Sätra västra

Sätra, Västra

1554-1560

Olof Larsson

     

1573-1581

Jöns

     

1582-1590

Töres

     

1591-?

Per

     

?

Enkian

     

1609-?

Bengt

     

1611

Jöns

     

1614-1623

Olof

(oförmögen 1618)

     

1626-1629

Jöns,

knecht

     

1632-1636

Nils Andersson,

fact låsesmed

     

1637-1653

Lars Andersson,

Carl Bondes skräddare

     

1654-1673

Nils Persson

     

?

Ladugård

     

1679-1687

Anders Nilsson

     
 

1691: Tiondelängd - Ladugård under säteriet Säby

     

1688-1725

O

Olof Andersson

   

1726-1735

Ladugård under Säby

1/2

Olof Andersson

1/2 br

   

1736-1747

Ladugård under Säby

1/2

Lars Larsson

1/2 br

   

1748

?

Lars Larsson

1/4 br

Nils Anders-son

¼

   

Fr o m 1749 en bart ur mantals-längderna

       

1749

Östra Sätra

Västra Sätra

   

1750-1765

Pär Jonsson

1/2 br

Jonas Larsson

1/2 br

Nils Andersson

1/2 br

   

1769

Under säteriet

1/1

Nils Andersson

1/2 br

På rå och rör under Säby säteri

Per Jansson

¼

På rå och rör under Säby säteri

Bengt Persson

¼

1780-1784

Under säteriet

1 1/2

 

Pär Jonsson

1/2

 

1800-1815

Under säteriet

1 1/2

     

1825

Under säteriet

1 1/2 br med eget folk

     

1830-1863

Under Säbylund

     

1868

Br Kpt Baron

G. de Geer

på Säbylund

     

1870

Br Kpt Baron

G. de Geer

på Säbylund

     

1876

Br Kpt och Ridd.

G. de Geer

på Säbylund

     

1877

Änkefriherrinnan

Ebba de Geer

på Säbylund

     

1880

Br greve

Hans Gust. Axel Levenhaupt

     

1882

Br greve

Hans Gust. Axel Levenhaupt

på Säbylund

     

1886

Br gref:a

Augusta Levenhaupt

på Säbylund

     

1887

Br

H. Normelli