ägbr

1820

G:la Lars Larsson

3/4 ägbr

   

U. Lars Larssons Ho, - 28 år

¼ ägbr

1822

G:la Lars Larsson

3/4 ägbr

   

U. Lars Larssons Ho, - 28 år

¼ ägbr

1824

G:la Lars Larsson

3/4 ägbr

   

Lars Larsson y

- 32/33 år

¼ ägbr

1826

G:la Lars Larsson

3/4 ägbr

   

?

1827

G:la Lars Larsson

3/4 ägbr

 

Lars Larsson i Örsta

¼ br

O

1829

G:la Lars Larsson

½ ägbr

 

Lars Larsson i Örsta

¼ br

Lars Larsson y

- 90/91

¼ ägbr

1830

G:la Lars Larsson

½ ägbr

 

Lars Larsson i Örsta

¼ br

Lars Andersson

- 07

¼ ägbr

1831

G:la Lars Larsson

- 73/80

½ ägbr

 

Per Jonsson

i Ekeby, Hardemo s:n

¼ ägbr

Lars Andersson

i S:a Mos

¼ ägbr

1833

Lars Larsson y

½ ägbr o br 1/4

   

Jonas Jonsson

- 03/10

¼ ägbr

1834

Lars Larsson y

½ ägbr o br 1/4

   

Lars Olsson

i Hjortsberga

¼ br

1835

Lars Larsson y

- 10/10

½ ägbr o br 1/4

   

Jonas Jonsson

- 03/10

¼ ägbr

1837

Lars Larsson y

3/4 ägbr

 

Per Jonsson

i Ekeby, Hardemo s:n

¼ ägbr

 

1851

Lars Larsson y

1/1 ägbr

     

1854

Lars Larssons yngsts ä:a Stina

- 10

3/4 ägbr

     

1857

Lars Larssons yngsts ä:a Stina

5/12 ägbr o br 7/12

     

1859

Lars Larsson

- 34

1/2

Olof Olsson

- 18/15

1/2 br

   

1861

Lars Larsson

- 34

1/2

Lars Larssons arvingar

1/2 ägbr

   

1863

Lars Larsson

- 34

1/2

Per Larsson

- 38

1/2

   

1870

Lars Larsson

- 34

1/2

Per Olof Söderlind

- 19/12, No 35 husar

-1/2

   

1875

Lars Larsson

- 34

1/2

Per Olof Söderlind

f. husar

-1/2

   

1887

Lars Larsson

- 34

1/2

Karl Johan Söderlind

- 50/51

1/2